Aankondiging

Inklappen
Nog geen aankondiging.

Goed verdienen aan misbaar over prostitutie

Inklappen
X
 • Filter
 • Tijd
 • Toon
Clear All
nieuwe berichten

 • Goed verdienen aan misbaar over prostitutie

  Goed verdienen aan misbaar over prostitutie

  Maandag gaat de tendentieuze campagne tegen mensenhandel gevoerd door stichtingen als Terre des Hommes en BN-ers als Froukje de Both op de Wallen van start. In deze actie worden Derde Wereld-toestanden op een sluwe manier op de legale prostitutiesector in Nederland en in het bijzonder de Amsterdamse Wallen geprojecteerd. Te hopen is dat belangenorganisaties als Geisha, exploitanten, klanten met lef en politieambtenaren met het hart op de juiste plaats deze ergerlijke zwartmakerij ter plekke en in de media gaan neutraliseren.

  Een van de deelnemers aan de campagne is Free A Girl die met een ongetoetst totaal aantal slachtoffers van 1200 en een ongetoetst percentage minderjarigen van 16% onder die slachtoffers doet alsof het de gewoonste zaak van de wereld is dat er minderjarigen in Nederland achter de ramen en in clubs werken. Niets is minder waar; in werkelijkheid komt het heel af en toe voor dat er gedurende korte tijd een zeventienjarige al dan niet met valse papieren ergens werkzaam is.

  Laten we de genoemde campagnevoerder eens nader bekijken. Free a Girl, voorheen Stop Kindermisbruik, is een stichting die op het eerste gezicht op basis van website en jaarverslagen smetteloos en uiterst nobel overkomt. Bij nadere lezing vallen er echter dingen op. Zo werken er bijna geen mensen bij Free a Girl! In 2010 waren er slechts twee directeuren/bestuurders en een administratieve kracht actief. De bestuurders zijn Evelien Hölsken en Roelof van Laar. Roelof van Laar heeft dit jaar Free a Girl verlaten en zit nu voor de PvdA in de Tweede Kamer.

  Het jaarverslag over 2012 maakt duidelijk dat er inmiddels voor 4 fte personeelsleden werken. Roelof van Laar houdt dat jaar aan zijn parttime baan van 28 uur € 69.280 over. Een dubbel directeurschap is een goede vondst gebleken voor beide oprichters om binnen de richtlijnen van liefdadigheidsorganisaties toch een redelijk salaris te genieten. Als echte netwerkers hebben beiden vele contacten in de media en in het veld en slagen daarmee erin om in dat jaar zo’n 1,37 miljoen euro binnen te harken. Vooral de “belangeloze” medewerking van ambassadeurs als Yolante en Wesley Sneijder geeft de stichting kennelijk een uitstraling die Nederlanders gemakkelijk de portemonnee doet trekken.

  Het bedrag dat Free a Girl overmaakt naar opvangprojecten in de Derde Wereld valt afgezet op de baten van 1,37 miljoen euro echter tegen: een bedrag van 723.627 euro gaat naar deze partnerorganisaties. Free a Girl heeft dus een feitelijk rendement van slechts 52,7%. Ze zet zelf ook geen projecten op; de gesteunde stichtingen e.d. bestonden al lang. Free a Girl is niet meer dan een fondsenbureau dat een heleboel lawaai maakt: campagnes voeren en “voorlichting” geven. Wat dat laatste kan inhouden maakt het cijfervoorbeeld over het aantal slachtoffers in Nederland (zie hierboven) duidelijk. Deze activiteiten noemt zij in de jaarverslagen de “projecten stop kindermisbruik”. Aan dergelijke “bewustwording” van het Nederlandse publiek werd in 2012 363.000 euro uitgegeven.

  Uit deze pot worden ook de diverse buitenlandse bezoekjes aan de ontvangende stichtingen gefinancierd waarbij de ambassadeurs van de stichting met de geredde donkere kindertjes gefotografeerd worden; ontroerende plaatjes die de lezer van de jaarrapporten mild (moeten) stemmen en rtl4-oma’s de tranen in de ogen moeten brengen. Zo bezocht Roelof van Laar in 2012 tweemaal India, een keer Brazilië en een keer Moldavië. Evelien ging o.a. twee keer naar Cambodja.

