Nieuwe publicaties van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)

Inklappen
X
 • Filter
 • Tijd
 • Toon
Clear All
nieuwe berichten

 • Nieuwe publicaties van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)

  Digitaal

  di 24 apr 2007, 16:03

  Webcamsex forse concurrent prostitutie

  DEN HAAG - Het aantal legale seksbedrijven in Nederland is in de afgelopen jaren met ongeveer eenzesde afgenomen. Dat blijkt uit een dinsdag gepubliceerd rapport van het WODC, het wetenschappelijk onderzoeksbureau van het ministerie van Justitie. De onderzoekers schrijven de afname in prostitutiebedrijven onder meer toe aan de opkomst van internet.


  Webcamseks wordt genoemd als een nieuwe concurrent voor de prostituees. De verrichting van seksuele handelingen voor een webcam wordt niet betiteld als prostitutie maar wel als sekswerk.

  Naast internet hebben ook de economische malaise in de voorbije jaren en de seksualisering van het uitgaansleven een rem gezet op de prostitutie.


  Bron: www.telegraaf.nl
  Dirty mind is a joy 4 ever!!!

 • #2
  Kwakkelende economie raakt prostitutie

  Kwakkelende economie raakt prostitutie
  Uitgegeven: 24 april 2007 16:04
  Laatst gewijzigd: 24 april 2007 16:08

  DEN HAAG - Het aantal legale seksbedrijven in Nederland is in de afgelopen jaren met ongeveer eenzesde afgenomen. Dat blijkt uit een dinsdag gepubliceerd rapport van het WODC, het wetenschappelijk onderzoeksbureau van het ministerie van Justitie.

  De onderzoekers schrijven de afname in prostitutiebedrijven onder meer toe aan de opkomst van internet.


  Webcamseks wordt genoemd als een nieuwe concurrent voor de prostituees. De verrichting van seksuele handelingen voor een webcam wordt niet betiteld als prostitutie maar wel als sekswerk.

  Malaise

  Naast internet hebben ook de economische malaise in de voorbije jaren en de seksualisering van het uitgaansleven een rem gezet op de prostitutie.

  Verblijfsvergunning

  Het aantal buitenlandse prostituees dat werkt zonder geldige verblijfsvergunning is afgenomen. Het aantal ****en uit Rusland, Roemenië, Bulgarije en Latijns-Amerikaanse landen is gedaald. Voor hen komen vrouwen uit Oost-Europese landen in de plaats die legaal in deze sector kunnen werken. Het aantal vrouwen dat zich zonder de vereiste papieren aanmeldt bij clubs is gedaald.

  Controle

  Sinds 2000 worden ongewenste vormen van prostitutie strenger bestraft. Controle lijkt vruchten af te werpen, meldt het WODC. Het aantal geconstateerde overtredingen is afgenomen, de vergunningen zijn vaker in orde.

  Minderjarigen werken volgens de evaluatie nauwelijks in de prostitutie. Dat geldt zowel voor bedrijven met en voor bedrijven zonder vergunning. Wel zijn er signalen dat meisjes vanaf hun achttiende verjaardag in de prostitutie actief zijn.

  Dwang

  Van de geïnterviewde ****en met een vergunning meldt acht procent onder enige vorm van dwang in de prostitutie te zijn begonnen.

  (c) ANP/Novum

  Commentaar


  • #3
   Nieuwe publicaties van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)

   Evaluatie opheffing bordeelverbod; gemeentelijk beleid

   Evaluatie opheffing bordeelverbod; de sociale positie van prostituees 2006

   Verboden bordelen; evaluatie opheffing bordeelverbod: niet-legale prostitutie

   Prostitutie in Nederland na opheffing van het bordeelverbod

   Dan hebben jullie weer wat lees voer.
   ©kuieren +

   Het gebruik van de zoekfunctie op dit board kost niets en doet ook geen pijn!

   Commentaar


   • #4
    Re: Nieuwe publicaties van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)

    Bovenstaande linkjes geven de onderzoek- en publicatiegegevens hieronder de direkte link naar betreffende opvraagbare documenten op die pagina.

