Vrouwenhandel

Inklappen
X
 • Filter
 • Tijd
 • Toon
Clear All
nieuwe berichten

 • Vrouwenhandel

  Nieuwe website Stichting tegen Vrouwenhandel

  De Stichting tegen Vrouwenhandel heeft een nieuwe website!
  STV biedt informatie aan over haar activiteiten en over mensenhandel in het algemeen. Op een hele nieuwe website met een nieuwe uitstraling!
  Er is (bijvoorbeeld) informatie over juridische procedures door de link met de site www.b9-regeling.nl en er is achtergrondinformatie door de link met het gezamenlijke kennisnet van STV en de Federatie Opvang.
  Ook is het actuele nieuws gemakkelijk op te vragen.
  Neem een kijkje op www.mensenhandel.nl
  Laatst gewijzigd door Low Profile; 27-10-08, 10:27. Reden: opmaak posting

 • #2
  Vragen en antwoorden over mensenhandel

  Sinds 1 januari is de definitie van mensenhandel uitgebreid. Niet alleen vrouwen die gedwongen in de prostitutie werken zijn slachtoffers, maar ook mensen die uigebuit word en in de land- en tuinbouw, als aupair of die slachtoffer worden van illegale orgaandonatie. Omdat wij nog weinig weten over deze slachtoffers gaan de vragen nog vooral over de groep vrouwen die uitgebuit wordt in de seks industrie.

  [+]Wat is mensenhandel?
  [+]Wat is vrouwenhandel en wat is het verschil met mensenhandel?
  [+]Wat zijn kenmerken van mensenhandel?
  [+]Hoeveel slachtoffers van mensenhandel zijn er wereldwijd?
  [+]En in Nederland?
  [+]Hoeveel slachtoffers van mensenhandel doen aangifte?
  [+]Uit welke landen komen de slachtoffers?
  [+]Wat doet de Nederlandse overheid tegen mensenhandel?
  [+]Wordt er samengewerkt met Europese en internationale instanties?
  [+]Hoe komt het dat vrouwen en mannen slachtoffer worden van mensenhandel?
  [+]Welke strategieën gebruiken handelaren om slachtoffers aan zich te binden?
  [+]De vrouwen willen zeker het liefst in Nederland blijven?
  [+]Prostitutie is toch gewoon werk in Nederland?
  [+]Mag iedereen in Nederland in de prostitutie werken?
  [+]Wat wordt verstaan onder 'gedwongen' prostitutie?
  [+]Wat is illegale prostitutie?
  [+]Wat is de B9 regeling?
  [+]Welke perspectieven hebben vrouwen als zij terugkeren naar huis?
  [+]Wat staat vrouwen te wachten als ze terugkeren naar huis?
  [+]Hoe kunnen hulpverleners in Nederland helpen bij reïntegratie in het thuisland?

  Links werken niet meer, de website http://www.b9-regeling.info/ bestaat nog wel...
  Laatst gewijzigd door OldAmsterdam; 15-11-09, 22:18.

  Commentaar


  • #3
   http://www.humantrafficking.com

   http://www.polarisproject.org

   Beauty & the Beast Utrecht
   Het project Beauty & the Beast is een project voor meisjes van 13 tot 16 jaar. Aanleiding voor het project was de bezorgdheid over deze meisjes die bestond bij scholen, politie en wijkjongerenwerk in Utrecht. Zij signaleerden namelijk dat meisjes uit deze leeftijdsgroep door toedoen van zogenaamde vriendjes in de prostitutie terechtkwamen.
   P/a Stade Advies
   Postbus 13124
   3507 LC Utrecht
   tel: 030 2 361 861

   Protocol 13
   In 1996 is Protocol 13 (toen onder de naam Project 13) gestart in Utrecht. Het is een samenwerkingsverband tussen Bureau Jeugdzorg Utrecht, de Raad voor de Kinderbescherming en Regiopolitie Utrecht. De politie in Utrecht kreeg steeds vaker te maken met jonge meisjes in het prostitutiecircuit.
   Bureau Jeugdzorg Utrecht, afdeling Jeugdreclassering
   Postbus 9076
   3506 GB Utrecht
   tel: 030 2500250

   Asja Leeuwarden
   Asja is een opvangvoorziening voor meisjes en jonge vrouwen die de (gedwongen) prostitutie willen verlaten. Asja biedt minimaal drie en maximaal zes maanden opvang en begeleiding aan tien cliënten op een geheim adres.
   'Blijf van mijn lijf' te Leeuwarden
   postbus 848
   8901 BP Leeuwarden
   Tel: 058 - 2130384

   Beware of Loverboys!
   Beware of Loverboys! is een landelijk preventieproject van het Scharlaken Koord voor meisjes van 13 tot 17 jaar. Het Scharlaken Koord is onderdeel van de Vereniging Tot Heil des Volks. De doelstelling van het Scharlaken Koord is evangelisatie en hulpverlening aan prostituees. In het kader van het project Beware of Loverboys! wordt tijdens gastlessen op met name scholen, de meisjes verteld over loverboys en over de gevaren van een relatie waarin een meisje te maken krijgt met misbruik door haar zogenaamde vriend.
   Scharlaken Koord
   Barndesteeg 25
   1012 BV Amsterdam
   tel: 020 6226897
   Site: www.scharlakenkoord.nl
   Site: www.bewareofloverboys.nl

   Prostitutie Maatschappelijk Werk
   PMW is een project van Stichting Humanitas in Rotterdam. PMW zoekt jongens, meisjes en vrouwen in de prostitutie op en doet hen waar mogelijk een hulpaanbod. Daarnaast biedt het PMW deskundigheidsbevordering van hulpverleners, politie en andere betrokkenen op het gebied van signalering en doorverwijzing.
   Pieter de Hoochweg 110
   3024 BH Rotterdam
   tel: 010 4250120
   www.humanitas-rotterdam.nl

   Zwolse Loverboyproject
   In Zwolle hebben sinds augustus 2002 een twintigtal instellingen de handen ineen geslagen. Het project wil voorkomen dat meisjes in de greep raken van loverboys, slachtoffers uit het circuit halen en loverboys opsporen en bestrijden. Deze website is één van de resultaten van het project.
   www.lover-boy.nl
   www.zorgconcept.org/loverboy.php3
   www.seksueelgeweld.nl

   ECPAT
   Internationale campagne tegen seksueel misbruik van kinderen
   Postbus 1570,
   6501 BN Nijmegen
   e-mail: ecpat@retour.net
   http://www.xs4all.nl/~ecpat

   Stichting tegen Vrouwenhandel (STV)
   De stichting tegen Vrouwenhandel is het Landelijk Meldpunt voor Vrouwenhandel. Een van haar taken is het geven van ondersteuning aan (mogelijke) slachtoffers van vrouwenhandel. De STV ondersteunt slachtoffers en behartigt de belangen tijdens hun verblijf in Nederland.
   Kromme Nieuwegracht 7
   3512 HC Utrecht
   (030) 2716044,
   fax (030) 2716084
   e-mail: federatie@opvang.nl
   website: http://www.opvang.nl

   Meld Misdaad Anoniem : 0800-7000
   Laatst gewijzigd door Low Profile; 27-10-08, 10:33. Reden: opmaak posting

   Commentaar


   • #4
    Re: Verhalen over vrouwenhandel

    We melden de misdaad anoniem, maar dan moet er wel echte hulp zijn voor de slachtoffers. Toch?

    Opsluiten slachtoffers vrouwenhandel geen probleem?