  De baten van 1,37 miljoen euro mogen dan indrukwekkend lijken, het kostte Free a Girl €192.000 aan wervingsuitgaven om zoveel geld binnen te halen; 14% gaat dus aan de verwerving verloren.

  Tip voor Free A Girl: Voor een rendement van bijna 100% brengt u het aantal medewerkers tot één terug. Deze onderhoudt een website waar de rekeningnummers van de ontvangende stichtingen staan zodat donoren rechtstreeks hun geld kunnen overmaken. Buitenlandse vakanties betaalt u voortaan uit eigen zak.


  Roelof van Laar

  [IMG]www2.red.nl/reds-hot-women/img/women/FreeaGirllEvelienHolsken.jpg[/IMG]
  Evelien Hölsken
  Laatst gewijzigd door HKRS-admin; 17-08-17, 12:55.
  Hou je van mensen, hou je van handel, probeer het dan eens in de mensenhandel!

 • #2
  Vernederen en criminaliseren van prostituees d.m.v. aanplakbiljet

  Van kwaad tot erger: vernederen en criminaliseren van prostituees d.m.v. aanplakbiljet.

  Met het massaal aanbrengen van posters met geringschattende en criminaliserende teksten aan het adres van prostituees wordt in de hierboven genoemde campagne in ons land voor het eerst expliciet in de openbare ruimte stemming tegen deze vrouwen gemaakt. Hoe tendentieus de deelnemende "hulpverleningsorganisaties" tot nu toe over prostituees geschreven en gesproken mogen hebben, ze lijken zich niet echt gerealiseerd te hebben wat dergelijke teksten zowel met het lijdende voorwerp als met verknipte geesten met frustraties richting dvp's kunnen doen. De stap van in het oog vallende vernederingen in schrift naar uitschelden is niet zo groot, en op zijn beurt is de stap van schelden naar agressie en baldadigheid, zeker in combinatie met drank, frustatie en opgekropte woede zo mogelijk nog kleiner; al deze krachten zijn ruim voorhanden op de plaatsen waar vanaf vandaag deze posters prijken. Kortom, ik ben ervan overtuigd dat de veiligheid van zowel prostituee als haar klanten niet met deze m.i. niet helemaal zo goed bedoelde actie is gediend, om van de gemoedsrust maar te zwijgen.

  Alhoewel ik al een zeer lage dunk van de deelnemende stichtingen aan de campagne heb, valt het mij desondanks van hun tegen; het ophangen van dergelijke posters is echt Angelsaksisch vernederen en intimideren. Ik zou tegen hun willen zeggen:"Ga maar lekker naar de VS, daar zijn ze dol op lieden als jullie."

  De stichtingen/instanties zijn:
  • Comensha
  • Fier
  • Free a Girl
  • Stop the Traffik
  • Terre des Hommes

  [IMG]i39.tinypic.com/23t0f0p.jpg[/IMG]
  ===========
  [IMG]i39.tinypic.com/14diudy.jpg[/IMG]
  ============
  [IMG]i44.tinypic.com/iepg76.jpg[/IMG]
  Hou je van mensen, hou je van handel, probeer het dan eens in de mensenhandel!

  Commentaar


  • #3
   Re: Goed verdienen aan misbaar over prostitutie

   die 'loesje' posters heb ik vroeger nog wel eens her en der zien hangen in nederland, maar nu hangen die dus met bovenstaande spreuken in raambuurten???? OMFG!! leuk voor die dames (not)

   Commentaar


   • #4
    Re: Goed verdienen aan misbaar over prostitutie

    Dat notabene een meisje uit Arnhem niet ziet wat er geworden is van het spijkerkwartier en waar de dames nu werken en dat de Gemeente daarvoor verantwoordelijk is. Juppen met woonwensen zijn nu eenmaal belangrijker dan de dames.
    Smile because it happend not cry because it is over

    Commentaar


    • #5
     Re: Goed verdienen aan misbaar over prostitutie

     In Nederland zijn honderdduizenden vrouwen geïndoctrineerd met het idee dat ze op basis van hun geslacht minderwaardig zijn. Vanwege die indoctrinatie kiezen deze vrouwen er zelf voor om in de openbare ruimte duidelijk te etaleren hoe het er dankzij die indoctrinatie voorstaat met hun eigenwaarde.