    Evaluatie opheffing bordeelverbod; gemeentelijk beleid
    PDF Samenvatting

    Evaluatie opheffing bordeelverbod; de sociale positie van prostituees 2006
    PDF Samenvatting

    Verboden bordelen; evaluatie opheffing bordeelverbod: niet-legale prostitutie
    PDF Samenvatting

    Prostitutie in Nederland na opheffing van het bordeelverbod
    PDF Volledige tekst

    De samenvattingen zijn ook verkrijgbaar in het engels. (zie mijn eerste bericht in dit topic)
    ©kuieren +

    Het gebruik van de zoekfunctie op dit board kost niets en doet ook geen pijn!

    Commentaar


    • #5
     Re: Nieuwe publicaties van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)

     Fijn dat ze er voor uit durven te komen dat het niet allemaal even geslaagd is met de opheffing van het bordeelverbod..

     De onderzoekers vertelde me dat het zou kunnen gebeuren dat de overheid de uitslagen zou verdraaien om er beter van af te komen.

     Dit beeld lijkt echter erg genuanceerd.

     Commentaar


     • #6
      Re: Nieuwe publicaties van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)

      Oorspronkelijk geplaatst door blond stewardessje
      De onderzoekers vertelde me dat het zou kunnen gebeuren dat de overheid de uitslagen zou verdraaien om er beter van af te komen.
      Niet te geloven zo'n opmerking. Maar het zou me niets verbazen als het vaak zo gaat.

      Enfin, hieronder nog wat andere aspecten uit de WODC-rapporten, in NRC/Handelsblad van vandaag:

      ‘Prostitutie is nog altijd geen normale bedrijfstak’

      Illegale prostitutie is de afgelopen jaren gedaald. Dat blijkt uit een gisteren verschenen rapport van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie. Het aantal prostituees dat omringd is door bijvoorbeeld pooiers, nam echter niet af.

      „Zorgwekkend”, zegt Annelies Daalder, auteur van de WODC-studie, die drie verschillende onderzoeken omvat. De bedoeling van de wetswijziging in oktober 2000 was juist om de prostitutie uit de illegaliteit te krijgen. Prostituees zijn sindsdien zelfstandig ondernemer of in loondienst. Consequentie daarvan was dat de prostitutie zich als ‘normale’ bedrijfstak moest gaan gedragen.

      Dat is nog niet goed gelukt, zo blijkt uit een van de drie onderzoeken, uitgevoerd door Regioplan Beleidsonderzoek, dat 354 prostituees en 49 exploitanten interviewde. Ongeveer zestig procent van de beroepsgroep betaalt nog steeds geen belasting. „Het was de bedoeling om werknemerschap te creëren, maar dat blijkt moeilijk te realiseren”, zegt Helga Dekker, onderzoeker van Regioplan. Volgens haar hebben veel vrouwen nog bezwaren: „Veel prostituees willen hun anonimiteit en vrijheid niet graag opgeven”.

      Uit het onderzoek van Regioplan blijkt dat 95 procent van de prostituees zichzelf als zelfstandig omschrijft. Maar de Belastingdienst ziet hen als werknemers, zegt onderzoeker Dekker. Prostituees maken namelijk afspraken met exploitanten, waardoor zij volgens de Belastingdienst in loondienst zijn. „Vaak gaat het om hele praktische zaken, zoals het bewaren van geld, omdat prostituees zelf geen kluisje hebben.”

      Annelies Daalder van het WODC zegt dat prostituees in „een middenpositie” verkeren. „Ze hebben vaak last van de nadelen van het zelfstandig zijn, zoals het niet doorbetalen tijdens ziekte, maar van de voordelen profiteren ze meestal niet.”

      Een andere opvallende conclusie is dat zowel de vraag als het aanbod naar prostitutie de afgelopen jaren is afgenomen. Onder meer de opkomst van ‘webcamseks’ via internet voor betalende derden”, en de verslechterde economie spelen daarbij een rol.

      Bron: nrc.nl

      Commentaar


      • #7
       Re: Nieuwe publicaties van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)


       Een andere opvallende conclusie is dat zowel de vraag als het aanbod naar prostitutie de afgelopen jaren is afgenomen. Onder meer de opkomst van ‘webcamseks’ via internet voor betalende derden”, en de verslechterde economie spelen daarbij een rol.

