Wet regulering prostitutie

Inklappen
X
 • Filter
 • Tijd
 • Toon
Clear All
nieuwe berichten

 • Wet regulering prostitutie

  Allen,

  De ministerraad heeft op vrijdag 24 april 2009 ingestemd met een vergunningplicht voor alle soorten seksbedrijven en een registratieplicht voor prostituees. Met deze nieuwe wet wil het kabinet misstanden als dwang, misbruik en mensenhandel bestrijden. Dit zijn grote problemen die om een gerichte aanpak vragen. Maar Soa Aids Nederland vreest dat deze registratieplicht er juist toe leidt dat prostituees illegaal gaan werken.

  Ontstaan van nieuwe problemen
  De wet is bedoeld om criminele activiteiten aan te pakken. Maar tegelijkertijd vormt zij een bedreiging voor de positie van de prostituees en de volksgezondheid. Zolang registratie geen voordelen oplevert voor de prostituee, zal zij hier geen gebruik van maken. Prostituees zien vooral nadelen, mede als gevolg van het huidige onderdrukkende beleid van de overheid. Zij hebben steeds meer last van stigma en taboe. Zij zijn bang dat na registratie hun gegevens openbaar worden of dat iemand er misbruik van maakt. Soa Aids Nederland is ervan overtuigd dat door deze wet prostituees uit het legale circuit stappen met alle gevolgen van dien:
  - slechte arbeidsomstandigheden;
  - gevaar voor toename van geweld;
  - grotere kans op mensenhandel en gedwongen prostitutie;
  - vaker onveilige seks waardoor uiteindelijk de volksgezondheid wordt geschaad.

  Wetsvoorstel
  In januari adviseerde Soa Aids Nederland over het concept Wetsvoorstel Regulering Prostitutie op verzoek van de ministers Ter Horst en Hirsch Ballin. Dit advies is per brief verstuurd. Hoe het huidige wetsvoorstel er precies uitziet, zal blijken als de Raad van State het wetsvoorstel en haar advies gaat indienen bij de Tweede Kamer.

  De adviesbrief kun je vinden op de website van het Programma Prostitutie, www.indeprostitutie.nl of door hieronder te klikken

  Vriendelijke groet,
  piet soaaids
  Bijgevoegde Bestanden
  Programma Prostitutie Soa Aids Nederland

 • #2
  Wetsvoorstel Regulering Prostitutie

  Besten,

  Zoals velen van jullie ongetwijfeld weten wordt er momenteel op hoog niveau gesproken over de nieuwe wet: Wet Regulering Prostitutie.
  Men is heel wat van plan, onder andere het strafbaar stellen van klanten.
  Soa Aids Nederland (het prostitutieteam) is een reactie aan het opstellen en is het met veel punten in het wetsvoorstel niet eens.
  Het voorstel is inmiddels in de ministerraad besproken en alle documenten zijn openbaar. Je kunt ze vinden op:http://www.bzk.nl/actueel/kamerstukk...5/wetsvoorstel

  De Raad van State is tegen het wetsvoostel: zie www.prostitutie.nl

  Vriendelijke groet,
  piet soaaids
  Programma Prostitutie Soa Aids Nederland

  Commentaar


  • #3
   Re: Wetsvoorstel Regulering Prostitutie

   Registratieplicht voor prostituees bestrijdt mensenhandel niet

   Datum: 13 december 2009
   Soa Aids Nederland en het Aids Fonds vinden het onbegrijpelijk dat het kabinet de kostbare, ineffectieve wet 'regulering prostitutie' wil doorvoeren terwijl er effectievere manieren zijn om mensenhandel aan te pakken. Het is bovendien zeer opmerkelijk dat de ministerraad het advies van de Raad van State naast zich neerlegt. De raad oordeelt dat de wet veel extra werk oplevert voor gemeenten terwijl de bestrijding van mensenhandel er geen baat bij heeft. De wet biedt namelijk geen enkele garantie dat slachtoffers worden gevonden en geholpen. Bovendien komen prostituees in een benarde positie terecht. Velen zullen ervoor kiezen om illegaal te gaan werken en worden hierdoor onbereikbaar voor hulpverlenende instanties. Op dinsdag 15 december zullen diverse organisaties, waaronder Soa Aids Nederland en het Aids Fonds, hun bezwaren en voorstellen voor een betere aanpak toelichten tijdens de hoorzitting met kamerleden.

