Tegenoffensief(je)?

Inklappen
X
 • Filter
 • Tijd
 • Toon
Clear All
nieuwe berichten

 • Tegenoffensief(je)?

  Op ons forum is ruim aandacht besteed aan de aanvallen van mevrouw Schaapman en Désanne van Brederode, terwijl ook het trolgedrag van sommige 'leden' bij velen irritatie oproept. Mij bekruipt soms wel eens het ongemakkelijke gevoel dat de verwijten die op ons worden afgevuurd niet op zichzelf staan, maar onderdeel zijn van een veel bredere en ook verontrustender maatschappelijke ontwikkeling: nieuwe preutsheid, die omarmd wordt door wat een monsterverbond tussen feminisme enerzijds en gristenfundamentalisme anderse lijkt te zijn, iets dat ook ons nieuwe kabinet Grijs I lijkt uit te dragen.

  Nu blijkt dat ook andere kerels dit hebben opgepakt, en een website zijn begonnen waar krachtig stelling genomen wordt tegen het zedenbederf dat inmiddels dag in dag uit over ons wordt uitgestort:

  http://stopdenieuwepreutsheid.web-log.nl/
  Men have two emotions: Hungry and Horny.
  If you see him without an erection, make him a sandwich.

 • #2
  Re: Tegenoffensief(je)?

  Ik heb nog niets gehoord over een monsterverbond tussen feministen en Christenen. Lijkt me ook lastig, veel feministen zijn overtuigd atheïst.
  Binnen het feminisme kijkt men kritisch naar seks werk ivm het welzijn van de vrouwen (en mannen). Er zijn hierbij twee kampen 1. antibolisme 2. seks werk als onderdeel van keuzevrijheid. In beide gevallen (maar vooral bij de laatste) staan de rechten voorop. Bij geval 2. heeft men niet a-priori slechte gevoelens naar de klant toe. Wél dienen zij kritisch te kijken naar de vraag of ze zich niet schuldig maken aan vrouwenhandel.

  Wanneer er vanuit het Christelijke kamp iets over seks werk wordt gezegd, heeft het meer met zedelijkheid te maken, dus met de Christelijke norm waarbinnen seks iets slechts is, vooral voor vrouwen. De rechten en het welzijn van vrouwen zijn hierbij veel minder belangrijk.

  Wel is er een andere nieuwe beweging aan de gang (een hele kleine overigens) die wanneer men hem verkeerd uitlegt, als ´nieuwe preutsheid´ gezien kan worden. Hierbij refereer ik naar de documantaire ´Beperkt houdbaar´waarin de positie van de vrouw als lust object kritisch onder handen genomen wordt. Het gaat hier echter zeker niet om kuisheid al kan dat soms zo lijken. Vrouwen mogen zich volgens deze gedachtegang zeker wel sexy kleden. Alleen bij voorkeur voor henzelf wanneer zij dit zelf willen, en niet om aan een bapaalde mannelijke blik te voldoen.

  Commentaar


  • #3
   Re: Tegenoffensief(je)?

   Een renaissance van de preutsheid....als nieuwe maatschappelijke trend?
   Er zijn wel signalen. Deze ontwikkeling lijkt me ook samenhangen met de toegenomen neiging tot moraliseren, vooral in overheidskring maar ook in het publieke debat. Lange tijd is moraliseren tegenover ruimdenkendheid geplaatst, werden publieke controverses in de tegenstelling tussen moralisme en vrijheid gegoten. Als je de controverse in je voordeel wilde beslechten, hoefde je je tegenstander alleen maar van moralisme te betichten. Inkoppertje....is nu aan het veranderen.... . K.Schaapman speelt daar op in. Haar recente A.Jacobs lezing was ook bewust provocerend, om het debat uit te lokken...... .

   Verontrustend?????
   Natuurlijk niet. Onze samenleving kent een enorme culturele pluriformiteit. Schaapman heeft het ook vingerwijzend over de verseksualisering van de samenleving..... Is ook onmiskenbaar een maatschappelijke trend. Zou het eerder duiden als een verdergaande culturele segmentering. Geen reden tot zorg. Vertegenwoordigers van de nieuwe preutsheid laten een tegengeluid horen. So what.... .