     Zou daar eens geen actie tegen gevoerd moeten worden?

     Zeg nu zelf: honderdduizenden slachtoffers van een immorele indoctrinatie die lijnrecht staat tegenover artikel-1 in de Nederlandse grondwet.

     Zeg nu zelf: Miljoenen mensen die dagelijks in de openbare ruimte geconfronteerd worden met geïndoctrineerde vrouwen in het uniform van de ongelijkwaardigheid.

     Maar nee: voor het bedrijven van die kwalijke indoctrinatie word een speciale vrijheid in stand gehouden. Daar geven we dus inherent onze collectieve goedkeuring aan. Was dat een knipoog of een noodkreet? Wat maakt het uit, gewoon een doek eroverheen, en niemand die de knipoog danwel noodkreet opmerkt!!!!

     We beginnen pas te stijgeren wanneer een vrouwspersoon naast haar hoofd en handen ook haar seksualiteit aanwend voor haar broodwinning. Dan maken we ons opeens WEL druk over de gelijkwaardigheid van man en vrouw.

     Middels suggestieve teksten op posters oproepen tot speculatie. Dat is precies wat de prostitutie-discussie nodig heeft. Vooral door blijven speculeren zodat feiten er op een gegeven moment niet meer toe doen. Welterusten allemaal.............

     SlowWalker

     Commentaar


     • #6
      Re: Goed verdienen aan misbaar over prostitutie

      Ik ga daar maar een solliciteren, voor ruim de helft in een full-time baan wil ik echt wel part-time gaan meepraten over zaken waar ik toch wel wat verstand van heb (met dank aan dit forum), ik wil dan ook wel under-cover werk doen om te controleren of de dames gedwongen worden of dat ze uit eigenbelang bezig zijn.

      Commentaar


      • #7
       47% van baten van Free a Girl naar projecten in Derde Wereld

       Alhoewel bij Free a Girl slechts 52,7% van de baten uitgegeven wordt aan donaties voor de partnerorganisaties, blijkt bij nader inzien het percentage dat naar de partners in de derde wereld gaat nog lager te liggen: 47,3% (€ 649.682,00 van 1,37 miljoen). Van de 723.627 euro die naar de partners werd overgemaakt, ging namelijk bijna €89.000 naar Fier Fryslân en ECPAT in Nederland. Uit dit bedrag werd o.a. het hele jaarsalaris van €60.000 van een coördinator bij Fier Fryslân betaald. ECPAT, de zoveelste roeptoeter op mensenhandelgebied, kreeg 15.000 euro voor een helpdesk.

       Fier Fryslân is een GGZ-instelling die bij het werven van fondsen en de opzet van de instelling het vaak onbewezen slachtofferschap van mediagenieke misdrijven als mensenhandel en eerwraak bij haar cliënten pleegt te benadrukken. De zo opgewekte emoties maken donoren guller en dat heeft deze instelling geen windeieren gelegd; terwijl andere instellingen in de Geestelijke Gezondheidszorg drastisch moeten bezuiningen, bouwt Fier Fryslân het ene paviljoen na het andere.
       Na het neerleggen van zijn directeurschap bij Free a Girl kreeg Roelof van Laar overigens een baan bij Fier Fryslân die hij korte tijd later weer inruilde voor het Kamerlidmaatschap voor de PvdA.

       Beide ontvangende partners waren met Free a Girl betrokken bij de verwerpelijke posteractie die hierboven is aangehaald.

