Wetsvoorstel Regulering Prostitutie

Inklappen
X
 • Filter
 • Tijd
 • Toon
Clear All
nieuwe berichten

 • Wetsvoorstel Regulering Prostitutie

  Geachte belangstellende,

  Hierbij de 8-4-2011 gedateerde brief die ik als oud-bestuurslid van de Utrechtse Stichting voor Seksuele Hervorming en de Stichting Man/Vrouw en Prostitutie heb geschreven aan De Minister van Veiligheid en Justitie.

  Hooggeachte Heer Opstelten,

  Gaarne wilde ik bij deze, als bekend met prostitutie in privee huizen en clubs, een aantal gezichtspunten naar voren brengen van belang voor de aanstaande Wet Regulering Prostitutie.

  HET WETSVOORSTEL

  Afgaande op hetgeen in de debatten van 1 februari en 15 maart in de Tweede Kamer naar voren is gebracht lijkt het erop dat primair de prostituant (bezoeker c.q. gastheer) verantwoordelijk wordt gesteld voor misstanden in de prostitutie. Onbegrijpelijk is dat niet. Immers het wetsvoorstel is een erfenis van een overwegend christelijk kabinet. Diepe verachting van prostitutie en generalisering van graag gehoorde misstanden daarin zijn dan als leidende principes niet weg te denken. Het doel bestrijding van misstanden wordt dan makkelijk verwisseld met het middel strafbaarstelling van prostituanten.

  Om prostituanten strafbaar te kunnen stellen dienen alle prostituees zich te laten registreren. Een niet-geregistreerde prostituee is dan per definitie slachtoffer van mensenhandel, waarmee haar bezoeker c.q. gastheer strafbaar is.

  VAKWERK (vakbond voor prostituees) is tegen registratie. Volgens haar is het een illusie middels registratie gedwongen vrouwen het werken onmogelijk te maken. Het herkennen van dwang bij de intake vereist schier onhaalbare ervaring en gespecialiseerde kennis. Ook kan een niet-gedwongen vrouw, zodra ze geregistreerd is, alsnog gedwongen en uitgebuit worden. Een en ander conform de reden van mevrouw Arib waarom de PvdA tegen registratie is.

  Ook van liberale zijde valt weerstand tegen registratie te beluisteren. Terecht stelde Uw partijgenoot de heer van der Steur dat doeltreffende registratie van prostituees en opsporing van prostituanten die met niet-geregistreerde vrouwen verkeren veel geld kost. Geld dat beter rechtstreeks aan de veiligheid van de vrouwen besteed kan worden door criminelen op te sporen die zich schuldig maken aan dwang en uitbuiting.

  Net als elkeen wil de prostituant, ziekelijke uitzonderingen daargelaten, geen gedwongen prostitutie. Hij wil bovendien dat het contact leuk is en dat is het niet als het gedwongen is. In recent onderzoek van DSP in Amsterdam zijn geen aanwijzingen gevonden voor het bestaan van mannen die een voorkeur hebben voor gedwongen prostituees. Daarmee is niet gezegd dat ze niet bestaan. Seksueel verknipte geesten komen voor in alle groeperingen, zelfs in religieuze.

  Uiteraard dient een prostituant die afwerende signalen van al dan niet minderjarige vrouwen negeert en haar dwingt of laat dwingen met hem tegen betaling te verkeren strafbaar gesteld te worden. Daartoe is geen aparte wetgeving vereist. Het komt neer op aanranding c.q. verkrachting.


  ALTERNATIEF

  Wat rest de overheid indien de kostbare, ondoeltreffende en zelfs contraproductieve registratie uit het wetsvoorstel wordt geschrapt?