    De politie pakt regelmatig prostituees zonder verblijfsvergunning op. Vaak zijn de vrouwen slachtoffer van vrouwenhandel. Toch worden ze opgesloten omdat ze illegaal zijn. Het initiatief tegen mensenhandel Bonded Labour in the Netherlands (BLinN) zegt weliswaar daar moeite mee te hebben, maar wil toch migratiebeheersingsorganisatie IOM op de gevangen vrouwen afsturen om hen te bewegen tot "vrijwillige" terugkeer.

    Als slachtoffers van vrouwenhandel aangifte doen tegen hun handelaren, dan krijgen ze voor de duur van de rechtszaak een verblijfsvergunning. Na afloop daarvan hebben ze geen recht meer op deze "B9-status" en moeten ze Nederland verlaten. Ze kunnen weliswaar een verblijfsvergunning wegens humanitaire redenen aanvragen, maar dan moeten ze wel kunnen aantonen dat terugkeer niet mogelijk is. In de praktijk is dat erg lastig en het lukt vrouwen dan ook zelden om zo'n verblijfsvergunning te krijgen. Omdat ze vaak ontzettend bang en afhankelijk zijn van hun handelaren, durven veel slachtoffers geen aangifte te doen en ook niet terug te keren. Zo blijven ze illegaal en lopen ze voortdurend het risico te worden opgepakt en opgesloten.

    Het nieuwe BlinN-rapport "Dan moeten ze hun mond maar open doen!" behandelt eerst de grootschalige razzia's waarbij prostituees worden opgepakt. De politie blijkt niet na te gaan of er slachtoffers van vrouwenhandel tussen zitten. Men heeft geen zin en tijd om verhalen over vrouwenhandel boven tafel te krijgen en is er slechts op uit om zoveel mogelijk illegalen zo snel mogelijk richting uitzetgevangenis te sturen. Ook daar wordt vrouwenhandel niet aangekaart. Bajessen zijn uiteraard volstrekt ongeschikte plekken om je hart uit te storten. Als de vrouwen hun mond niet op tijd open doen, dan is dat hun eigen schuld, zo vinden de bewakers. Die weten bijna niets van vrouwenhandel en hebben enkel tot taak om de uitzetmachine zo soepel mogelijk te laten draaien.

    Justitie heeft sowieso weinig oog voor vrouwenhandel of seksueel geweld. Dat geldt bijvoorbeeld ook tijdens de asielprocedure voor vluchtelingen. Daar blijkt de supersnelle 48-uursprocedure veel te kort om tot aangifte van mensenhandel te komen.

    Aanbodgestuurde uitzetting

    Het herstel van de keuzevrijheid van de vrouwen moet voorop staan. De behoeften en wensen van de vrouwen moeten worden gerespecteerd en ze moeten zelf hun toekomst kunnen bepalen, zo schrijft BLinN. Maar geheel in tegenspraak daarmee ontbreekt in het rapport de stem van de slachtoffers vrijwel volledig. Aan bod komen bijna uitsluitend meningen van politie, gevangenispersoneel, IND-ambtenaren en IOM-medewerkers. Van de in totaal 26 interviews is er slechts één gehouden met een slachtoffer van vrouwenhandel. Met de zelforganisatie van slachtoffers van vrouwenhandel Atalantas is blijkbaar helemaal niet overlegd, want die wordt in het rapport nergens genoemd. Het hoeft niet te verbazen dat het rapport ondanks de mooie woorden met de wensen van de vrouwen zelf veel te weinig rekening houdt.

    In het rapport wordt nagegaan hoe "vrijwillige" terugkeer via de IOM het effectiefst geregeld kan worden. Maar na terugkeer in eigen land kunnen de vrouwen te maken krijgen met stigmatisering, gezichtsverlies en problemen met de autoriteiten. Vooral vrouwen die aangifte hebben gedaan tegen hun handelaren, vrezen represailles tegen henzelf en hun familie. Atalantas pleit er daarom ook voor om "vrijwillige" terugkeer alleen aan de orde te laten komen als vrouwen er zelf over beginnen. En wie een verblijfsvergunning wil, moet die kunnen krijgen.

    In het BlinN-rapport zal men tevergeefs zoeken naar de harde eis om geen slachtoffers van vrouwenhandel meer op te sluiten. Men maakt zich vooral zorgen over de manier van deporteren. Dat zou zo humaan en "vrijwillig" mogelijk moeten plaatsvinden.

    Dicht op de huid

    "Vrijwillige" terugkeer via de IOM gebeurt tot nu toe vooral op eigen verzoek van illegaal gemaakte migranten en vluchtelingen die zich door de keiharde maatschappelijke uitsluiting gedwongen zien om te vertrekken. De overheid wil de rol van de IOM bij de deportatiemachine echter verder uitbreiden. Onlangs kwam de werkgroep "Ketenbreed werkproces vreemdelingenbewaring" met een voorstel voor een intensievere en meer "aanbodgestuurde" opstelling van de IOM. Die zou ongevraagd alle "vreemdelingen" in uitzetgevangenissen moeten gaan "informeren" over "vrijwillige" terugkeer. Door hen dichter op de huid te kruipen hoopt de overheid meer druk te kunnen uitoefenen op deze mensen die toch al onzeker zijn over hun toekomst. Zo wil men de uitzettingen sneller en goedkoper laten verlopen.

    BLinN steunt dit voorstel, hoewel het er de IOM slechts om gaat de vrouwen zo geruisloos mogelijk het land uit te werken. Bij de IOM maakt men zich er niet druk om dat velen na "vrijwillige" terugkeer door armoede en vrouwenonderdrukking opnieuw in de prostitutie belanden. Sterker nog, de IOM heeft prostitutie zelfs genoemd als een van de mogelijke beroepen voor vrouwen na "vrijwillige" terugkeer.

    BlinN zegt voor "vrijwillige" terugkeer via de IOM te pleiten, omdat de vrouwen dan minder problemen zouden krijgen met de autoriteiten in hun eigen land. Die zouden dan niet te weten komen dat ze hier gevangen hebben gezeten. Ze zouden dan niet het stempel van crimineel opgedrukt krijgen. Maar om dat te voorkomen zou BlinN in het rapport beter kunnen aanbevelen om de vrouwen überhaupt niet in gevangenissen op te sluiten.


    1. "Supersnelle afwijsmachine", Harry Westerink. In: Fabel Archief.
    2. "Slachtoffers organiseren zich tegen vrouwenhandel", Ellen de Waard en Inge van de Velde. In: Fabel Archief.
    3. Zie ook de anti-IOM webpagina.
    ________________________________________________
    Reisbureau RITA
    [img]vrouwenhandel.punt.nl/upload/reisburorita.jpg[/img]


    ...geen smaad. De politierechter in Arnhem heeft een 32-jarige Nijmegenaar hiervan vrijgesproken, al noemde de rechter de tekst wel ,,op het randje.''

    Agenten hielden de Nijmegenaar in november vorig jaar aan, toen hij een poster met de gewraakte tekst tegen het beleid van minister Verdonk van Vreemdelingenzaken en Integratie op straat uitrolde voor de camera van Omroep Gelderland.

    Een dag eerder was de politie binnengevallen in diverse actiepanden in Nijmegen om vergelijkbare posters weg te halen. Datzelfde gebeurde in Amsterdam, omdat Justitie vond dat er wel sprake was van smaad.
    Actievoerders hingen de posters op na de brand in het uitzetcentrum op Schiphol. De Arnhemse politierechter zei woensdag dat de teksten pasten in het felle publieke debat dat losbarstte na de brand. Hij achtte daarom smaad niet bewezen.
    De gemeenteraad in Amsterdam vergaderde woensdag over de spandoekenkwestie. De vraag was of de politie niet te hard heeft opgetreden tegen de actievoerders. Enkele partijen hadden hierover hun twijfels, omdat het verhaal van de krakers nogal afweek van het feitenrelaas van de gemeente. Ze vroegen in een motie om een onafhankelijk onderzoek. Uiteindelijk verwierp een krappe meerderheid van de raad dit verzoek.