   Een monsterverbond tussen feminisme enerzijds en gristenfundamentalisme???
   Daar is ook geen enkele aanwijzing voor. Ik deel de mening van Blond Stewardesje. Er is geen "complot" hoe boeiend dat ook zou kunnen zijn .

   M.b.t. sekswerk is het gewoon zaak de evaluatie van de Wet Opheffing Bordeelverbod af te wachten. Ik verwacht geen schokkende trendbreuk. Wel zullen (hopelijk) leemtes en tegenstrijdigheden in de regelgeving worden weggenomen. Er komt een (wettelijke) regeling voor de escortbranche.

   Verder kabbelt alles rustig door........
   .
   Maatwerk is de maat der dingen................

   Commentaar


   • #4
    Re: Tegenoffensief(je)?

    Oorspronkelijk geplaatst door maat20
    M.b.t. sekswerk is het gewoon zaak de evaluatie van de Wet Opheffing Bordeelverbod af te wachten.
    Daar hoef je niet op te wachten dat rapport is er al:

    http://www.hookers.nl/showthread.php?t=86318

    Of bedoel je de behandeling in de 2de kamer?
    ©kuieren +

    Het gebruik van de zoekfunctie op dit board kost niets en doet ook geen pijn!

    Commentaar


    • #5
     Re: Tegenoffensief(je)?

     Oorspronkelijk geplaatst door blond stewardessje

     Wanneer er vanuit het Christelijke kamp iets over seks werk wordt gezegd, heeft het meer met zedelijkheid te maken, dus met de Christelijke norm waarbinnen seks iets slechts is, vooral voor vrouwen. De rechten en het welzijn van vrouwen zijn hierbij veel minder belangrijk.

     Moet toch hierover even reargeren. Ook al ben ik niet Christelijk. Ja, binnen de Christelijke traditie heeft het met zedelijkheid te maken. Nee, seks is ook binnen de Christelijke traditie niets slechts, mits het binnen een huwelijk afspeelt. het wordt dus gezien als overspel.

     is een nuance verschil. maar toch,

     Groet,

     Hennie
     Een echte wandelaar kan niet zonder Hookers.

     Commentaar


     • #6
      Re: Tegenoffensief(je)?

      Oorspronkelijk geplaatst door kuieren
      Daar hoef je niet op te wachten dat rapport is er al:

      http://www.hookers.nl/showthread.php?t=86318

      Of bedoel je de behandeling in de 2de kamer?
      Ik bedoel inderdaad de evaluatie door kabinet en kamer. Die was feitelijk al veel eerder gepland, maar de Minister Donner viel over een calamiteit te Schiphol en zijn demissionaire opvolger Hirsch-Ballin schoof de hete brei voor zich uit. Nu moet hij toch aan de bak .

      Tsja.....dat is ook de reden dat de bovenvermelde rapporten zo lang "onder embargo" bleven.

      Maar goed, denk(en) je/jullie dat er revolutionaire veranderingen op komst zijn, de nieuwe preutsheid ten spijt

      Als het zo is scheer ik mijn baard af .
      Maatwerk is de maat der dingen................

      Commentaar


      • #7
       Re: Tegenoffensief(je)?

       Oorspronkelijk geplaatst door blond stewardessje
       Ik heb nog niets gehoord over een monsterverbond tussen feministen en Christenen. Lijkt me ook lastig, veel feministen zijn overtuigd atheïst.
       Binnen het feminisme kijkt men kritisch naar seks werk ivm het welzijn van de vrouwen (en mannen). Er zijn hierbij twee kampen 1. antibolisme 2. seks werk als onderdeel van keuzevrijheid. In beide gevallen (maar vooral bij de laatste) staan de rechten voorop. Bij geval 2. heeft men niet a-priori slechte gevoelens naar de klant toe. Wél dienen zij kritisch te kijken naar de vraag of ze zich niet schuldig maken aan vrouwenhandel.

       Wanneer er vanuit het Christelijke kamp iets over seks werk wordt gezegd, heeft het meer met zedelijkheid te maken, dus met de Christelijke norm waarbinnen seks iets slechts is, vooral voor vrouwen. De rechten en het welzijn van vrouwen zijn hierbij veel minder belangrijk.