       In hoofdstukje 4.2 van het jaarverslag 2012 waarin de schenkingen aan de partners worden opgesomd, stelt Free a Girl de schenkingen over 2012 fraaier voor dan zij zijn. Als het namelijk om meerjarige projecten gaat, worden de donaties van vorige jaren er vrolijk bij opgeteld. Zo wordt de som van de bedragen die hier worden genoemd, bijna anderhalve ton hoger dan wat er werkelijk in 2012 aan partnerorganisaties werd gegeven.

       Het zelfbeeld van de stichting, hoogst interessant:
       "Free a Girl is een kleine, slagvaardige organisatie. Zij opereert in Nederland tegen zo laagmogelijke kosten en streeft ernaar dat er zoveel mogelijk geld terecht komt bijde projecten in haar programmalanden. De stichting is kritisch in het uitgevenvan geld aan fondsenwervende mechanismen en probeert zoveel mogelijk gesponsordte krijgen."
       Hou je van mensen, hou je van handel, probeer het dan eens in de mensenhandel!

       Commentaar


       • #8
        Re: De Wallen na 18 juni 2009

        En de dames slaan terug met een leuke actie:

        Poesje haalt uit naar Loesje op Wallen

        AMSTERDAM - Een groep prostituees en belangenorganisaties ergeren zich mateloos aan de Loesjeposters op de Wallen in Amsterdam. Ze hebben daarom een tegenactie ontketend. Vrijdagavond verspreidden ze hun eigen posters met teksten als 'Sekswerkers genaaid door Loesje' en 'Oordelen is gemakkelijker dan begrijpen'.        [IMG]images0.tcdn.nl/incoming/article22119963.ece/BINARY/d/loesje.jpg[/IMG] Foto: Loesje


        De nieuwe posters zijn ondertekend met Poesje en hangen naast de pamfletten die de ambassadrices Froukje de Both en Bettina Holwerda van de organisatie Free a Girl maandag hebben opgeplakt.
        De Loesjeposters op de Wallen zijn onderdeel van een campagne van Free a Girl, die met leuzen als 'Was dat een knipoog of een noodkreet' aandacht vraagt voor misstanden als mensenhandel en gedwongen prostitutie. Volgens Free a Gril zit naar schatting 60 tot 70 procent van de vrouwen niet vrijwillig achter de ramen.
        De tegenactie van Poesje is een initiatief van het Prostitutie Informatie Centrum (PIC), dat een denktank van prostituees en vrouwenrechtenorganisaties mobiliseerde om zelf posters te gaan plakken. Stigmatiserend vindt initiatiefneemster Mariska Majoor de leuzen van Loesje. Majoor: „Iedereen heeft recht op zijn eigen mening en mensen wijzen op het bestaan van misstanden kan ook geen kwaad. Ik word echter wel gillend gek van het eeuwige gezeur en gezeik over zielige meisjes en uitbuiting. De maatschappij continu dat beeld opdringen helpt echt niemand. Sterker nog: het maakt alles erger.”
        De vrouwen van de Wallen bedachten zelf de teksten om een tegengeluid te laten horen. Er zijn zes varianten van de Poesjeposters in omloop, zoals 'Kun je ook slachtoffer zijn van medelijden?', 'My body is my business' en 'Mag ik zelf beslissen wat ik doe?'.
        bron: Telegraaf.nl

        TT


        Bericht verplaatst; het gaat hier om een reactie op de posters van Free a Girl.
        Laatst gewijzigd door OldAmsterdam; 07-12-13, 10:27.
        choucke chouke chouke....... wat, geen "tuut tuut" ???

        Commentaar


        • #9
         Re: De Wallen na 18 juni 2009

         Bericht verplaatst; het gaat hier om een reactie op de posters van Free a Girl.
         Top, dank.

         Hier even op reagerende:
         [IMG]i39.tinypic.com/14diudy.jpg[/IMG]
         Bij wie van de heren is DVP bezoeker uit de hobby keuze test gekomen??
         Stond echt niet in mijn lijstje namelijk.
         [IMG]scontent-a-ams.xx.fbcdn.net/hphotos-frc3/1460946_427661224030147_74674978_n.jpg[/IMG]

         TT
         Laatst gewijzigd door treintjethomas; 07-12-13, 10:50. Reden: aanvulling
         choucke chouke chouke....... wat, geen "tuut tuut" ???