       Bron: nrc.nl
       Zou het ook niet komen door de 100% prijsverhoging als gevolg van de invoering van de € in 2002???
       Slap lullen kan altijd nog :-)

       Commentaar


       • #8
        Re: Nieuwe publicaties van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)

        Verboden bordelen


        Samenvatting
        Sinds oktober 2000 is het bordeelverbod in Nederland opgeheven. Om na te gaan in hoeverre met deze wetswijziging tegemoet wordt gekomen aan de doelstellingen, heeft in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie een drietal deelonderzoeken plaatsgevonden. Eén van de drie onderdelen heeft betrekking op niet-legale prostitutie en is uitgevoerd door onderzoeks- en adviesbureau INTRAVAL. Het onderzoek heeft plaatsgevonden tussen eind 2005 en medio 2006.
        Onderzoeksopzet
        Het onderzoek is begonnen met een dertigtal uitgebreide gesprekken met medewerkers van betrokken instellingen over de stand van zaken in de prostitutie, in het bijzonder de illegaliteit en uitbuiting in de prostitutiebranche. Daarnaast is een groot aantal relevante en beschikbare rapporten en documenten verzameld en bestudeerd. Deze eerste activiteiten hebben geleid tot een werkdocument, waarin de landelijke ontwikkelingen op het gebied van (niet-legale) prostitutie zijn weergegeven. Vervolgens is in een viertal regio's nader onderzoek gedaan naar niet-legale prostitutie. Daaronder wordt verstaan: het exploiteren van prostitutie zonder een gemeentelijke vergunning, terwijl het lokaal beleid dat wel vereist; het werkzaam zijn als prostituee zonder een daartoe vereiste verblijfsvergunning; exploitatie van prostitutie door minderjarigen; en uitbuiting. In de regio's Amsterdam, Eindhoven, Groningen en Noord- en Midden-Limburg is gesproken met zo'n 190 institutionele informanten, exploitanten, prostituees, prostituanten en overige betrokkenen bij de prostitutiebranche. De lokale situatie is tevens in kaart gebracht met behulp van registratiegegevens, informatie uit lokale dagbladen, websites op het internet en observaties.
        Niet-vergunde exploitatie
        In de periode na de wetswijziging is het aantal vergunde seksinrichtingen in Nederland afgenomen. Een deel van de prostituees werkt niet meer in de (legale) clubs en privé-huizen, terwijl een deel van de prostituanten geen klant meer is in of minder frequent gebruik maakt van deze seksinrichtingen. De oorzaken liggen volgens geïnterviewden in het stringenter gemeentelijk beleid, de toegenomen regelgeving, de als onvoldoende ervaren ruimte voor nieuwe exploitanten en nieuwe vormen van erotische bedrijfsvoering, de concurrentie van prostitutie via internet, de invoering van de euro en de afname van het aantal beschikbare (Nederlandse) legale vrouwen dat in de branche wil werken. De meeste seksinrichtingen die zijn aangetroffen in de verdiepingsregio's hebben een exploitatievergunning. Niet-vergunde locatiegebonden inrichtingen komen weliswaar voor, zij het in geringere mate. Niet-vergunde bedrijfsmatige exploitatie is vooral terug te vinden in de (nietlocatiegebonden) escortsector. Reeds bestaande fenomenen die na de wetswijziging vaker worden aangetroffen zijn parenclubs en sekssauna's.
        Niet-legale arbeid