    Volgens burgemeester Cohen heeft de politie proportioneel opgetreden, ondanks dat er een aantal fouten zijn gemaakt die hij eerder al had aangegeven. Zo hadden agenten bijvoorbeeld niet op eigen houtje spandoeken mogen weghalen en had een ME'er geen klap mogen uitdelen aan een van de actievoerders. (ANP)

    In dit geval het vermelden waard en het mag van de rechter. "Die Rita valt hopelijk niet alleen. De dag dat dit kabinet sneuvelt mag van mij een nationale feestdag worden."
    ,...

    Commentaar


    • #5
     Re: Verhalen over vrouwenhandel

     Onderzoek naar vermoorde Russin in Reek gaat door

     door Ad Rijken
     Zaterdag 25 maart 2006
     brabantsdagblad.nl


     Het gerechtshof in Den Bosch heeft het hoger beroep in de al meer dan drie jaar oude zaak van de vermoorde Russische prostituee Irina Dontchoulesko gisteren opnieuw aangehouden. Op verzoek van de advocaten van de tot vijftien jaar veroordeelde verdachte, een 23-jarige Griek van Russische afkomst, wordt nader onderzoek gedaan in Berlijn en Griekenland.
     Volgens de advocaten kan dat aantonen dat het slachtoffer zelf een rol speelde in de mensenhandel. Ze haalde volgens de verdachte meisjes naar Nederland voor de prostitutie. Problemen die daarbij zijn ontstaan zouden haar fataal zijn geworden.
     Het stoffelijk overschot van Irina Dontchoulesko (33) werd op 20 februari 2003 door ruiters gevonden in de bossen bij Reek. Enkele dagen later werden twee Griekse broers van Russische afkomst aangehouden. De oudste broer werd korte tijd later vrijgelaten, de jongste is op 23 februari 2004 door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld tot vijftien jaar gevangenisstraf.

     Overstelpend

     Het bewijs tegen hem was overstelpend. Onder een bed in zijn slaapkamer lag een bebloede jas met bloed van het slachtoffer, in zijn auto werden bloedsporen van het slachtoffer aangetroffen, hij is te zien op beelden van een pinautomaat terwijl hij probeert te pinnen met het pasje van het slachtoffer. Bovendien is hij op de avond dat Irina Dontchoulesko verdween samen met het slachtoffer te zien op de beelden van de bewakingscamera van een benzinepompstation in Reek. Vlak bij dat benzinepompstation werd de vrouw enkele dagen later gevonden.

     Zwijgrecht

     Toch ontkende de verdachte aanvankelijk iets met de moord te maken te hebben gehad. Later beriep hij zich op advies van zijn toenmalige raadsman D. Moszkowicz op zijn zwijgrecht.
     In hoger beroep heeft de man op advies van zijn nieuwe advocaten A. Laeyendecker en K. Schepers uit Oss een uitvoerige verklaring afgelegd. De kern daarvan is dat hij het slachtoffer op verzoek van twee ’Russische mannen uit Duitsland’ naar de plaats van het misdrijf heeft gebracht, maar dat hij part noch deel heeft aan de moord. Hij heeft moeten helpen met het verslepen van het slachtoffer. Deze mannen zijn nooit getraceerd. De advocaten hebben aangedrongen op nader onderzoek naar de contacten van het slachtoffer in Duitsland, omdat het mogelijk een aanwijzing oplevert dat er anderen dan hun cliënt achter de moord hebben gezeten.
     ,...

     Commentaar


     • #6
      Vrouwenhandel

      Slachtoffers vrouwenhandel ontdekt

      UTRECHT/AMERSFOORT - Bij een politiecontrole in de escortbranche zijn twee slachtoffers van mensenhandel ontdekt.

      De hardebollenstraat moet wellicht weg. De vrouwen werkten vermoedelijk in opdracht van een Amsterdams escortbureau.

      Agenten hadden de vrouwen naar een hotelkamer in de provincie laten komen om ze te kunnen controleren. Daar bleek dat ze illegaal in Nederland waren en in de prostitutie moesten werken om een onduidelijke lening af te betalen.

      Sinds vorig jaar december houdt de politie controles in de escortbranche. Ze doen zich voor als escortklant en laten de vrouwen naar een hotelkamer komen. Dit met het doel om vrouwenhandel en bedrijven die illegaal werken aan te kunnen pakken.

      Sinds afschaffing van het bordeelverbod is de illegale escort een populair toevluchtsoord. Het is voor politie, hulpverlening en belastingdienst moeilijk om met de vrouwen in contact te komen.

      Met de nieuwe werkwijze zijn tot dusver nog minstens acht slachtoffers van mensenhandel aan het licht gekomen, maar slechts één van hen heeft aangifte gedaan. Ook werden in totaal acht vrouwen aangehouden die illegaal in Nederland werkten. Twee vrouwen werkten wel volgens de regels.


      Bron: www.ad.nl
      Dirty mind is a joy 4 ever!!!

      Commentaar


      • #7
       Netwerk Vrouwenhandel opgerold in Amsterdam.

       Netwerk Vrouwenhandel opgerold
       24-04-2006
       netn.nl


       Rechercheurs van de Vreemdelingendienst van de regiopolitie Amsterdam-Amstelland hebben in opdracht van de officier van justitie van het parket Amsterdam 18 mannen aangehouden die worden verdacht van mensenhandel en deelname aan een criminele organisatie. De verdachten zijn in bewaring gesteld.
       Naast deze hoofdverdachten werden 29 vreemdelingen staandegehouden, waaronder zes minderjarigen.

       Zij werden in vreemdelingenbewaring gesteld. Verder werd een hennepplantage ontmanteld en werden diverse valse paspoorten aangetroffen. De vrouwelijke slachtoffers, in de leeftijd tussen de 15 en 25 jaar, waren vrijwel allemaal afkomstig uit de Oost-Europese landen.

       De hoofdverdachte, een 38 jarige Amsterdammer, had een netwerk in de Oostbloklanden. Sommige vrouwen werden met de bekende loverboy tactiek naar Nederland gelokt. Andere vrouwen kwamen, gedwongen door de slechte economische situatie waarin zij zich bevonden, vrijwillig naar Nederland.

       De man verdiende met zijn praktijken grote sommen geld. Zijn 36 jarige vrouw werd als medeverdachte gearresteerd. Zij hielp haar man met de werving van jonge vrouwen vanuit Rusland en bracht het geld naar Rusland. Diverse slachtoffers hebben aangifte gedaan. De overige verdachten werden veelal als chauffeur ingezet. Zij brachten de vrouwen naar klanten.

       Uit onderzoek bleek dat de verdachte een grote klantenkring had opgebouwd. Vele honderden mannen maakten gebruik van de diensten van de vrouwen.

       Commentaar


       • #8
        Elke vrouw die zich gedwongen moet verkopen, is er één te veel.

        Seks en het WK 28-04-06

        door Margriet Brandsma
        nos journaal

        Eike Willmans is precies de man die je verwacht als manager van een bordeel. Keurig in ´t pak maar ´t is nét een beetje te. Grote snor, glimmende oogjes. En iets te bruin voor de tijd van het jaar.

        Maar Eike is ook vooral aardig. Hij leidt ons geroutineerd rond door het grootste bordeel van Duitsland, speciaal gebouwd met het oog op het wereldkampioenschap voetbal deze zomer. Een vrouwelijke Russische collega wil zichzelf graag gefotografeerd zien op een aantal bedden van het luxe bordeel.