  * De verhoging van de minimumleeftijd voor prostituees van 18 naar 21 jaar kan overeind blijven. Trouwens een verheugend element in het wetsvoorstel! Het komt tegemoet aan mijn schriftelijke steun hiervoor op 17-12-2008 gericht aan De Commissie voor Justitie. Toen verkeerde ik overigens nog in de illusie dat doeltreffende registratie mogelijk zou zijn. Controle op leeftijd kan zonder registratie aan de hand van het identiteitsbewijs.
  Leeftijdsverhoging helpt voorkomen dat jonge meisjes zodra ze 18 zijn door lover boys in de prostitutie gedwongen worden.
  Het beroep van prostituee is een zwaar beroep, alleen al door de maatschappelijke verachting. Drie jaar meer levenservaring helpt dat beter aan te kunnen.
  Niet onbelangrijk is dat er extra ruimte is voor een opleiding of ervaring met ander werk. Met ander werk naast dat van prostituee houdt de prostituee de binding met de samenleving beter in stand. Bovendien heeft ze dan iets om op terug te vallen als ze gestopt is. Dat laatste argument werd terecht ook door de heer van der Steur genoemd.
  Tenslotte zullen de prostituanten de leeftijdsverhoging leren waarderen, voor zover ze iets oudere vrouwen al niet prefereerden. Een ontmoeting met een vrouw die iets meer levenservaring heeft is gewoon spannender.

  * Gezien de als regel buitensporige winsten, die bemiddelaars (kamerverhuurders, exploitanten) in de luwte van het taboe op prostitutie maken, mag van hen maximale inspanning verlangd worden bij het terugdringen van dwang, uitbuiting en minderjarigheid van prostituees.

  * Het spreekt voor zich dat het van groot belang is het oor te luister te leggen bij en steun te verlenen aan instellingen als Stichting De Rode Draad. Doordat zij belangen van prostituees behartigen genieten ze hun vertrouwen en hebben ze goed zicht op misstanden.

  * Prostituanten uitsluitend strafbaar stellen indien zij vrouwen dwingen hun prostituee te zijn of daar willens en wetens aan meewerken (de eerder genoemde aanranding/verkrachting).
  Voor het overige, stoppen met demoniseren van prostituanten en hen aansporen maximaal mee te werken bij de opsporing van misstanden. De gemeente Amsterdam geeft het goede voorbeeld door haar samenwerking met prostituanten. Als geen ander zijn zij in staat tekenen van dwang en uitbuiting bij de gekozen prostituee op te merken.
  Naast anonieme aangifte van misstanden op 0800-7000 zou de overheid niet-anonieme aangifte, hetzij per telefoon hetzij live bij de diender op straat of op een politiebureau moeten stimuleren. Aangifte met de mogelijkheid van een vervolggesprek, alles in vertrouwelijke sfeer uiteraard, heeft ongetwijfeld grote voordelen voor de opsporing.

  * Zonder twijfel zal ook de belastingdienst stuiten op aanwijzingen voor dwang en uitbuiting. Zij immers spoort prostituees op om belasting te kunnen innen.  TOT BESLUIT

  De diepe verachting van prostitutie vanuit de heersende benepen moraal is de eigenlijke oorzaak van alle misstanden in de prostitutie. Ze biedt criminelen gouden kansen voor dwang en uitbuiting van vrouwen die vanwege hun beroep sociaal zijn buiten gesloten. Door de prostituant primair verantwoordelijk te stellen voor de misstanden krijgt de genoemde verachting een steun in de rug.

  Fatsoenlijke prostitutie vindt plaats met wederzijds respect en zonder dwang van derden. Als liefdesspel verdient ze een volwaardige plaats in een beschaafde samenleving, net als elk liefdesspel zonder slachtoffers.


  Met vriendelijke groet,
  Fons van der Linden  REACTIES OP MIJN BRIEF (er is een kopie gestuurd aan: van der Steur, VVD; Khadija Arib, PvdA; Fleur Agema, PVV; Dibi, Groen Links; Magda Berndsen, D66; en Sharon Gesthuizen, SP;

  Opstelten heeft in zijn uitvoerig antwoord waardering voor mijn zorg en aandacht voor de Nederlandse rechtsorde maar wil vooralsnog niets terug nemen van het wetsvoorstel. Hij wil mogelijk slachtofferschap niet als weigeringsgrond opnemen bij registratie maar wel als reden om betreffende onder de aandacht van de politie te brengen. Het is volgens hem moeilijk vast te stellen of een prostituant bewust wil verkeren met een slachtoffer van mensenhandel. Daarom is ervoor gekozen hem strafbaar te stellen als hij bewust kiest voor niet-vergunde, dus illegale prostitutie en daarmee voor het risico te verkeren met een slachtoffer.