        Naast het voorkomen van niet-vergunde exploitatie is onderzocht in hoeverre niet-legale arbeid voorkomt in de prostitutiebranche. Het betreft de aard en omvang van niet-legale prostituees (geen geldige verblijfstitel waarmee arbeid is toegestaan). Ook bedrijfsmatig opererende prostituees die niet beschikken over een gemeentelijke vergunning, terwijl het lokale beleid dat wel vereist, verrichten niet-legale arbeid. In de onderzochte regio's blijkt dat tippelen buiten de daartoe aangewezen gebieden voorkomt, zij het niet door grote aantallen prostituees. Verder worden er nog steeds Russische, Bulgaarse, Zuid-Amerikaanse en Afrikaanse vrouwen zonder geldige verblijfspapieren aangetroffen in clubs, achter de ramen en in de escortsector, hoewel hun aantal de afgelopen jaren lijkt te zijn afgenomen. Het is niet aangetoond dat deze prostituees hun toevlucht hebben gezocht tot het zogenoemde illegale circuit. Dit illegale circuit kan door geen van de geïnterviewden nader worden geconcretiseerd. Wel worden varianten als parenclubs en sekssauna's gebruikt door vrouwen uit deze landen. Zij kunnen hier onder het mom van bezoeker toch als prostituee aanwezig zijn. Er is daarnaast een toename te zien van vrouwen uit met name de Oost-Europese landen van de Europese Economische Ruimte (EER). Het staat hen overigens vrij om in Nederland te werken. Bij verschillende informanten bestaat het vermoeden dat vrouwen uit landen buiten de EER die voor de wetswijziging in de prostitutie in Nederland werkten, nu voornamelijk in andere landen in Europa werkzaam zijn.
        Minderjarigheid
        Het in de prostitutie brengen of houden van minderjarigen is niet legaal. In het vergunde deel van de prostitutiebranche worden nauwelijks minderjarigen aangetroffen. Ook over het niet-vergunde deel zijn geen signalen binnengekomen met betrekking tot de aanwezigheid van grote aantallen minderjarigen. Veranderingen in de jeugdcultuur worden overigens vaak aangehaald wanneer over minderjarigheid en prostitutie wordt gesproken. Daarbij wordt bijvoorbeeld gewezen op de zogenoemde "breezerseks" in Amsterdam Zuid-Oost (het verrichten van seksuele handelingen in ruil voor alcoholische consumpties). In ons onderzoek hebben wij dergelijke activiteiten niet tot de prostitutiebranche gerekend. Bij minderjarigheid wordt altijd wel onderscheid gemaakt naar prostitutie door Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV's). Tijdens ons onderzoek is enkele malen sprake geweest van verontrustende signalen omtrent minderjarige asielzoekers die verdwijnen uit asielzoekerscentra en vermoedelijk in de prostitutie terecht zijn gekomen. Het vergt een apart, speciaal onderzoek om hierover meer zekerheid te verkrijgen.
        Uitbuiting
        De Nationaal Rapporteur Mensenhandel, maar ook de politie en overige betrokken organisaties, hanteert een lijst met signalen die kunnen duiden op slachtofferschap van mensenhandel. Om vast te kunnen stellen of er sprake is van uitbuiting en onvrijwilligheid in de prostitutie zijn deze signalen gebruikt als indicatie voor het voorkomen van deze niet-legale praktijken. Uit de gevoerde gesprekken met politie en hulpverlening enerzijds en exploitanten, prostituees en prostituanten anderzijds blijkt dat enkele aspecten zoals het niet beschikken over een woonruimte in Nederland, het overnachten op de werkplek, lange werkdagen, vaak wisselende werkplekken en het moeten afstaan van verdiend geld aan vriendjes of pooiers relatief het meest voorkomen. Zwaardere vormen, zoals het onder valse voorwendselen in de Nederlandse prostitutie worden gebracht en lichamelijke mishandeling, zijn veel minder aangetroffen. Het aantal slachtoffers van mensenhandel dat bij de Stichting Tegen Vrouwenhandel (STV) is aangemeld en vervolgens is ondergebracht in een opvangvoorziening bedraagt in 2004 92 en in 2005 115. In beide jaren zijn in totaal zo'n 400 slachteroffers aangemeld bij de STV. In de onderzochte politieregio's is in de loop van deze twee jaar een (lichte) toename te zien van het aantal meldingen dat betrekking heeft op mensenhandel. Dit wordt grotendeels verklaard door de toegenomen aandacht voor dit probleem, onder andere via de campagne Schijn bedriegt van Meld Misdaad Anoniem. Uit de gesprekken met betrokkenen bij de prostitutiebranche blijkt een toegenomen bewustwording van mogelijke misstanden in de branche.