         Commentaar


         • #10
          Re: Goed verdienen aan misbaar over prostitutie

          Respekt voor wijlen majoor Bosshart,die kon indertijd respecteren dat dames in de seksbranche werkten en heel veel goed deed middels haar Leger des Heils,zonder moraliserend te worden,wat ik tegenwoordig mis bij de zogenaamde hulpverleners als Frits Rouvoet,die er alles aan is gelegen om alle dames van de wallen af te krijgen onder het begrip christelijke moraal
          En er kennelijk nog niet aan gedacht heeft dat ie op deze manier z'n eigen baan aan het ondermijnen is,immers,als de wallen zou sluiten is ie in één klap z'n voor velen "droombaan" kwijt...

          Commentaar


          • #11
           Re: Goed verdienen aan misbaar over prostitutie

           Ik wist van deze actie (was er niet bij aanwezig) maar de organisatoren wilden geen ruchtbaarheid vooraf. Wildplakken is verboden en men wilde niet voortijdig in de cel belanden. Hoewel dat wellicht nog extra aandacht had opgeleverd.

           Hieronder de zes gebruikte slogans:
           • Kun je ook slachtoffer zijn van medelijden?
           • Mag ik zelf beslissen wat ik doe?
           • Oordelen is gemakkelijker dan begrijpen
           • Sekswerkers genaaid door Loesje
           • Pak eens de uitbuiters, niet de uitbaters
           • My body is my business!


           Alle zes ondertekend met ‘Poesje’

           Oorspronkelijk geplaatst door Jaques Bekijk bericht
           En er kennelijk nog niet aan gedacht heeft dat ie op deze manier z'n eigen baan aan het ondermijnen is,immers,als de wallen zou sluiten is ie in één klap z'n voor velen "droombaan" kwijt...
           Frits Rouvoet heeft zijn werkterrein allang uitgebreid naar Roemenië, Hongarije, Bulgarije etc. waar hij lezingen houdt en nieuwe hulpprojecten opzet.

           Bovendien blijft er ook op de Wallen nog werk, ook al zouden alle ramen dicht gaan. Gisteren werd ik op de OZ Achterburgwal rond 15.00 uur aangesproken door een wat schuchter meisje: “Come with me...”

           Commentaar


           • #12
            Re: Goed verdienen aan misbaar over prostitutie

            Ik kwam een mooie video tegen op YouTube over de plakactie van vrijdag. Met een strijdlustige Mariska Majoor:

            Poesje krabt Loesje (met Muziek) http://youtu.be/ywjuxlabftA

            Commentaar


            • #13
             Re: Goed verdienen aan misbaar over prostitutie

             'Moeten we alle prostituees afschilderen als lijdend voorwerp?'

             Column van Bart Smout op volkskrant.nl

             Commentaar


             • #14
              Rendement Free a Girl nog veel lager dan 46%

              Verdeling giften via dubieuze partners maakt rendement Free a Girl nog veel lager dan 46%

              Bestudering van de websites van de in de Derde Wereld opererende partners van Free A Gril maakt het zeer aannemelijk dat het rendement van de giften van deze organisatie – dit is het bedrag dat werkelijk ten goede aan slachtoffers komt– nog veel lager ligt dan de hierboven aangegeven 46% (abusievelijk als 47% aangegeven).

              Alle organisaties opereren in corrupte landen, leggen op een enkele uitzondering na geen (publieke) financiële verantwoording af, bespelen op soortgelijke sentimentele wijze het publiek en de leiding beantwoordt vaak aan het profiel van de zakelijke gladjakkers die als vliegen op de stroop van de commerciële liefdadigheid af plegen te komen. Als voorbeeld noemen we hier de organisatie SISHA van de Australische oud-politieman Morrish die tot doel heeft kinderen uit zogenaamde bordelen te bevrijden.
              De autoritaire Morrish ontsloeg een medewerker toen deze terecht weigerde gelden uit speciale studiefondsen naar een onduidelijke pot voor operationele kosten over te hevelen. Ook werd het salaris van Morrish als “unethically high” bestempeld. Uit de summiere jaarverslagen van SISHA over 2011 en 2012 blijkt dat de directie zichzelf uit de stichting een kwart miljoen dollar leende.