       Wel is er een andere nieuwe beweging aan de gang (een hele kleine overigens) die wanneer men hem verkeerd uitlegt, als ´nieuwe preutsheid´ gezien kan worden. Hierbij refereer ik naar de documantaire ´Beperkt houdbaar´waarin de positie van de vrouw als lust object kritisch onder handen genomen wordt. Het gaat hier echter zeker niet om kuisheid al kan dat soms zo lijken. Vrouwen mogen zich volgens deze gedachtegang zeker wel sexy kleden. Alleen bij voorkeur voor henzelf wanneer zij dit zelf willen, en niet om aan een bapaalde mannelijke blik te voldoen.
       Scherp opgemerkt, Maaike, maar toch ben ik het niet helemaal met je eens.

       In de eerste plaats heb je gelijk als je zegt dat er niet een feitelijk bondgenootschap bestaat of is gesloten tussen bepaalde (niet alle) stromingen binnen het hedendaags feminisme en gristenen. Het Clara Wichmann-instituut is bijvoorbeeld een krachtig bestrijder van het SGP-gedachtengoed waar het de positie van de vrouw aangaat, dus in zoverre ben ik het met je eens. Maar met de term monsterverbond wilde ik eigenlijk een parabool schetsen voor het verschijnsel dat zowel gristenen als een wat bredere stroming binnen het feminisme (ik zeg het voorzichtig) er betrekkelijk weinig moeite mee heeft de eigen moraal dwingend aan anderen op te leggen (zie Heleen Mees voor de feministische variant hierop, de christenfundamentalistische variant zul je ongetwijfeld zelf kunnen duiden), en dat dit o.a. aan het licht treedt als het gaat om de zichtbaarheid seksualiteit binnen het publieke domein, ook in de meest milde vormen. Het klopt dat de motieven verschillend zijn, maar het doel is echter hetzelfde, te weten het uitbannen van die zichtbaarheid.

       Wat Beperkt Houdbaar betreft ben ik het niet met je eens. De idee dat je, als vrouw, aan een bepaald stereotype (volgens mij overigens volstrekt bespottelijk) ideaalbeeld moet voldoen is nog steeds iets dat vrouwen hoofdzakelijk haarzelf en, vooral, elkaar opleggen. Jullie dames, als ik dat zo mag zeggen, kunnen elkaar genadeloos langs de meetlat leggen en nemen daarbij als maat wat de media laten zien, zoals bijvoorbeeld gephotoshopte modellen. Veel jongens en mannen kunnen zich ook verliezen in de droomwerelden die we in de glossy magazines en op tv zien, maar realiseren zich gelijktijdig dat het echte leven niet gevuld is met Aston Martins, privé jets, tweede huizen in Cap d Antibes, dure jachten (> 10 Mio) en, uiteraard, sublieme babes. Dat meisjes schaamlipcorrecties willen is niet iets dat mannen opleggen, maar dat zij zichzelf opleggen.
       Men have two emotions: Hungry and Horny.
       If you see him without an erection, make him a sandwich.

       Commentaar


       • #8
        Re: Tegenoffensief(je)?

        [QUOTE=knave88]

        ´(...) de zichtbaarheid seksualiteit binnen het publieke domein, ook in de meest milde vormen. Het klopt dat de motieven verschillend zijn, maar het doel is echter hetzelfde, te weten het uitbannen van die zichtbaarheid.´
        Sorry dat ik je half citeer, maar wat bedoel je nu met de zichtbaarheid van de seksualiteit? Binnen het feminisme probeert men het gegeven dat (bijna) alleen vrouwen als lustobject worden neergezet. Seksualiteit mag daarnaast best openlijk zijn. Stel je voor dat er expliciet seksuele advertenties zijn waarin bijv. homoseksuele stellen, stellen waarbij ook een keer de vrouw ouder mag zijn dan de man ipv omgekeerd, (en bedenk een paar andere voorbeelden) dan zouden de meeste feministen (behalve een paar preutse misschien) daar weinig problemen mee hebben. Het gaat niet om de seksualiteit maar echt om de ongelijkheid die zichtbaar wordt wanneer seksualiteit naar buiten wordt gebracht.

        Bij het Christendom gaat het niet om de ongelijkheid maar om de seksualiteit an zich. Die dient, zoals iemand hier terecht opmerkte, alleen binnen het huwelijk plaats te vinden. (En mag alleen plaats vinden binnen heteroseksuele stellen met als doel de voortplanting).