        Ten slotte
        In dit onderzoek is over vijf van de zes doelstellingen van de opheffing van het bordeelverbod in meer of mindere mate informatie verkregen. Hieruit kunnen de volgende conclusies worden getrokken:

        er is sprake van locatiegebonden prostitutie-inrichtingen zonder vergunning, zij het in geringe mate;

        controle op naleving lokale regelgeving is toegenomen;

        bewustwording over mogelijke misstanden lijkt toegenomen;

        minderjarigheid is niet in grote getale aangetroffen in de (vergunde) prostitutiebranche;

        er zijn geen duidelijke ontwikkelingen wat betreft criminele randverschijnselen;

        en er lijkt een afname te zijn van prostitutie door illegalen in de (vergunde) branche, terwijl er geen omvangrijk ondergronds circuit is aangetroffen.


        Verboden bordelen PDF-bestanden van dit rapport

        Bron: Evaluatie opheffing bordeelverbod: niet-legale prostitutie Opdrachtgever: WODC/Ministerie van Justitie
        ©kuieren +

        Het gebruik van de zoekfunctie op dit board kost niets en doet ook geen pijn!

        Commentaar


        • #9
         Re: Nieuwe publicaties van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)

         april 2007 - De sociale positie van prostituees nauwelijks verbeterd

         In oktober 2000 is de wetswijziging van kracht geworden waarmee het bordeelverbod is opgeheven. Een van de achterliggende gedachten van de wetswijziging is dat de prostitutiebranche zou kunnen worden gesaneerd en ontdaan van criminele randverschijnselen en dat tegen uitbuiting in de prostitutie zou kunnen worden opgetreden.

         De wetswijziging is al in een vroeg stadium, in 2002 geëvalueerd. Het bleek toen nog te vroeg om uitspraken over de effecten van de wetswijziging te doen. In 2006 was de tijd rijp om opnieuw te evalueren. In opdracht van het ministerie van Justitie zijn gelijktijdig drie aspecten onderzocht die elk een onderwerp zijn van een deelonderzoek: gemeentelijk beleid, illegaliteit en de sociale positie van prostituees in de vergunde sector.
         Regioplan heeft het deelonderzoek naar de sociale positie van prostituees uitgevoerd. In het onderzoek is aandacht besteed aan de arbeidsvoorwaarden, de arbeidsrelaties en arbeidsomstandigheden van prostituees. Daarnaast gaan we in op de ontwikkelingen in de sociale positie en de toekomst van de sector.
         Om uitspraken te kunnen doen over prostituees in Nederland, zijn interviews gehouden in vijf sectoren (club, raam, escort, massagesalon, privéhuis) verspreid over heel Nederland.
         Uiteindelijk hebben 354 prostituees meegewerkt aan het onderzoek door in een persoonlijk gesprek van ongeveer een uur vragen te beantwoorden over hun werk en (sociale) positie. Daarnaast zijn gesprekken gevoerd met ongeveer 50 exploitanten waarbij met name de ontwikkelingen in de sector en de wetswijziging zelf aan bod kwamen.
         In april 2007 zijn de resultaten aan de Tweede Kamer aangeboden. Het blijkt dat de arbeidsverhoudingen in de vergunde bedrijven zijn de afgelopen jaren nauwelijks veranderd; van een betekenisvolle verbetering is geen sprake. Binnen de branche heerst nog altijd verwarring over de vormgeving van de arbeidsverhoudingen. Prostituees en exploitanten melden dat de prostituees zelfstandig werkzaam zijn, maar tegelijkertijd is er op grote schaal betrokkenheid van exploitanten bij de werkzaamheden van prostituees, op zo’n manier dat in feite sprake is van gezagsverhoudingen. De rechtspositie van prostituees is voor verbetering vatbaar. In de huidige praktijk hebben prostituees nog steeds vooral plichten en geen rechten (uit persberich ministerie van Justitie).


         Bron Regioplan
         ©kuieren +

         Het gebruik van de zoekfunctie op dit board kost niets en doet ook geen pijn!

         Commentaar


         • #10
          Re: Nieuwe publicaties van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)

          Geen vaN DE ONDERSTAANDE LINKS WERKT! ALTERNATIEVEN?