              Free a Girl schonk SISHA €120.000 en beëindigde nogal laat in december 2013 de samenwerking op basis van een KPMG-rapport dat niet gepubliceerd werd. SISHA is notabene een van de weinige buitenlandse partners van Free A Girl, zo niet de enige, die financiële verantwoording aflegde.

              Nog enkele buitenlandse partners van Free a Girl; pink een traantje weg en overmaken maar.
              http://www.rescuefoundation.net/donate.html
              http://www.freedom.firm.in/index.php...213&Itemid=189
              http://shaktisamuha.org.np/donate-us/
              http://www.bnwlabd.org/index.php
              http://lifechildrenfoundation.org/donate/

              Het dubieuze concept van Free A Girl kon zelfs de idealisten van de Nationale Postcodeloterij, die normaliter bepaald niet kritisch bij het doneren zijn, niet overtuigen: de aanvraag voor een subsidie werd geweigerd. Maar er resteren blijkbaar nog voldoende andere gevers die met een traan en een grijpstuiver door twee bureaucratische lagen heen onderdrukte meisjes aan de andere kant van de wereld denken te kunnen helpen maar in werkelijkheid vooral lucratieve bijbaantjes financieren.

              Hieronder een schematische weergave van de geldstromen met niet-transparante organisaties in rood.

              [IMG]i62.tinypic.com/2e6houf.jpg[/IMG]
              Laatst gewijzigd door STL; 03-02-14, 01:50.
              Hou je van mensen, hou je van handel, probeer het dan eens in de mensenhandel!

              Commentaar


              • #15
               Free A Girl verwijderde vandaag sponsorlijst van website

               Oorspronkelijk geplaatst door STL Bekijk bericht
               Maar er resteren blijkbaar nog voldoende andere gevers die met een traan en een grijpstuiver door twee bureaucratische lagen heen onderdrukte meisjes aan de andere kant van de wereld denken te kunnen helpen maar in werkelijkheid vooral lucratieve bijbaantjes financieren.
               Toevalligerwijs heeft Free A Girl vandaag de lijst met sponsoren - zie link in citaat- van haar website gehaald. Degenen die graag hadden willen weten welke bedrijven hun arme centjes via een spitsroedengang van strijkstokken naar nog armere meisjes in de Derde Wereld sturen, kunnen nu de gecachte versie van deze pagina bij Google raadplegen.
               Hou je van mensen, hou je van handel, probeer het dan eens in de mensenhandel!

               Commentaar


               • #16
                Re: Goed verdienen aan misbaar over prostitutie

                Had Fier Friesland - of hoe ze zich in hun koeterwaals ook noemen?- niet ooit bemiddeld bij de totstandkoming van een illegaal islamitisch huwelijk, om eerwraak te voorkomen? Lekkere club.
                Men have two emotions: Hungry and Horny.
                If you see him without an erection, make him a sandwich.

                Commentaar


                • #17
                 Re: Free A Girl verwijderde vandaag sponsorlijst van website

                 Oorspronkelijk geplaatst door STL Bekijk bericht
                 Toevalligerwijs heeft Free A Girl vandaag de lijst met sponsoren van haar website gehaald. Degenen die graag hadden willen weten welke bedrijven hun arme centjes via een spitsroedengang van strijkstokken naar nog armere meisjes in de Derde Wereld sturen, kunnen nu de gecachte versie van deze pagina bij Google raadplegen.
                 Toevalligerwijs heeft Free A Girl afgelopen donderdag de namen van sponsoren weer teruggezet.
                 Hou je van mensen, hou je van handel, probeer het dan eens in de mensenhandel!