        Peeskamers:

        Daar draait Eike z´n hand niet voor om. En wij mogen onze gang gaan, opnames maken in een aantal peeskamers, de bar en het zwembad. Eike vertelt dat alles er legaal aan toe gaat in Artemis. De prostituees betalen belasting, hebben een verblijfsvergunning, zijn verzekerd en gebruiken geen drugs. En vooral: ze zijn hier vrijwillig.

        Tijdens het WK-voetbal zal de vraag naar betaalde liefde groter zijn dan anders, is de verwachting. Niet alleen van Eike Willmans en consorten, ook van de politie. Die maakt zich met name zorgen over gedwongen prostitutie: vrouwenhandelaren zien in het evenement een uitgelezen kans om snel veel geld te verdienen, is de vrees.

        Al een tijdje circuleert in de Duitse media het getal 40.000: zoveel vrouwen zouden tegen hun wil naar Berlijn getransporteerd worden om te voldoen aan de seksuele behoefte van voetbalfans.

        Verbeelding:

        "Onzin", zegt Barbara Eritt stellig. Barbara werkt al jaren voor een organisatie tegen vrouwenhandel. Eigenlijk wil ze helemaal niet meer met journalisten praten. Ze heeft slechte ervaringen. Het onderwerp vrouwenhandel spreekt tot de verbeelding en journalisten overdrijven graag, vindt Barbara.

        Neem dat getal 40.000, waar komt dat vandaan? Ik moet het antwoord schuldig blijven. Dan pakt Barbara uit. Over vrouwenhandel bestáán geen betrouwbare cijfers. Zo´n duizend slachtoffers treft de politie elk jaar aan in Duitsland: moet je dat vermenigvuldigen met zeven, met negen? Niemand weet ´t.

        Achter de ergernis over het gegoochel met getallen schuilt een andere irritatie. Alsof het pas erg is als er duizenden vrouwen bij betrokken zijn. Barbara: "Ik werk met die vrouwen. Elke vrouw die zich gedwongen moet verkopen, is er één te veel. De angst die ik zie bij vrouwen die het aandurven om te getuigen tegen de mannen die ze hebben verhandeld, dat is onbeschrijflijk. En die mannen komen weg met een voorwaardelijke gevangenisstraf. Dáár moet het over gaan als we ´t over gedwongen prostitutie hebben, niet over aantallen."

        Commentaar


        • #9
         Re: Verhalen over vrouwenhandel

         Onderstaande tekst is afkomstig uit een onderzoek (LAND VAN BELOFTE Een onderzoek naar slachtoffers van vrouwenhandel uit Centraal- en Oost-Europa, J. Vocks & J. Nijboer, 1999) wat degelijk in elkaar zit en zeer herkenbaar is. Het geeft een helder inzicht in hoe prostitutie onder dwang werkt. Ik heb de vrijheid genomen wat te knippen en te plakken uit de conclusie.

         ---- >> ‘…Uit de interviews met deskundigen en uit de literatuur blijkt dat in vrijwel alle Centraal- en Oost- Europese landen sprake is van een patriarchale gezinsstructuur…()… In een dergelijke situatie hebben vrouwen binnen het gezin een ondergeschikte rol. Dit kan van invloed zijn op de wijze waarop de vrouw bepaalde keuzes afweegt. Zoals de sociale welvaartstheorie stelt, is een van de (sociale) doelen van mensen het ergens bij horen. Anders gezegd, mensen houden bij het maken van keuzes rekening met bindingen. Zij hechten belang aan die bindingen en zij zoeken ook die gebondenheid op. Mensen zoeken daarbij vooral andere mensen op die dezelfde omgangsvormen hebben (empathie). Vrouwen die zijn gesocialiseerd in een patriarchaal gezin, zijn meer gewend aan een ondergeschikte positie. Zij zullen daardoor ook eerder sociale relaties opzoeken waarbinnen sprake is van een gelijksoortige structuur. Bijkomend effect hiervan is dat de man als het hoofd van het gezin 'gelegitimeerd' zijn vrouwen kinderen - desnoods met harde hand (mishandeling) - onder controle kan en mag houden. Dit gegeven, in combinatie met het toenemend alcoholmisbruik en de economische problemen beïnvloedt op negatieve wijze de relaties binnen en buiten het gezin. Door gebrek aan wederkerigheids-altruïsme ontbreekt een goede hechting binnen het gezin. De gezinssituatie lijkt de vrouw weinig te bieden. Aangezien hechting en het erbij horen belangrijke sociale doelen zijn, zal zij op zoek gaan naar een alternatief. Die alternatieve leefsituatie zal in een aantal opzichten waarschijnlijk toch dezelfde structuur qua omgangsvormen hebben als het gezin waarin men gesocialiseerd is. Van de vrouw wordt in het patriarchale gezin een onderdanige houding verwacht en dat zal ook gelden binnen alternatieve relaties. De patriarchale gezinsstructuur kan dus van invloed zijn op de wijze waarop er op een voorstel van een ronselaar wordt gereageerd. De betrokken vrouwen zullen zich ten opzichte van een man eerder dienstbaar opstellen en minder snel durven weigeren. Veel ronselaars zijn zich hier van bewust en weten er subtiel of minder subtiel op in te spelen...()… Uit de enquête blijkt dat driekwart van de vrouwen tussen de 18 en de 23 jaar oud was toen ze naar Nederland vertrokken. Vrouwen van deze leeftijd zijn aantrekkelijk voor klanten en dat 'verkoopt' goed; zij worden daarom eerder benaderd door ronselaars dan vrouwen boven deze leeftijd. Jongere vrouwen zijn daarbij - door een minder grote levenservaring - vaak ook makkelijker te beïnvloeden en hebben minder geleerd anderen te wantrouwen. Jonge vrouwen die net klaar zijn met hun studie en als nieuwkomer de arbeidsmarkt betreden, vinden bovendien in de huidige economische omstandigheden niet snel werk en zullen daardoor eerder genoodzaakt zijn naar alternatieven te zoeken om te overleven. Hierbij dient ook bedacht te worden dat er over het algemeen in de meeste Centraal- en Oost-Europese landen (nog) geen goede sociale voorzieningen (meer) zijn…()… Uit de resultaten van de enquête - en in mindere mate uit de gesprekken met de deskundigen -blijkt dat een groot deel van de vrouwen (ongeveer drie van de vier) een verstoorde relatie had met één of beide ouders. Uit de interviews met de slachtoffers en de deskundigen kan een soortgelijke conclusie worden getrokken. Daarbij zijn de betrokken vrouwen in financieel opzicht en voor huisvesting vaak nog afhankelijk van hun ouders. Als de gezinsrelatie problematisch is, kan een aanbod van financiële onafhankelijkheid en afstand van de ouders erg aantrekkelijk klinken. Deze vrouwen zullen minder moeite hebben met het verlaten van hun ouderlijk huis, omdat ze niet door affectieve relaties zijn gebonden. Een problematische gezinssituatie werkt in dit geval zelfs eerder als een duwende factor en stimuleert vrouwen om elders hun geluk te beproeven. Zij zijn daardoor ontvankelijker voor een aantrekkelijk ogend voorstel van een ronselaar. Verder is het merendeel van de vrouwen ongehuwd en heeft geen kinderen. Deze bewegingsvrijheid maakt de keuze om al dan niet naar het buitenland te vertrekken (als er tenminste geen sprake is van ontvoering of doorverkopen) gemakkelijker….()…Deze vrouwen komen meestal uit slecht functionerende gezinnen en hebben niemand om op terug te kunnen vallen. Het merendeel van deze vrouwen - maar niet iedereen - heeft al ervaring met het werken als prostituee. Ze hebben vaak geen beroepsopleiding afgerond…()…De doelstelling van dit onderzoek is onder meer het leveren van een bijdrage aan het treffen van betere preventieve maatregelen in de landen van herkomst en het verschaffen van een helder en realistisch inzicht in het fenomeen vrouwenhandel aan politie en hulpverlening in Nederland…()…Dat betekent dat de voorlichtingsprojecten aan jonge vrouwen op scholen in de desbetreffende landen, door onder andere La Strada-medewerkers, bijstelling behoeven…()… Uit eigen ervaring heb ik gemerkt dat hulpverleners van slachtoffers van vrouwenhandel in het begin een minder realistisch beeld hebben. Dat beeld van een weerloze vrouw die bruut in de prostitutie is gedwongen, blijkt in de praktijk behoorlijk 'tegen te vallen'….()…Tenslotte hopen we dat door dit onderzoek niet alleen een meer realistisch beeld van slachtoffers van vrouwenhandel is geschetst, maar dat er ook meer begrip is ontstaan voor de keuzes die deze vrouwen hebben gemaakt om naar Nederland te komen. ..'