          Oorspronkelijk geplaatst door kuieren Bekijk bericht
          Bovenstaande linkjes geven de onderzoek- en publicatiegegevens hieronder de direkte link naar betreffende opvraagbare documenten op die pagina.

          Evaluatie opheffing bordeelverbod; gemeentelijk beleid
          PDF Samenvatting

          Evaluatie opheffing bordeelverbod; de sociale positie van prostituees 2006
          PDF Samenvatting

          Verboden bordelen; evaluatie opheffing bordeelverbod: niet-legale prostitutie
          PDF Samenvatting

          Prostitutie in Nederland na opheffing van het bordeelverbod
          PDF Volledige tekst

          De samenvattingen zijn ook verkrijgbaar in het engels. (zie mijn eerste bericht in dit topic)

          Commentaar


          • #11
           "Zondares" maakt melding van nulmeting

           HL69: De bloggende en in Amsterdam werkzame prostituee "Zondares" maakte afgelopen donderdag melding op haar blog van een onderzoek (nulmeting) in de prostitutie dat deze maand van start gaat. Zie daarvoor de onderstaande tekst. Uiteraard is dit artikel ook op haar blog te lezen (www.zondares.blogspot.com)

           Donderdag 14 november 2013

           Nulmeting

           Voor het eerst wordt er een meting gedaan naar wat er nou eigenlijk allemaal aan de hand is in de prostitutie. Met hoeveel we zijn, bijvoorbeeld. Ik zeg bijvoorbeeld, want ze hebben nog niet beslist wat ze nou gaan monitoren. Daar gaat een onderzoek over beginnen deze maand, dat afgerond moet zijn in september 2014. Dan weten ze dus wat ze gaan monitoren voor een beeld over ons.

           Link naar info over dit onderzoek van het onderzoeksbureau dat de nulmeting gaat uitvoeren: http://www.beke.nl/projecten/nulmeti...n-seksbranche-
           Laatst gewijzigd door hoereloper1969; 18-11-13, 10:28.
           In de beperking toont zich de meester!

           Commentaar


           • #12
            Fors minder seksbedrijven met vergunning

            Er is heel wat gesloopt de laatste jaren en het gaat maar door

            http://www.telegraaf.nl/binnenland/2...gunning__.html
            Laatst gewijzigd door OldAmsterdam; 14-04-15, 09:34. Reden: Bericht verplaatst
            lickmaster of the hookers universe

            Commentaar


            • #13
             Re: Fors minder seksbedrijven met vergunning

             Oorspronkelijk geplaatst door stef de bef Bekijk bericht
             Er is heel wat gesloopt de laatste jaren en het gaat maar door

             http://www.telegraaf.nl/binnenland/2...gunning__.html
             Verdere maatregelen zijn nodig om te zorgen dat prostituees op een veiliger en gezondere manier hun beroep kunnen uitoefenen. Aanvaarding van het wetsvoorstel Regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche blijft daarvoor een noodzakelijke stap. Dat staat in een brief die minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

             In deze brief reageert de minister op de uitkomsten van de nulmeting die het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) heeft laten uitvoeren naar de prostitutiesector. Met de nulmeting kunnen straks maatregelen beter worden geëvalueerd. Onder regie en begeleiding van het WODC is in 2014 met behulp van drie onderzoeken door teams van de onderzoeksinstellingen Bureau Beke, Intraval en Regioplan de prostitutie in Nederland in kaart gebracht.
             http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2...ostituees.html

             Commentaar


             • #14
              Rapporten nulmeting WRP WODC

              http://www.tweedekamer.nl/kamerstukk...did=2015D13682

              Commentaar


              • #15
               Re: Nieuwe publicaties van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)

               De Nulmeting ziet er aardig uit. Inderdaad is het aantal vergunde bedrijven flink afgenomen, met name in de raamprostitutie is dit het gevolg geweest van het sluitingsbeleid in diverse steden, met steeds als excuus mensenhandel. Maar ook uit deze rapporten blijkt nu weer dat als men dus de illegale prostitutie in gaat, dat de situatie er alleen maar slechter op wordt. Het enige wat ik eigenlijk mis, is de conclussie dat het verminderen van raambordelen leidt tot een toevlucht naar illegale prostitutie, en dan met name thuisprostitutie.