                 Commentaar


                 • #18
                  Omvang kinderprostitutie in Free A Girl doelland Cambodja zwaar overdreven

                  Ondanks de samenwerking met NGO's die hoog over hun "rescues" opgeven, kon justitie in Cambodja in 2009 slechts 12 mensenhandelaren veroordeeld krijgen, veel minder dan eerdere jaren. Zo blijkt uit een rapport van de USAID Counter Trafficking in Persons project . Het rapport stelde ook vast dat USAID het aantal minderjarige slachtoffers niet betrouwbaar kon meten en dat andere organisaties daartoe evenmin in staat bleken.

                  Organisaties van sekswerkers beweren dat anti-trafficking organisaties de aan hun toevertrouwde kinderen vaak onterecht als prostitutie-slachtoffers voorstellen speciaal met het doel fondsen los te krijgen. Kennelijk is deze vorm van bedrog lonend.

                  Waarom geven particulieren en bedrijven aan organisaties als Free A Girl zonder de zekerheid te hebben dat hun geld goed terecht komt? De lijst met sponsoren overziend krijg ik de indruk dat het hoofdzakelijk om bedrijven gaat die veel waarde hechten aan een gepolijst image. Met hun schenkingen lijken ze eerder te willen zonnen in de uitstraling van een sentimenteel thema dat door de medewerking van BN-ers extra glans krijgt, dan effectief hulp verlenen.
                  Hou je van mensen, hou je van handel, probeer het dan eens in de mensenhandel!

                  Commentaar


                  • #19
                   Re: Omvang kinderprostitutie in Free A Girl doelland Cambodja zwaar overdreven

                   Links in citaat aangepast:
                   Oorspronkelijk geplaatst door STL Bekijk bericht
                   Ondanks de samenwerking met NGO's die hoog over hun "rescues" opgeven, kon justitie in Cambodja in 2009 slechts 12 mensenhandelaren veroordeeld krijgen, veel minder dan eerdere jaren. Zo blijkt uit een rapport van de USAID Counter Trafficking in Persons project . Het rapport stelde ook vast dat USAID het aantal minderjarige slachtoffers niet betrouwbaar kon meten en dat andere organisaties daartoe evenmin in staat bleken.

                   Organisaties van sekswerkers beweren dat anti-trafficking organisaties de aan hun toevertrouwde kinderen vaak onterecht als prostitutie-slachtoffers voorstellen speciaal met het doel fondsen los te krijgen. Kennelijk is deze vorm van bedrog lonend.
                   Hou je van mensen, hou je van handel, probeer het dan eens in de mensenhandel!

                   Commentaar


                   • #20
                    Free A Girl reageert op kritiek

                    In een artikel "Loesje campagne bekritiseerd" reageert Free A Girl op de stukjes die ik de laatste maanden over deze stichting heb geschreven. De aanleiding is waarschijnlijk dat iemand de sponsoren van FAG op deze thread heeft geattendeerd.

                    Deze campagne is ons niet door iedereen in dank afgenomen. Hoerenlopers voelen zich aangesproken en pooiers, raamexploitanten en websites die seks met prostituees promoten, voelen zich in hun business aangetast. Via verschillende mediakanalen worden wij bekritiseerd. Zo ook door een persoon op hookers.nl (een forum waar leden recensies over prostituees in o.a. Nederland plaatsen), die contact heeft gezocht met een aantal van onze relaties en sponsoren en aandacht heeft gevraagd voor het volgende artikel.Wij betreuren het dat zij met deze kwalijke berichtgeving zijn lastig gevallen. In december hebben wij deze persoon op kantoor uitgenodigd om een kop koffie te drinken en zijn vragen te beantwoorden. Hierop is niet gereageerd. Anderzijds willen we hem ook niet teveel aandacht geven, want daar is het immers om te doen.
                    Zonder opgave van reden wordt deze thread "kwalijke berichtgeving" genoemd. Op de kritiek wordt verder niet ingegaan. Wel steekt de stichting weer de loftrompet over zichzelf n.a.v. de in haar ogen lage kosten voor fondsenwerving (14%) en schermt met de keurmerken die ze heeft. De kosten voor fondsenwerving vormen echter maar een deel van de zeer forse overhead bij Free A Girl.
                    Een ANBI-status zegt overigens niet zoveel omdat ze gemakkelijk te verwerven is en de controle op de rechtmatighed van de status beperkt is. Geen wonder dan ook dat de Nos onlangs meldde dat bij een groot aantal het nodigde haperde. Naar mijn mening voert Free a Girl deze status ten onrechte omdat bij lange na niet de voorgeschreven 90% van de activiteiten het algemeen nut dienen. Zeker de louche campagne op de wallen niet waar bazin Hölsken nog steeds ten volle achterstaat maar waarbij niet vermeld wordt dat het juist prostituees waren die ertegen protesteerden. Opvallend is ook dat men alleen maar in sentimentele clichés over de materie kan praten waarin men zogenaamd zo deskundig is. Van echte deskundigheid is geen sprake hetgeen ook blijkt uit het feit dat men nergens iets interessants of origineels te melden heeft.
                    Free a Girl is goed in feestjes bouwen, bn-ers daarvoor strikken, stagiairs aan het werk zetten en zichzelf er beter uit laten komen.