        ´(...) Wat Beperkt Houdbaar betreft ben ik het niet met je eens. De idee dat je, als vrouw, aan een bepaald stereotype (volgens mij overigens volstrekt bespottelijk) ideaalbeeld moet voldoen is nog steeds iets dat vrouwen hoofdzakelijk haarzelf en, vooral, elkaar opleggen.´
        Dat is deels inderdaad het geval. Binnen feministische kringen maakt men zich hier dan ook zorgen om. Binnen dit discours bekritiseert men overigens ook vooral het kapitalisme achter de schoonheidseisen: de schoonheidsindustrie. Veel voruwen werken inderdaad zelf in deze branche. Het grote geld gaat daarbij echter wel nog steeds naar de mannelijke managers.

        Wat belangrijk is om op te merken in deze discussie is dat alles natuurlijk wel te maken met een socialisatie waarbij meisjes vanaf jongs af aan geleerd wordt om mooi te (willen) zijn. Denk maar eens aan sprookjes waarin prinsjes avonturen mogen beleven en princesjes vooral mooi en lief moeten zijn. Het zit heel erg diep in onze cultuur.

        Een tijd lang hebben we in het westen in de Oudheid mannen als mooi/lustobject gezien. Dit gegeven maakt het niet-biologische en zeer culturele/gesocialiseerde aspect van schoonheidseisen heel duidelijk.

        ´Veel jongens en mannen kunnen zich ook verliezen in de droomwerelden die we in de glossy magazines en op tv zien, maar realiseren zich gelijktijdig dat het echte leven niet gevuld is met Aston Martins, privé jets´
        Ook mannen worden, tegenwoordig misschien steeds meer, bloodgesteld aan bepaalde ideaal beelden. De mate waarin dit het geval is, is echter véél en véél beperkter. Er was ooit een onderzoek gedaan waarbij ze mannen hebben blood gesteld aan net zo veel beelden als jonge meisjes over zich heen krijgen. Toen bleek dat de jonge mannen hier net zo gevoelig voor waren. Helaas heb ik geen bronvermelding bij dit onderzoek.

        Hoe dan ook, het lijkt me zinvol om niewe input te blijven geven aan deze belangrijke discussie.

        Commentaar


        • #9
         Re: Tegenoffensief(je)?

         Wat duizenden jaren niet uitgeroeid kon worden zal nu ook niet gebeuren, helaas de uitbuiting ook niet.
         Ik denk dat je beter de positieve kanten van dat Schaapmens kunt benadrukken om zo de manier waarop en de onmogelijkheid ervan kunt benadrukken.
         Al die mannen welke zich niet voelen aangesproken maar wel als zodanig reageren maken zich slechts verdacht.
         Die misstanden willen aanpakken is tenslotte een nobel streven, dat moet je niet aanvallen, is een niet te winnen strijd.
         Dat het niet haalbaar is op deze manier, zowel juridisch als practisch weet dat Schaap ook wel, maar aandacht krijgt ze des te meer.
         Volgens mij werkt het zelfs averechts; de dames blijven gedwongen maar verdwijnen buiten het zicht zodat de misstanden verergeren.
         Beter is het om het zichtbaar te houden en de misstanden aan te pakken, met behulp van de wandelaars. Zeg maar een nieuw rood polder model
         Bijna onmogelijk dat de PVDA daar omheen wil, neem daarvoor een andere ervarings deskundige, Oudkerk
         Nou PVDA laat eens zien dat je ballen hebt, je hoeft de moraalridders niet achterna te lopen!
         Emancipatie van de schemerzone, bordeelverbod is om nu de schemer ff wegblazen karwij wel afmaken ipv de staart tussen de benen

         Ook hookers draagt al lang een steentje bij, denk maar aan de omstreden topics als nzc en dergelijke, maakt alleen zichtbaar wat allang gebeurde.
         En blijven doorzagen dat dat niet kan mag en dergelijke maakt het alleen maar interesanter voor de zogenaamde liefhebber.
         Ik denk dat het alleen maar minder word door dit forum, die diehards weerhoud je er toch niet van

         Commentaar


         • #10
          Re: Tegenoffensief(je)?

          http://www.peterbreedveld.com/archives/00001016.html

          Wat zou Myrthe van onze gezamenlijke hobby vinden?