   Wat betekent de wet op papier?

   Prostituees moeten zich op het gemeentehuis komen registreren om een legale status te krijgen. Zij krijgen deze status in de vorm van een persoonlijke pas met herkenbare pasfoto en registratienummer, dat is gekoppeld aan al hun persoonlijke gegevens. In één enkel contactmoment moet een gemeenteambtenaar bepalen of een prostituee wel of niet een slachtoffer is van mensenhandel. Vermeende slachtoffers krijgen een aantekening in het registratiesysteem. Klanten van prostituees moeten om de werkpas vragen, want als zij met een niet geregistreerde prostituee te maken hebben, riskeren zij een boete.

   Problemen in de praktijk
   - Registratie is geen effectief middel om slachtoffers van mensenhandel los te weken van hun daders. Het is voor een gemeenteambtenaar niet te doen om in één enkel contactmoment te bepalen of iemand wordt uitgebuit. Hiervoor is een langdurige vertrouwensrelatie nodig. Zo kan het gebeuren dat slachtoffers van mensenhandel een legale status krijgen zonder ‘slachtoffer-aantekening’. Maar ook als iemand wel zo’n aantekening krijgt, biedt de wet geen garantie dat het vermeende slachtoffer een helpende hand krijgt.
   - De wet draagt er aan bij dat de positie van prostituees verslechtert. Het al bestaande stigma op prostitutie zal groter worden door verlies van anonimiteit en het strafbaar stellen van ongeregistreerde prostitutie. Een grotere groep prostituees zal de illegaliteit ingaan en uit vrees voor sancties niet meer aankloppen bij hulpverlenende instanties, zoals bij een GGD voor een soa-controle. Of zij durven geen aangifte meer te doen als zij met geweld te maken hebben gehad. Dit heeft negatieve gevolgen voor het welzijn van prostituees en op grotere schaal voor de volksgezondheid.
   - De boete die klanten kunnen krijgen voor seksueel contact met niet geregistreerde prostituees, levert vooral problemen op. Ervaring uit andere landen leert dat het voor de politie lastig is om in te grijpen. Want hoe weet je of er sprake is van seksueel contact tussen een prostituee en een klant? Daarnaast krijgt de klant een rol als wetshandhaver. Dat is niet verstandig. Een klant kan een prostituee zonder pas nog beter onder druk zetten: “Als jij deze seksuele handeling niet wilt doen, ga ik je aangeven”. En het is onrealistisch om een klant een rol te geven als wetshandhaver. Hoe kan een klant weten of een pas vals is of niet?

   Effectieve aanpak
   Mensenhandel moet worden bestreden maar de registratieplicht gaat helaas voorbij aan de complexiteit van het losweken van slachtoffers van mensenhandel. De wet blijft hangen op het punt van signalering en faalt zelfs daarin. Soa Aids Nederland en het Aids Fonds geloven dat je alleen mensenhandel kunt bestrijden met een samenwerking tussen alle verantwoordelijke, hulpverlenende en handhavende organisaties. In Rotterdam en Amsterdam is er een succesvolle samenwerking tussen gezondheidszorg, maatschappelijk werk, de politie, justitie en de belastingdienst. In deze keten zijn alle partijen alert op signalen die duiden op mensenhandel en uitbuiting en spelen zij die signalen aan elkaar door. Hierop wordt dan meteen actie ondernomen. Dit samenwerkingsmodel zou in alle gemeenten ingevoerd moeten worden. De huidige, kostbare wet is niet nodig en zal het succes van deze samenwerking alleen maar in de weg staan.

   Bron: www.soaaids.nl

   Commentaar

   Aan het werk...
   X