         Commentaar


         • #10
          Re: Verhalen over vrouwenhandel

          Op zich goede teksten, en uiterst genuanceerd. Maar via het verhaal van de patriarchale samenleving (niet zo lang geleden kon daar zelfs álle slechts in de wereld aan toegeschreven worden) ben ik bang dat door veel snelle lezers een stuk van de oorzaak bij de Oosteuropese dames wordt gelegd dat daar niet hoort. Alsof die dames er in geestelijk opzicht toch wat minder moeite mee hebben dan in andere streken. Een beetje ontstaat de suggestie: je kunt het hun eigenlijk niet verwijten dat ze "wat makkelijker" of tenminste "zoekender" zijn; ze zijn slachtoffer van hun achtergrond, hun opvoeding en zo indirect van de mannencultuur.

          Daar geloof ik dus niet zoveel van. Ik geloof niet zo dat de Oosteuropese dames gemiddeld minder weerstand zouden voelen jegens sex tegen betaling dan elders. Wel werkt een slechtere economische situatie prostitutie nou eenmaal altijd in de hand, en de verschillen met westeuropa zijn zo groot dat het ook voor een dame zelf lonend is daarbij ook over de grens te kijken. Dat kun je als vrijwillige keuze of als economische dwang zien, maar niet als een gevolg van het patriarchaat...

          Voorzover de eigen economische positie níet de drijfveer is denk ik dat wel degelijk de cultuur en positie van mannen een rol speelt -maar niet omdat die via de vrij patriarchale gezinnen in de dochters is "ingebakken"! Nee, ik denk dat veel van die vrouwen simpelweg weinig te kiezen of accepteren hádden onder de druk van mannen (pooiers of ronselaars). Eerder een angstpatroon dan een rolpatroon. Kleinere en grotere misdaad is er -ook afgezien van vrouwenhandel en pooierdom- veel algemener en verbreider dan hier. Het "wat zaakjes voor elkaar regelen", "een handeltje opzetten", "een klusje opknappen" is voor veel mannen een soort way of life. In die sfeer wordt ook al gauw gemakkelijker geweld toegepast dan hier. En de politiek/sociale ontwikkelingen en corruptie hebben geleid tot een wijdverbreide mafia, die zich stort op elk winstgevend handeltje -nu het zo uitkomt dus vrouwenhandel- om dit grootschalig, zonder veel scrupules aan te pakken.

          Ik geloof dus kortom wel degelijk dat er in veel gevallen ordinaire dwang met geweld of chantage (met geweld tegen familie, of zogenaamde schulden, paspoorten achterhouden) aan te pas komt, en dat dat in Oosteuropese landen nou net een stuk verbreider, "normaler" is dan elders. En dus niet dat vrouwen het daar normaler vinden dat ze "werken" voor de heren, lagere drempels zouden hebben. Nee, de repercussies zijn er wat groter als ze niet toegeven!

          Je hoeft verdorie maar een paar keer door de Achterdam (in Alkmaar) te lopen om de machosfeer en zelfs dreiging te voelen die uitgaat van de Oosteuropese heren die het straatbeeld het grootste deel van de dag, vooral 's avonds, domineren.
          12 jaar geleden waren het daar nog overwegend Latinadames en Nederlandse, met een enkeling van elders in europa. Er waren ook toen al wel enkele "toezichthoudende" heren, ook wel bekend als portiers in bekende uitgaansgelegenheden. Er gebeurde echt ook wel eens wat, en pooiers had je altijd al. Maar de sfeer was in het algemeen gemoedelijk, een echte "warme" buurt (althans zo kwam het op ons klanten over). Van de Latina's leken de meeste toch vooral hun eigen zaakjes te beheren en hun eigen dagindeling te bepalen, vaak groepjes vrouwen die samen optrokken. Zonder rondhangende begeleiders die vooral hún controleerden zoals nu.

          Vrij snel na de komst van de eerste (grotere aantallen) Oosteuropese dames is dat omgeslagen. De dames zijn gemiddeld jonger, wellicht mooier, maar aan hun gezicht zie je veelal het plichtmatige af. De alom rondstruinende vaak opgefokte pooiers en pooiertjes -of wellicht knechtjes van een aantal grotere "bazen" houden voortdurend in de gaten wat ze presteren.
          Je voelt gewoon aan dat er voor een deel van die meisjes na sluitingstijd wat zwaait als hun "baasje" vindt dat ze niet ijverig genoeg zijn geweest. Het vraagt weinig fantasie om je voor te stellen dat het voor heel wat van die meisjes in hun eigen land niet zozeer een kwestie van een lagere drempel wegens de patriarchale cultuur en onhechte gezinnen is die hun "verleidt" zich te prostitueren, maar simpelweg angst.

          Nee, sinds 94 ben ik in Alkmaar bij geen enkele dame (nou ja, DVP bedoel ik) meer binnen geweest...

          Commentaar


          • #11
           Re: Verhalen over vrouwenhandel

           Politie vindt illegale meisjes uit Nigeria in Zeeland

           MIDDELBURG - In Zeeland zijn twee illegale meisjes uit Nigeria aangetroffen die in handen waren gevallen van twee mensenhandelaars uit Vlaardingen, die inmiddels zijn opgepakt. In Friesland en Flevoland zijn nog zes andere minderjarige asielzoekers uit Nigeria ontdekt.
           De zaak kwam aan rollen toen een speciaal prostitutieteam twee Nigeriaanse meisjes in Friesland vond. Via hen kwam de politie de handelaars en de andere meisjes op het spoor. De acht meisjes zijn ingesloten op verdenking van het onder valse voorwendselen aanvragen van asiel. Omdat ze allen reisden met valse identiteitspapieren, is hun leeftijd niet vast te stellen, maar de politie schat die tussen de veertien en de zestien jaar. Als de meisjes niet waren ontdekt, zouden ze volgens de politie vrijwel zeker ergens in Europa in de prostitutie zijn beland.

           Bron: www.pzc.nl
           Dirty mind is a joy 4 ever!!!

           Commentaar


           • #12
            Re: Verhalen over vrouwenhandel

            Handel in Nigeriaanse meisjes ontdekt

            Uitgegeven: 11 oktober 2006 16:31
            Laatst gewijzigd: 11 oktober 2006 16:35

            LEEUWARDEN - De politie van Friesland heeft acht alleenstaande minderjarige asielzoekers (AMA's) van Nigeriaanse afkomst uit het illegale mensenhandelcircuit gehaald. Dat meldde de politie woensdag. De politie verdenkt twee Vlaardingers van deze mensenhandel, maar sluit meerdere aanhoudingen niet uit.