          Opnieuw een goed geschreven stuk van Peter Breedveld, die onvermoeid blijft strijden tegen alle misse huichelarij van de fatsoensrakkers.
          Men have two emotions: Hungry and Horny.
          If you see him without an erection, make him a sandwich.

          Commentaar


          • #11
           Re: Tegenoffensief(je)?

           Oorspronkelijk geplaatst door knave88 Bekijk bericht
           Mij bekruipt soms wel eens het ongemakkelijke gevoel dat de verwijten die op ons worden afgevuurd niet op zichzelf staan, maar onderdeel zijn van een veel bredere en ook verontrustender maatschappelijke ontwikkeling: nieuwe preutsheid, die omarmd wordt door wat een monsterverbond tussen feminisme enerzijds en gristenfundamentalisme anderse lijkt te zijn, iets dat ook ons nieuwe kabinet Grijs I lijkt uit te dragen.
           Met groot gevoel voor en inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen startte "knave88" dit topic bijna 6 jaar geleden. De laatste posting (Wat zou Myrthe van onze gezamenlijke hobby vinden?) is ook van (bijna) 6 jaar geleden, maar tegelijkertijd ook zeer actueel. Zeker als je de huidige situatie in "de politiek & de Media" ten aanzien van de prostitutie in gedachten houdt, is dit topic mijns inziens dusdanig interessant om even door te lezen.
           Laatst gewijzigd door hoereloper1969; 31-03-13, 12:12.
           In de beperking toont zich de meester!

           Commentaar


           • #12
            Re: Tegenoffensief(je)?

            Haha, dank Hoelo! Ik krijg niet graag gelijk maar......wat ik maar (nog steeds) de nieuwe preutsheid noem heeft de afgelopen jaren een enorm grote opmars gemaakt. Op de hoofdstedelijke wallen en in het Singelgebied hebben non-profitorganisaties onder dwang prostitutiepanden opgekocht, die de gemeente heeft herbestemd. Opgekocht tegen prijzen van tot wel 22.000 euro per m2 (3000 tot 5000 is normaal voor Amsterdam Centrum). Vanwege de herbestemming vergoedt de gemeente grote bedragen aan planschadevergoeding, opgebracht vanuit de publieke middelen van een stad die technisch failliet is (ach, het is maar belastinggeld, dus het kost niks). Hoe het het Spijkerkwarties is vergaan weten we. Dvp's op de Achterdam worden door de gemeentelijke overheid en de politie geterroriseerd. Het Bibob-instrumentarium wordt ingezet tegen exploitanten van sexhuizen bij wie niets te vinden is. Het is nog maar een kwestie van tijd voordat de Wet Regulering Prostitutie wordt ingevoerd (daar waar, het kan niet vaak genoeg gezegd worden, het bestaande strafrechtelijk instrumentarium meer dan toereikend is om welke misstand dan ook binnen de branche te bestrijden). Binnen EU-verband krijgen anti-prostitutieactivistenclubs substantiele fondsen ter beschikking om campagnes te voeren. Kamerleden gaan, vooruitlopend op de invoering van de WRP openlijk naar Zweden om te zien hoe het aldaar geldende verbod in Nederland geimplenteerd zou kunnen worden (uiteraard krijgen ze geen tegenstanders/sters van dat verbod te spreken, stel je voor) en zo kan ik nog wel even doorgaan.
            Men have two emotions: Hungry and Horny.
            If you see him without an erection, make him a sandwich.

            Commentaar


            • #13
             Re: Tegenoffensief(je)?

             Oorspronkelijk geplaatst door blond stewardessje Bekijk bericht
             Binnen het feminisme kijkt men kritisch naar seks werk ivm het welzijn van de vrouwen (en mannen). Er zijn hierbij twee kampen 1. antibolisme 2. seks werk als onderdeel van keuzevrijheid. In beide gevallen (maar vooral bij de laatste) staan de rechten voorop. Bij geval 2. heeft men niet a-priori slechte gevoelens naar de klant toe. Wél dienen zij kritisch te kijken naar de vraag of ze zich niet schuldig maken aan vrouwenhandel.
             Hierboven een gedeelte van een oude posting (d.d. 21-5-2007) van "blond stewardesje".