               Verder viel mij op in het rapport over het pooierverbod, dat men op pagina 19 het blog van mijn vriendin heeft geciteert, aangaande de verschillende en soms erg wijde definities van de 'pooier'. Ik ben in ieder geval blij dat de aanbeveling uitkomt op een negatief advies met zeer brede steun van vrijwel iedereen.

               De andere conclussies van het rapport klinken mij verder zeer bekend in de oren. Illegaliteit in de vergunde sector komt niet tot nauwelijks voor, evenals minderjarigen. Problemen die de onvergunde sector wel heeft, alhoewel onduidelijk is hoe groot, omdat men daar weinig inzicht in krijgt.
               Verder is ook de conclussie van deze rapporten dat mensenhandel aan het afnemen is voor zover die aanwezig was in de vergunde sector, mede als gevolg van de sociale controlle (die er altijd al was), maar ook door de vele controlles van de politie.

               Mensenhandel blijft inderdaad een probleem, en alhoewel dit rapport zich niet wilt wagen aan een schatting (zeer terecht in mijn ogen), is de conclussie terecht dat als er misstanden plaats vinden, dat die voornamelijk plaats vinden in de onvergunde sector.

               Al met al dus een redelijk goede rapportage, alhoewel ik nog wel de positie van de sekswerker zelf mis. Want alhoewel er wel een heel rapport over ligt, vind ik daar maar weinig in naar voren komen hoe hun positie verbeterd kan worden, behalve het bestrijden van criminaliteit.
               Wel wordt duidelijk dat het overgrote merendeel van de prostituees zich niet herkent in het negatieve imago dat geschept is van de prostitutiebranche, en dat een grote meerderheid de misstanden in de branche laag inschat.
               De man van de enige echte Roemeense prostituee Felicia Anna

               Commentaar


               • #16
                Re: Rapporten nulmeting WRP WODC

                Rapporten nulmeting WRP WODC
                Voor iets wat als een nulmeting aan de Tweede Kamer der Staten Generaal is aangeboden komt het woord schatting net iets te veel voor.

                Eigenlijk heeft men alleen het aantal vergunde seksbedrijven met afdoende nauwkeurigheid kunnen meten.

                Verder heeft men alleen de onmeetbaarheid van zaken in de seksbranche vastgesteld, en is men bij gebrek aan metingen wederom teruggevallen op schattingen.

                Ofwel: de nulmeting is een meting/vaststelling van de onmeetbaarheid. Dat maakt de rapportage niet zinloos, verre van dat. Wanneer over twee, vijf of tien jaar een nieuwe meting gedaan word kan men meten/vaststellen of zaken dan beter meetbaar zijn.

                De betere meetbaarheid op zich is dan een positief resultaat van het in de tussenliggende jaren gevoerde prostitutiebeleid. Wanneer de meetbaarheid na die periode alleen maar is verslechtert betekend dat dus dat het in die periode gevoerde prostitutiebeleid hopeloos gefaald heeft.

                Hoe het verbreden van de kloof tussen overheid/politiek/maatschappij en de seksbranche/wandelaars bijdraagt aan een betere meetbaarheid van de stand van zaken in de seksbranche is mij een raadsel.

                SlowWalker

                Commentaar


                • #17
                 Re: Nieuwe publicaties van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)

                 Ik kan bijna volledig meegaan in bovenstaande analyse van SlowWalker. Er is één maar, die misschien bij verduidelijking ook geen stand houdt.

                 De vraag is namelijk in hoeverre het gevoerde prostitutiebeleid succesvol wordt geacht wanneer onvergunde prostitutie die het dichtst tegen de huidige vergunde prostitutie aan ligt aanmerkelijk beter in kaart is, maar de verderaf liggende onvergunde prostitutie (gemakshalve maar even te betitelen als "zeer illegale circuit" bij gebrek aan zuivere omschrijving) nog verder van de radar is verdwenen.

                 In mijn beleving zou dat namelijk betekenen dat het gevoerde prostitutiebeleid als succesvol kan worden bestempeld, maar het opsporings- en vervolgingsbeleid voor het "zeer illegale circuit" als absoluut niet succesvol.