            De man en de vrouw zijn zondag aangehouden en worden vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Leeuwarden. De man wordt er tevens van verdacht betrokken te zijn geweest bij de verdwijning van twee Nigeriaanse meisjes die eerder uit Friese opvangcentra zijn verdwenen.

            De zaak kwam aan het rollen toen een speciaal prostitutieteam twee minderjarige Nigeriaanse meisjes vond op een opvangadres in Friesland. Via deze meisjes kwam de politie de twee verdachten op het spoor. Bij onderzoek in hun woning in Vlaardingen werden vervolgens nog drie Nigeriaanse meisjes aangetroffen, evenals de adressen van drie andere meisjes. Twee van hen zaten in Zeeland, de ander in Flevoland.

            Aanhouding


            Alle slachtoffers zijn door de politie aangehouden en ingesloten op verdenking van het onder valse voorwendselen aanvragen van asiel. Omdat ze allemaal reisden met valse identiteitspapieren is niet met zekerheid vast te stellen hoe oud ze zijn.

            De politie schat hun leeftijden tussen de veertien en zestien jaar. Als de meisjes niet waren ontdekt, zouden ze volgens de politie vrijwel zeker in ergens in Europa in de prostitutie zijn beland.

            Bron: www.nu.nl
            Dirty mind is a joy 4 ever!!!

            Commentaar


            • #13
             Man verdacht van verkrachten ama

             Man verdacht van verkrachten ama

             Gepubliceerd op 11 november 2006, 15:25
             Laatst bijgewerkt op 11 november 2006, 16:49

             LEEUWARDEN - In Duitsland is deze week een 59-jarige voormalige inwoner van Wieringen aangehouden die verdacht wordt van het verkrachten van een 19-jarige alleenstaande asielzoeker (ama). Hij zou hem ook in de prostitutie hebben gebracht.
             Het slachtoffer is ondergebracht in een opvangtehuis. Dat meldde de politie Friesland zaterdag.

             De man wordt verdacht van meerdere verkrachtingen, alleen dan wel met anderen. De verdachte is in 2001 veroordeeld voor verkrachting van minderjarige jongens. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. De politie van Friesland en Noord-Holland Noord hebben de zaak in onderzoek.

             Bron: www.nhd.nl
             Dirty mind is a joy 4 ever!!!

             Commentaar


             • #14
              Vrouwenhandel

              Goedenavond allemaal, hier weer een berichtje uit de Oekraiene...

              Gisteravond was er op de zender 1plus1 in ons landje een reportage over vrouwenhandel van oekraiense meiden naar het buitenland. Onder het mom dat ze een leuke dansjob kunnen krijgen met veel geld, worden de meiden nadien op de bestemming in de prostitutie gestopt en onder wurgcondities moeten ze werken.....met voor sommige een stille dood in een ver land.

              Hier allereerst het artikel wat ooit in 1999 is geschreven en hoe het toen ging, en dan zal ik zometeen het aantal van 2005 en 2006 vernoemen.

              Ukrainian Police Arrest Sex Trade Gang

              RADIO FREE EUROPE/RADIO LIBERTY,
              PRAGUE, CZECH REPUBLIC

              RFE/RL NEWSLINE Vol 3, No. 54, Part II, 18 March 1999

              UKRAINIAN POLICE ARREST SEX TRADE GANG. Police in the port of Sevastopol, Crimea, have arrested two men and a woman suspected of selling some 200 females aged 13 to 25 years to individuals engaged in illegal sex business abroad, UNIAN reported on 17 March. The three allegedly received $2,000 for each woman sent to night clubs in Turkey, Greece, or Cyprus, where the women were subsequently forced to become prostitutes. The International Organization for Migration estimated last year that more than 1 million Ukrainian women seeking work abroad are in danger of becoming ensnared in the illegal sex business.

              Dit was in 1999, nu is het aantal, schrik niet.....2,5 miljoen per jaar.
              De meeste meiden gaan naar bestemmingen als Dubai, Turkije, Griekenland en Cyprus.
              Ik ken zelf 1 dame die uit de oekraiene is weggegaan in 2001 en heeft me haar relaas verteld. Ik zeg bij voorbaat dat het interresant is om te lezen.

              Lika, in dit geval, ging uit nood vanwege haar ouderlijk omgeving en de zorg voor haar kind in 2001 naar een agent die adverteerde in de lokale krant. Deze kranten worden overigens heel veel gelezen. Ze maakte kontakt en na een eerste uitnodiging koos ze voor een job als danseres in griekenland. Gezien het feit dat ze geen papieren en geen paspoort had, besloot de agent alles voor haar te regelen. Ze verkreeg een paspoort, maar geen uitreisvisum. Maar dat kon de agent ook wel regelen voor haar. Hij zou er voor zorgen dat ze met een speciaal georganiseerd transport naar griekenland zou gaan. Ze moest wel vooraf 1000 dollar betalen voor de reis. Dit deed ze met behulp van geld wat ze gekregen had van haar moeder.

              Na een maand ging Lika met haar laatste spulletjes die ze had vol goede moed op reis. De reis begon in midden oekraiene en ging richting de grens met moldavie. Hier vlak voor de grens moest ze uitstappen en wachten op een kontaktpersoon. Deze kwam na een aantal uren opdagen en verzocht haar plaats te nemen in de bus die voor het station klaarstond. Bij de bus aangekomen, bemerkte ze dat ze niet de enigste was in de trein die haar gevoerd naar de grens. In de bus zaten nog 6 meiden, allen met dezelfde bestemming. Diezelfde nacht vertrok het busje met de meiden door een bergachtig gebied en over kronkelige weggetjes. Na uren van reizen , vaak lang wachten bleken de meiden de volgende morgen gearriveerd te zijn in Moldavie. Hier mochten ze wat rusten in een oude afgelegen boerderij en ze zouden later door de volgende persoon opgehaald worden. Minachtend keken de heren op de meiden neer en lachten enkel, maar er werdt geen woord gesproken met de meiden, noch namen genoemd van de heren die het transport deden. Dezelfde dag moest Lika en de meiden overstappen in een ander busje. Ze kregen allemaal een Moldavisch uitreisdocument in de handen geduwd en vervolgden de reis. Uiteindelijk na 4 dagen reizen en continu doorrijden....arriveerde de groep bij de grens van Bulgarije met Griekenland. Daar werden ze neergezet in een hut in de bergen en hun werd verteld dat ze moesten wachten. 6 tot 7 dagen moeten het geweest zijn dat ze daar zaten met af en toe een mannetje die langskwam om wat eten te brengen.