  Fleur Agema waardeert mijn steun voor de leeftijdsverhoging van 18 naar 21 jaar. Deze is voor de PVV een belangrijk item in de nieuwe wet.

  Groen Links (via de publieksvoorlichter) ziet het nut niet van de leeftijdsverhoging maar vindt dat ik verder met mijn brief op een lijn zit met hen. Het wetsvoorstel ligt vanaf mei bij de Eerste Kamer.

  Magda Berndsen is blij met mijn brief en ziet die als een steun in de rug. D66 is tegen de prostitutiewet omdat er elementen inzitten die in de praktijk niet werken, onverlet de noodzaak van een krachtige bestrijding van vrouwenhandel.


  Dat was het. Graag jullie reactie!
  Met vriendelijke groet van Fons,erosexus

 • #2
  Re: Wetsvoorstel Regulering Prostitutie

  Beste Fons, welkom op Hookers. Al eerder waren we je naam op dit Nieuwsforum tegengekomen, namelijk onder je (door mij geciteerde) ingezonden brief in NRC Handelsblad van 11 juni jl. (klik hier).

  Oorspronkelijk geplaatst door erosexus Bekijk bericht
  Dat was het. Graag jullie reactie!
  Geen reactie. Maar het wetsvoorstel is dan ook al uitgebreid op dit forum besproken. Kritiek op de Wrp en mogelijke alternatieven zijn ook te lezen in de diverse topics over onderdelen van het wetsvoorstel, zoals:


  Helaas bestaat er geen apart politiek dossier ‘prostitutie’. Het onderwerp valt geheel en al onder ‘mensenhandel’. Steeds weer vertroebelt dit de discussie. Daarbij zijn er personen met allerlei verborgen agenda’s die dit ook vooral zo willen laten...

  Pas wanneer er duidelijk onderscheid zou worden gemaakt tussen prostitutiebeleid en mensenhandelbeleid, zou er ruimte komen voor de zo noodzakelijke verbeteringen in de prostitutiebranche. Tevens zouden misstanden (die er natuurlijk wel zijn) beter aangepakt kunnen worden.

  Commentaar


  • #3
   Ingezonden brief NRC Handelsblad 27-1-2011

   VREEMDGAAN, DARTEL LIEFDESSPEL BUITENSHUIS!

   In NRC Handelsblad van 11 januari wordt geschreven over ondeugende Myrte (43) en Marije (35). Met een fijn leven naast hun man daten ze heimelijk op de site voor vreemdgangers, Second Love. Vreemdgaan vinden ze gewoon, leuk en onschuldig.

   Als pretbedervers komen Jan Drost, docent filosofie en Jan Latten hoogleraar demografie en relatieonderzoeker voor het CBS aan het woord: dit niet! Liefde consumeren zou tot liegen, bedrog en meer scheidingen leiden.

   Waarom toch hebben we nog steeds zo'n moeite ermee wanneer mensen buiten hun relatie aardig zijn voor een ander en met die persoon de liefde bedrijven? De vreemdganger wordt er gezelliger van en zwangerschappen hoeven niet aan de orde te zijn. De heersende moraal echter gebiedt dat bij het aangaan van een relatie de partners zich voor de beleving van hun seksualiteit volledig aan elkaar onderwerpen. Bij overtreding is het verbreken van de relatie gerechtvaardigd.

   Het is te hopen dat deze ranzige moraal zijn langste tijd gehad heeft.
   Wordt het niet hoog tijd vreemdgaan te nemen voor wat het is, namelijk dartel liefdesspel buitenshuis? Scheiden als antwoord op vreemdgaan is kortzichtig en geeft onnodig ellende en verdriet. Kameraadschap verdraagt vreemdgaan. Als levenskameraden ben je er wanneer de ander je nodig heeft.

   Het bestaan van Second Love met na twee jaar reeds 100.000 profielen, waarvan maar liefst 20 procent van vrouwen, stemt optimistisch.