             Door met name de media, heb ik de indruk dat het feminisme (voornamelijk) Anti-Prostitutie is. Begrijp ik het goed dat er binnen het feminisme ook stromingen zijn / een stroming is die prostitutie goedkeuren? Als dat zo is, hoe groot is die stroming binnen het feminisme dan(in procenten) ten op zichte van het geheel? Weet iemand dat?
             In de beperking toont zich de meester!

             Commentaar


             • #14
              Re: Tegenoffensief(je)?

              Oorspronkelijk geplaatst door ****eloper1969 Bekijk bericht
              ... hoe groot is die stroming binnen het feminisme dan ...
              Feminisme streeft naar gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen. Zolang de maatschappij nog anders reageert op promiscuïteit bij mannen (echte man) dan op promiscuïteit bij vrouwen (slet, h.oer, minderwaardig) zijn de feministen er nog lang niet.

              SlowWalker

              Commentaar


              • #15
               Re: Tegenoffensief(je)?

               Mee eens, SlowWalker, maar het geeft geen antwoord op mijn vraag.
               In de beperking toont zich de meester!

               Commentaar


               • #16
                Re: Tegenoffensief(je)?

                Hoe staat het met het tegenoffensief(je) ?

                Commentaar


                • #17
                 Re: Tegenoffensief(je)?

                 Oorspronkelijk geplaatst door h.oereloper1969 Bekijk bericht
                 Door met name de media, heb ik de indruk dat het feminisme (voornamelijk) Anti-Prostitutie is. Begrijp ik het goed dat er binnen het feminisme ook stromingen zijn / een stroming is die prostitutie goedkeuren? Als dat zo is, hoe groot is die stroming binnen het feminisme dan(in procenten) ten op zichte van het geheel? Weet iemand dat?
                 Onlangs kwam ik in een artikel van de UvA dit schema tegen:

                 Twee feministische richtingen t.o. prostitutie

                 Abolitionisten
                 • Alle prostitutie is een vorm van seksuele slavernij en mannelijk geweld tegen vrouwen
                 • Er is geen verschil tussen gedwongen en vrijwillige prostitutie
                 • Prostituees zijn slachtoffers die gered en beschermd moeten worden


                 Liberalen
                 • Prostitutie zal nooit verdwijnen
                 • Er is verschil tussen gedwongen en vrijwillige prostitutie
                 • Prostitutie moet erkend worden als werk en wetgeving moet daarop gebaseerd zijn
                 • Recht op zelfbeschikking


                 Ook in Nederland zijn er wel degelijk feministen van de liberale stroming, bijvoorbeeld Marjan Weijers van de Vereniging Vrouw en Recht. In de media krijgen zij veel minder aandacht dan de abolitionisten, vanwege de hier al vele malen beschreven redenen. De liberale richting wordt door Lodewijk Asscher geframed als "comfort-feministen".

                 Er is enorm veel literatuur over dit onderwerp. Aardig is het proefschrift van Jessica Westerik ‘Dit is het leven’ (‘Life in the trade’ - 2009) hier te downloaden.

                 Commentaar


                 • #18
                  Re: Tegenoffensief(je)?

                  OldAmsterdam,

                  Bedankt voor de uitleg en de leestip (ik ben al begonnen in het proefschrift).

                  Ook ik sta onder invloed van de media, en als Nederlands burger zijnde, heb ik de indruk dat verreweg de meeste feministen tegen prostitutie zijn. Ik heb dus de indruk dat de stroming "Abolitionisten" veel groter is dan "de feministen van de liberale stroming".

                  Ik begrijp uit het bovenstaande bericht van OldAmsterdam dat de (Nederlandse) media "de Abolitionisten" meer aandacht geeft, waardoor deze groep beter de kans zou hebben om hun mening te geven ten aanzien van het onderwerp prostitutie/vrouwenhandel, dan dat dat de "feministen van de liberale stroming" gegund is.

                  Is deze eerste groep daadwerkelijk groter dan de tweede groep of ontstaat er door de focus van de media op de eerste groep een vertekend beeld?
                  In de beperking toont zich de meester!

                  Commentaar

                  Aan het werk...
                  X