              Op een avond kwam 1 van de mannen van het agentschap langs en vertelde de meiden dat het savonds zover zou zijn. Dat ye de overtocht zouden maken naar griekenland. Ze moesten beloven dat wat er ook gebeurde, niemand zou stil blijven staan en alleen maar doorlopen en mocht er wat gebeuren met 1 van de andere meisjes , men ze gewoon achter moest laten. Ongeacht wat er gaande was op dat moment. Die nacht vertrok de groep en een tocht van 15 km door de bergen voor de boeg. Nu moet je het grensgebied kennen aldaar om te weten hoe gevaarlijk is. Het is 1 van de gebieden waar gemiddeld per jaar 300 mensen omkomen, doordat ze neergeschoten worden door de grenswachten van Griekenland. De Bulgaarse zijde doet er niets aan, die houden slechts hun handje op. Die nacht werden 3 van de 6 meiden neergeschoten en gearresteerd door de grenspolitie. Lika en 2 andere meiden wisten te ontsnappen , echter na veel pijnlijke aanvaringen met de gids en diverse grensposten bereikten ze diep in de ochtend grieks grondgebied. Hier aangekomen bij een hut in de bergen moesten ze allemaal als eerste hun paspoort inleveren. Wie dat niet deed zou direkt neergeschoten worden. De meiden gaven allen hun paspoort. Deze zouden ze weer terugkrijgen nadat ze het geld 3000 dollars verdiend hadden.
              De avond daarop werden ze opgehaald door een vaag persoon en die zou ze transporteren naar Thessaloniki. Dit is 1 van de grotere havensteden van Griekenland en vol met bars, sexclubs en stripclubs. Lika kwam met haar 2 meiden in een kleine club terecht en ze werden niet al te hartelijk ontvangen. Ze werden opgesloten in een kamer en moesten daarin blijven totdat ze met de baas in het bed zouden duiken en dan mochten ze naar buiten om te werken, maar enkel en alleen in de club. Het was Lika die zich daar principieel tegen verzetten en dus ook het langste in de kamer verbleef, de 2 andere meiden lieten zich misbruiken door de baas en mochten eerder eruit. Door haar vasthoudenheid, heeft de baas haar laten gaan en vertelde haar dat ze slechts 1 avond mocht werken en hierna zou hij haar naar een andere club brengen. Haar paspoort zag ze nooit meer terug en Lika is nooit meegegaan met de clubeigenaar. Hij was er slechts op uit om haar te vermoorden en weg te doen, zoals dat met zoveel meiden die dwarslagen. Recent cijfer uit griekendland geeft aan dat er gemiddeld per jaar 30 tot 50 meisjes vermoord gevonden worden en dat door bijzondere omstandigheden. je kunt raden welke. Lika is dezelfde avond uit de club gevlucht met de hulp van een taxi eigenaar die haar naar een andere veilige plek heeft gebracht. Lika kon geen aangifte doen, daar ze haar paspoort niet meer had. En de griekse politie heeft te maken met een enorm aantal illegale russiche en oekraiense dames aan overschot. Ieder vrouw uit het oostblok wat er een beetje leuk uitziet, wordt automatisch gezien als een ****. oftewel prostitutka. En dus luistert de politie hier niet naar. Maar veelal worden de meiden direkt opgepakt.

              De taxichauffeur heeft vervolgens haar begeleid en geholpen. Hij was gewoon getrouwd , ze hadden niks samen maar toch zorgde hij ervoor dat ze met de juiste mensen in aanraking kwam. In een club in Zakynthos kwam ze te werken en de baas zou voor haar in ruil voor haar dansen een nieuw paspoort regelen en de kosten hiervan dragen. Het heeft Lika 3,5 gekost om met pijn en moeite en veel bloed zweet en tranen haar griekse paspoort te verdienen. Haar enigste uitweg was om met een pseudo echtgenoot te trouwen op Cyprus en dan gewoon getrouwd blijven totdat ze weer van hem mocht scheiden . Een manier die eigenlijk overal wordt toegepast in Europa. Ook in Nederland en Duitsland, waar russsiche en oekraiense meiden, mannen geld geven, zo om en nabij de 3000 euro en dan "trouwen". Dit is schering en inslag in alle EU lidstaten. Slechts trouwen om te kunnen blijven.
              Wat de meiden vaak niet in de gaten hebben en dat had Lika ook niet , dat ze vreselijk misbruikt worden.
              Lika heeft 3 jaar lang dag en nacht gewerkt en kwam eindelijk na 3 jaar terug in de Oekraiene, moe, voldaan, maar niets verdiend. Vrouwenhandel van de bovenste plank. Van haar 6 vriendinnen in de wagen naar Moldavie, is er slechts 1 die het overleefd heeft. De anderen zijn ten onder gegaan in de bizarre wereld van de vrouwenhandel...waar dollars tellen en geen dames.

              Kijk om je heen in het buitenland en je zult ze snel tegenkomen de meiden. Ze hebben allemaal eenzelfde verhaal, wellicht niet zo extreem als Lika, maar ze zijn navenant gelijk en komen op hetzelfde neer.

              Momenteel is er in de Oekraiene een grootscheepse aktie gaande om al die agenten op te pakken en ervoor zorg te dragen dat de vrouwenhandel een enorme dolksteek toe wordt gebracht. Meer nieuws hierover zal ongetwijveld volgen op TV, radio en de krant.

              Dobre Noichi, Beau

              Commentaar


              • #15
               Re: Vrouwenhandel en dichtbij!

               Triest en schandelijk dat dit plaatsvindt en dat meisjes als beesten of zelfs nog slechter worden behandeld.

               Maar je hoeft niet ver te kijk, kijk goed om je heen dan is het dichterbij dan je denkt. Een hele hoop meiden in de raamprostitutie lijken zelfstandig maar zitten vaak vast aan foute agressieve lieden waarn ze hun centjes moeten afstaan.

               Ik pleit voor een actie (kan me herinneren dat er een tijd terug een meldpunt was of zoiets op Hookers.nl om loverboypraktijken, gedwongen prostitutie etc. aan de kaak te stellen). Ik denk dat klanten die kritisch kijken nog de beste info hebben en ook collega meisjes. Ik zag het eerst ook niet en dacht dat het wel meeviel, nu het is veel vaker en groter dan je denkt, het is een trieste wereld waarin meiden tot wanhoop en uitbuiting worden gebracht. Dat moeten we met zijn allen niet willen!

               Commentaar


               • #16
                Re: Vrouwenhandel en dichtbij!

                Oekraine is helaas niet het enige land. Ook uit landen als Roemenie, Bulgarije, Hongarije, Slovenie enz enz komen vele vrouwen op een verkeerde manier in de prostitutie terecht. Een heleboel gelukkig niet op bovenstaande manier en vele dames kiezen wel voor dit beroep maar weten dan nog niet de bedragen die ze continu moeten afdragen aan hun vervoerders/beschermers enz enz.
                Ik heb ook geprobeerd iemand hier uit te krijgen echter is deze dame nu dus "verdwenen" en sta je dus machteloos..(ik heb dit verhaal ook bij "Is dit een kenmerk van mogelijke Loverboy-praktijken? via een hoop geklets aangekaart) Volgens mij is er niet echt een mogelijkheid om dit probleem goed aan te pakken... soms wel een individu maar omdat het zo "groot"schalig gebeurt zou je juist in dat soort landen voorlichting moeten gaan geven op scholen enz enz.. dus een taak van de overheden van die landen... Dan kan er misschien een hoop ellende worden voorkomen...

                Commentaar


                • #17
                 Vrouwenhandel / Aangiftes / Alkmaar

                 Omdat het verschillende topics raakt, hier maar even apart neergezet.

                 Meeste verkochte vrouwen doen geen aangifte uit angst

                 Gepubliceerd op 16 februari 2007, 22:21

                 alkmaar - Maar vijf procent van de vrouwen die slachtoffer zijn van vrouwenhandel doet aangifte. Dat zegt de hulporganisatie voor slachtoffers 'Bonded labour in Nederland (Blinn)'. Vrouwen houden hun mond meestal dicht uit angst. ,,Ze zijn bang voor represailles in het land van herkomst waar de politie vaak corrupt is'', zegt R. Zuidema van Blinn.


                 Vorige week rolde de nationale recherce een internationale bende vrouwenhandelaren op die vrouwen hadden werken in de rosse buurten van Alkmaar, Amsterdam en Utrecht. Vrouwen werden geestelijk en lichamelijk mishandeld. Volgens de politie in Alkmaar komt vrouwenhandel in het Alkmaarse ****enstraatje De Achterdam slechts incidenteel voor.