   Fons van der Linden, Zeist

   Toelichting bij de plaatsing op Hookers:
   Het bezoeken of het ontvangen van een prostituee is een vorm van vreemdgaan!

   Erosexus

   Commentaar


   • #4
    Re: Ingezonden brief NRC Handelsblad 27-1-2011

    Oorspronkelijk geplaatst door erosexus Bekijk bericht
    De heersende moraal echter gebiedt dat bij het aangaan van een relatie de partners zich voor de beleving van hun seksualiteit volledig aan elkaar onderwerpen. Bij overtreding is het verbreken van de relatie gerechtvaardigd.

    Het is te hopen dat deze ranzige moraal zijn langste tijd gehad heeft.
    Wordt het niet hoog tijd vreemdgaan te nemen voor wat het is, namelijk dartel liefdesspel buitenshuis?
    Bij het aangaan van een liefdesrelatie geldt impliciet seksuele exclusiviteit. Het is aan jezelf om dat expliciet anders af te spreken (open relatie). Wanneer je naast je relatie vrij rond wilt neuken, en je kan daar geen overeenstemming over bereiken met je aanstaande vriend(in), dan moet je gewoon niet aan die relatie beginnen.

    Je wederhelft in de veronderstelling van seksuele exclusiviteit laten en toch vrolijk rondneuken valt onder de noemer BEDROG. En aan bedrog ligt zelden een hoogstaande moraal ten grondslag!!!!!!!!

    De mens is geen monogame diersoort. Toch is de monogame relatie de maatschappelijke norm. Hierdoor is vreemdgaan en prostitutie-bezoek een gegeven. Om geen schade toe te brengen aan je maatschappelijke positie (en alle gevolgen van dien) zal dit heimelijk moeten gebeuren.

    Dat wil zeggen: hou het verborgen voor de bekrompen maatschappij, maar wees wel eerlijk tegen de persoon waar je je leven mee deelt.

    SlowWalker

    Commentaar


    • #5
     Re: Ingezonden brief NRC Handelsblad 27-1-2011

     100% Mee eens!

     Mijn ervaring is "wat niet weet, dat niet deert"!
     De keren dat ik eerlijk was over mijn sexuele escapades heeft voor meer ellende gezorgd dan de keren dat ik er mijn mond over hield. Zelfs bij vrouwen die zogenaamd open stonden voor een open relatie. Onzekerheid, jaloezie, bezitsdrang etc. nemen dan toch de overhand. De keren dat ik zelf geconfronteerd werd met 'overspel' stond ik ook niet bepaald te juichen. Liever had ik het niet geweten.

     Ik besef dat een samenleving waarin een echt vrije sexuele moraal (genot staat voorop) erg ver weg is. Een herhaling van de jaren 60/70 kan de politiek, de kerk (moskee ) en de kleine burgerij niet meer aan. Zij houden hun schaapjes (geitjes) liever met strenge morele wetten in bedwang.

     Oorspronkelijk geplaatst door erosexus Bekijk bericht
     Waarom toch hebben we nog steeds zo'n moeite ermee wanneer mensen buiten hun relatie aardig zijn voor een ander en met die persoon de liefde bedrijven? (...)
     Laatst gewijzigd door OldAmsterdam; 13-09-11, 21:09. Reden: Quote ingekort
     Slap lullen kan altijd nog :-)

     Commentaar


     • #6
      Re: Wetsvoorstel Regulering Prostitutie

      De argumenten voor verhoging van de leeftijd komen erg redelijk over. Hoewel het vreemd blijft dat een volwassen iemand van 18 jaar dat niet zelf mag bepalen.

      Wel stemrecht maar geen recht op eigen lijf?
      Wel een license to kill (leger) maar geen recht op professioneel genot?