                    Potentieel afvallige sponsoren moeten kennelijk niet met argumenten op de site bij de kudde gehouden worden maar d.m.v. telefoongesprekken; zij worden namelijk uitgenodigd te bellen als ze vragen over het (mijn?) artikel hebben. Via gesprekken kun je personen beter aan je stichting binden (dan met artikelen op de site) en bovendien voorkom je dan dat het mogelijk zwakke verweer bekend en weerlegd wordt.

                    Ik heb inmiddels diverse anti-trafficking organisaties bekeken, ook een paar over welke ik hier nog niet geschreven heb. De keuze voor dit thema dat het (te) goed doet bij het publiek, is al verdacht omdat het teveel riekt naar het exploiteren van sentimenten. Mensenhandelbestrijding hoort eerder bij armoedebestrijding thuis die natuurlijk weer veel beter aan supranationale organisaties en overheden overgelaten kan worden. De expertise bij dergelijke organisatie ontbreekt meestal geheel of is onduidelijk; vaak hebben de drijvende krachten een achtergrond die geen enkel raakvlak met het bestrijden van criminaliteit heeft. Bijna altijd egotrippers die door de overdaad aan aandacht en schenkingen, zich voor superdeskundigen gaan houden maar in hun druktemakerij meer kwaad dan goed doen. Zelden zullen ze contacten onderhouden met sekswerkers. Praktisch bij alle is er sprake van gesjoemel zowel bij het presenteren van de omvang van het probleem als bij het eigen aandeel in de bestrijding ervan maar bij menigeen ook financieel; de organisatie wordt al snel een doel op zich als zulks vanaf het begin al niet het geval was.
                    Ondersteund door conservatieve private donoren of overheden schaden ze de belangen van prostituees, klanten en exploitanten vooral als ze zoveel status krijgen dat ze mogen gaan samenwerken met politie en justitie. Ze genieten ook het meeste aanzien en zijn invloedrijkst in landen waar een veilige en prettige prostitutie permanent onder druk staat.

                    In Nederland heeft de sector hun schadelijke invloed veel te laat onderkend.
                    Hou je van mensen, hou je van handel, probeer het dan eens in de mensenhandel!

                    Commentaar


                    • #21
                     Cambodjaanse zieligheidsindustrie

                     Niet alleen met zogenaamd uit de prostitutie bevrijde kinderen wordt in Cambodja misbruik gemaakt van de goedgeefsheid van westerlingen. Ook rond al dan niet echte weeskinderen is een zieligheidsindustrie van weeshuizen ontstaan die op allerlei manieren toeristen het geld uit de zakken klopt. Zelfs als dezen als vrijwilliger met de neus bovenop het bedrog zitten, lijken ze verblind door de charmes van de gedresseerde kinderen de misstanden niet te willen zien. Echt bevorderlijk voor de geestelijke ontwikkeling van de kinderen schijnt het meedraaien in dit circus niet te zijn.
                     Brandpunt schonk onlangs aandacht aan deze weeshuizen.