                 Afgelopen woensdagavond hield de politie nog een grote controle op de Achterdam. Zeven agenten, twee marechaussee en drie tolken controleerden de papieren van twintig vrouwen. Een vrouw werd aangehouden omdat ze geen geldige verblijfsvergunning heeft.

                 Volgens politiewoordvoerder Menno Hartenberg werd de vrouwen bij de controles ook gevraagd of ze wel uit vrije wil achter het raam zaten. ,,In zo'n gesprek proberen we een signaal op te vangen. De vrouwen moeten er zelf mee komen'', zegt Hartenberg. ,,Als de vrouwen niets zeggen, hebben we geen mogelijkheden om in te grijpen.''

                 Onder vrouwen heerst grote angst om te praten. Metje Blaak van de belangenvereniging van prostituees De Rode Draad zegt meegemaakt te hebben dat vrouwen die wél praatten 'verdwenen'. Blaak: ,,Als een vrouw aangifte doet, is ze haar hele leven op de vlucht. Als vrouwen uitgezet worden naar het land van herkomst is het met ze gebeurd.''

                 www.nhd.nl
                 http://www.nhd.nl/nieuws/stadstreek/....ece?secId=530
                 Dick31
                 EX-Moderator Alkmaar / Haarlem / Europa / SOA Hoekje

                 Commentaar


                 • #18
                  Bulgaarse mensenhandelaren actief op de Weaze

                  Bulgaarse mensenhandelaren actief op de Weaze

                  Leeuwarden - Het Prostitutieteam van politie Fryslân heeft vrijdagavond 1 juni drie Bulgaarse mensenhandelaren aangehouden in Leeuwarden. De drie worden ervan verdacht dat zij in Leeuwarden diverse Bulgaarse vrouwen in de prostitutie op de Weaze te werk hebben gesteld.

                  Het gaat om drie mannen van 35, 34 en 25 jaar. Eveneens zijn twee Bulgaarse vrouwen, van 24 en 25 jaar, aangehouden. Zij worden verdacht hand- en spandiensten voor de drie mannelijke verdachten te hebben verricht.

                  De aanhouding werd verricht door de aanhoudingseenheid van de Friese politie. Onder leiding van een rechter-commissaris werden op twee plaatsen in Leeuwarden doorzoekingen verricht. Hierbij werd onder andere de administratie inbeslaggenomen. Het team zal de komende dagen met de mogelijke slachtoffers in gesprek gaan. Ook na deze aanhoudingen zal het prostitutieteam de vinger aan de pols houden wat betreft Bulgaarse prostituees en pooiers. De politie werkt met twaalf rechercheurs aan deze zaak en sluit meerdere aanhoudingen de komende dagen niet uit.

                  Achtergrond
                  Het Prostitutieteam van politie Fryslân houdt sinds 1 januari van dit jaar de Bulgaarse mensenhandel extra in de gaten. Sinds die datum is Bulgarije toegetreden tot de Europese Unie. Er werd door het Prostitutieteam een toename geconstateerd vanaf 1 junuari 2007 van Bulgaarse prostituees en pooiers. Daarom was de politie sinds begin van dit jaar extra alert om de werksituaties van de prostituees te volgen.


                  Bron: www.blikopnieuws.nl
                  Dirty mind is a joy 4 ever!!!

                  Commentaar


                  • #19
                   Zes arrestaties voor mensensmokkel

                   Zes arrestaties voor mensensmokkel

                   dinsdag 5 juni 2007 11:00

                   (Novum) - De Rotterdamse politie heeft zes verdachten aangehouden bij een onderzoek naar mensenhandel en illegale prostitutie. Volgens de politie ronselden zij vrouwen in Thailand, die vervolgens onder valse voorwendselen naar Nederland werden gebracht. Ze werden te werk gesteld in massagesalons en seksclubs.

                   Het onderzoek begon toen de politie in oktober vorig jaar in een Thaise massagesalon in Rotterdam-Zuid een 28-jarige vrouw zonder verblijfsvergunning aantrof. Ze bleek het slachtoffer van mensenhandel te zijn. Ze was in Thailand benaderd door een vrouw die zei voor haar te kunnen regelen dat ze naar Nederland kon reizen om veel geld te verdienen in massagesalons. Ook zou voor een paspoort worden gezorgd.

                   Eenmaal in Nederland werd de vrouw te werk gesteld in een massagesalon, waar ze werd gedrongen tot seks met klanten. Later werd ze doorverkocht aan een mensenhandelaar en werkte ze bij verschillende escortbureaus.

                   Uit het onderzoek bleek volgens de politie dat meerdere Thaise vrouwen het slachtoffer waren van dit soort praktijken. Vaak maakten ze schulden in de veronderstelling dat ze deze zouden kunnen aflossen met het geld dat ze verdienden met massages. Daarna zouden ze geld voor zichzelf mogen verdienen. In de praktijk werden ze verkocht aan mensenhandelaren en moesten ze hun schulden afbetalen door prostitutie.

                   Gemiddeld bedroeg de schuld per slachtoffer vijftienduizend euro, meldt de politie. Ook in Duitsland zijn twee slachtoffers aangetroffen.

                   In februari werden een 35-jarige Rotterdammer en een 39-jarige Nijmegenaar aangehouden. Vervolgens arresteerde de politie in maart een 41-jarige man en een vrouw van 46, beiden afkomstig uit Rotterdam. Zij zouden een escortbureau drijven waar slachtoffers te werk werden gesteld. De twee zijn in mei op vrije voeten gesteld. Verder werd een 22-jarige verdachte in Duitsland aangehouden, die nog wacht op zijn uitlevering. Een 33-jarige Rotterdammer is gearresteerd op verdenking van het huisvesten van de slachtoffers.

                   Bron: www.elsevier.nl
                   Dirty mind is a joy 4 ever!!!

                   Commentaar


                   • #20
                    Re: Vrouwenhandel / Aangiftes / Alkmaar

                    Dit past hier wel bij

                    Alkmaarder (36) verdacht van vrouwenhandel

                    Gepubliceerd op 25 september 2007, 16:38
                    Laatst bijgewerkt op 25 september 2007, 16:41

                    alkmaar - Is hij een vrouwenhandelaar of heeft hij alleen nauwe banden met prostituees? Dat moet blijken tijdens een rechtszaak tegen een 36-jarige Alkmaarder.

                    De man is gehuwd met een vrouw uit het Oostblok die op de Achterdam werkt. Bovendien heeft hij een verhouding met een uit Oost-Europa afkomstige vrouw die als prostituee werkt in Utrecht.
                    Het Openbaar Ministerie verdenkt de man ervan een schijnhuwelijk te hebben. Samen met zijn echtgenote, zou hij vrouwen zoals zijn vriendin naar Nederland hebben gelokt en gedwongen om in de prostitutie te werken.

                    Volgens zijn Alkmaarse advocaat J. Dallinga is daar echter geen sprake van. ,,Zijn vrouw en zijn vriendin werkten al lang al in de prostitutie.''

                    De man wordt ook verdacht van betrokkenheid bij een schietpartij die juni 2005 op de Stationsweg plaatsvond. Hierbij werden een aantal vrouwen en Joegoslavische mannen beschoten. De Alkmaarder is hierbij medeverdachte. Dallinga: ,,Hij zou erbij aanwezig zijn geweest. Maar mijn cliënt kent de andere verdachte helemaal niet!''

                    bron www.nhd.nl
                    Dick31
                    EX-Moderator Alkmaar / Haarlem / Europa / SOA Hoekje

                    Commentaar