                 Overigens denk ik (ook) dat het ontbreken van een serieuze gedachtenwisseling met degenen werkzaam in de seksbranche en degenen die legale diensten in deze branche afnemen het inderdaad enorm zal bemoeilijken een succesvol prostitutiebeleid te voeren.

                 Commentaar


                 • #18
                  Re: Nieuwe publicaties van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)

                  Ik heb de lijvige rapporten doorgebladerd/gelezen en het lijkt er idd op dat er een tamelijk gewoon beeld van de branche wordt geschetst. Kennelijk te gewoon voor de media om hier uitgebreid verslag over uit te brengen. De media ziet kennelijk liever meer sensatie zoals Jojanneke. Als ik nog terugdenk aan Jojanneke, komt wat zij heeft laten zien totaal niet overeen met de rapporten van het WODC.

                  Nu is vastgesteld dat er geen schattingen te geven zijn ben ik benieuwd hoe Segers en consorten het gaan volhouden om het argument dat 55% slachtoffer zou zijn van mensenhandel groots te gebruiken voor nut en noodzaak van zijn initiatiefwet om klanten strafbaar te stellen.

                  Ook goed te lezen dat de onderzoeker naar de herinvoering pooierverbod kennelijk notie heeft genomen van de blog waar prolover het over heeft, dat hebben de beleidsmakers dus ook gelezen. Als ik het goed begrijp is het voorstel van raadsheer Lemaire (en dus Segers) om iedereen die omgaat met een prostituee een vergunning te geven. Vervolgens ervan uit gaan dat niemand zo'n vergunning aanvraagt waardoor de politie eenvoudig kan controleren. Dan zou de politie gaan controleren of iemand een vergunning heeft en niet meer controleren of daadwerkelijk strafbare feiten zijn/worden gepleegd. Enfin, de redenering van deze raadsheer snap ik niet, maar misschien moet ik het nog eens lezen. Gelukkig dat de regering niet in zijn voorstel meegaat of mogen we ook op dit punt een initiatief van Segers verwachten?

                  Commentaar


                  • #19
                   Re: Nieuwe publicaties van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)

                   Segers en Co richten hun pijlen nu op de klant als schuldige. Immers hun pooierverbod is flink de grond ingetrapt met deze rapportages, dus dat plannetje is mislukt. Zij zien nu in dat het makkelijker is om de klant in het verdomhoekje te stoppen. Renatte van der Zee gaf daar gisteren al de aftrap van, het is wachten tot de voorstellen van Segers nu binnen komen rollen.

                   Het zijn steevast altijd dezelfde anti-prostitutie types. Gert-Jan Segers, Myrthe Hilkens, Renate van der Zee, Jojanneke van den Berge, Frits Rouvoet, Eddy Terstal, Goedelle Liekens, Fier Fryslan (Linda Terpstra en co), CKM (Chris Sent en co), Free a Girl (Evelien Hölkens, Yolanthe Cabau van Kasbergen en co), Stop the Traffik (Esta Steyn en co).
                   Allemaal hebben zij behoefte aan het schetsen van een negatief beeld over prostitutie, en mensenhandel uit te vergroten. Velen doen het uit morele overweging (Gert-Jan Segers bijv.), maar ook velen verdienen er leuk een centje aan, zoals bijvoorbeeld het rijtje anti-mensenhandel organisaties die altijd samen met elkaar optrekken. Ook reporters verdienen er nog een leuk centje aan, zie bijv. Jojanneke en Renate van der Zee.

                   Ga alle artikelen over prostitutie maar eens na die negatief berichten, en je ziet dat je bijna altijd terug komt bij dit groepje mensen.
                   De man van de enige echte Roemeense prostituee Felicia Anna

                   Commentaar


                   • #20
                    Literatuurstudie naar de relatie tussen nationaal prostitutiebeleid en de geschatte omvang van de aan prostitutie gerelateerde mensenhandel

                    https://www.rijksoverheid.nl/documen...n-het-meetbare

                    Commentaar


                    • #21
                     Prostitutie in Nederlandse gemeenten (2014)

                     https://www.wodc.nl/images/2389c-vol...m44-585877.pdf