      Oorspronkelijk geplaatst door erosexus Bekijk bericht
      Hierbij de 8-4-2011 gedateerde brief die ik als oud-bestuurslid van de Utrechtse Stichting voor Seksuele Hervorming en de Stichting Man/Vrouw en Prostitutie heb geschreven aan De Minister van Veiligheid en Justitie. (...)
      Laatst gewijzigd door OldAmsterdam; 13-09-11, 21:09. Reden: Quote ingekort
      Slap lullen kan altijd nog :-)

      Commentaar


      • #7
       Re: Ingezonden brief NRC Handelsblad 27-1-2011

       Oorspronkelijk geplaatst door SlowWalker Bekijk bericht
       Bij het aangaan van een liefdesrelatie geldt impliciet seksuele exclusiviteit. Het is aan jezelf om dat expliciet anders af te spreken (open relatie)............

       .............Dat wil zeggen: hou het verborgen voor de bekrompen maatschappij, maar wees wel eerlijk tegen de persoon waar je je leven mee deelt.

       SlowWalker
       Je had het niet beter kunnen verwoorden denk ik.

       Je gaat niet voor niets een relatie met iemand aan. En inderdaad het kan zo zijn dat je elkaar binnen een relatie vrij laat om sex te hebben met anderen, maar dan moet je het hier wel samen over eens zijn. Lukt dit niet dan kun je beter geen relatie aangaan en er gewoon verschillende losse contacten op na houden (of dit betaalde of onbetaalde zijn maakt hierbij misschien nog niet eens zoveel uit).

       Groeten,

       Tijgerpeper
       Een wandelingetje? Daar kun je mij midden op de dag voor wakker maken..........

       Commentaar


       • #8
        Re: Ingezonden brief NRC Handelsblad 27-1-2011

        Is dit de website van de Christen Unie???

        Het zou een mooie boel worden als al die DVP-lopers er geen relatie op na zouden houden.
        Dat stort onze economie nog meer in dan door een Griekse Euro Tragedie.

        Oorspronkelijk geplaatst door Tijgerpeper Bekijk bericht
        Je had het niet beter kunnen verwoorden denk ik.

        Je gaat niet voor niets een relatie met iemand aan. En inderdaad het kan zo zijn dat je elkaar binnen een relatie vrij laat om sex te hebben met anderen, maar dan moet je het hier wel samen over eens zijn. Lukt dit niet dan kun je beter geen relatie aangaan en er gewoon verschillende losse contacten op na houden (of dit betaalde of onbetaalde zijn maakt hierbij misschien nog niet eens zoveel uit)..

        Groeten,

        Tijgerpeper
        Slap lullen kan altijd nog :-)

        Commentaar


        • #9
         Re: Ingezonden brief NRC Handelsblad 27-1-2011

         Oorspronkelijk geplaatst door PaulusXXX Bekijk bericht
         Is dit de website van de Christen Unie???

         Het zou een mooie boel worden als al die DVP-lopers er geen relatie op na zouden houden.
         Dat stort onze economie nog meer in dan door een Griekse Euro Tragedie.
         Ik heb ook helemaal niet gezegd dat wandelaars er geen relatie op kunnen nahouden!
         Maar als je van jouw kant een vrije relatie wilt, dan is het wel fair om dit met medeweten van de partner te doen, zodat deze ook vrij is om te doen en laten wat zij wil. Vrijheid voor slechts één van beiden vindt ik nou juist Christen Unie-achtig.

         Ennuh prostitutie neemt nou ook weer niet zo'n grote plaats in de maatschappij in dat de economie hier iets van zou merken........

         Groeten,

         Tijgerpeper
         Een wandelingetje? Daar kun je mij midden op de dag voor wakker maken..........

         Commentaar


         • #10
          Re: Ingezonden brief NRC Handelsblad 27-1-2011

          Oorspronkelijk geplaatst door PaulusXXX Bekijk bericht
          ... een Griekse Euro Tragedie.
          Oh ja, landen die beloofd hadden het begrotingstekort niet boven de 3% te laten komen, maar dat ondertussen toch gewoon deden.

          Verbroken beloften hebben dus gevolgen. En een relatie zonder verdere afspraken is nu eenmaal een belofte om alleen seks met elkaar te hebben. Gevolgen zullen dus niet uitblijven.

          Wat niet wil zeggen dat je als wandelaar geen relatie kunt hebben. Je kunt een open relatie hebben, of een relatie gebaseerd op leugens en bedrog.

          SlowWalker

          Commentaar

          Aan het werk...
          X