Slachtoffers mensenhandel in Groningen in 2009 met 90 tot 138% gestegen

Inklappen
X
 • Filter
 • Tijd
 • Toon
Clear All
nieuwe berichten

 • Slachtoffers mensenhandel in Groningen in 2009 met 90 tot 138% gestegen

  Uit cijfermateriaal in het onlangs gepubliceerde jaarverslag van het Coördinatiecentrum Mensenhandel (COMENSHA) over 2009 blijkt dat het aantal slachtoffers van mensenhandel in de politieregio Groningen met 90% of zelfs ruim 138% is gestegen. De stijging van 90% baseer ik op de telling per regio die over 2008 voor deze regio 55 bedraagt (blz. 6 jaarverslag 2008).

  In 2009 zijn het er opeens 50 meer: 105. Vooral een opvallende groei van de subcategorie minderjarigen van 4 naar 18 trekt hierbij de aandacht.
  In het minder summiere jaarverslag 2008 vindt men op blz. 8 echter ook een overzicht per regio voorzien van een tweedeling per werksector: de prostitutie en andere sectoren. Hier telt COMENSA 38 slachtoffers in de Groninger prostitutie (onwaarschijnlijk hoog overigens omdat ik niets gelezen of gehoord heb wat een totaal van 38 slachtoffers in 2008 enigermate waarschijnlijk zou maken) en 6 slachtoffers daarbuiten. De som van beide sectoren (44) zou een groei van 138% in 2009 betekenen.

  Rommelig en inconsistent als COMENSHA rapporteert laat ze dit type telling in het jaarverslag over 2009 weer weg. Niet vast te stellen dus hoeveel slachtoffers dit instituut vorig jaar in de Groninger prostitutie geturfd heeft.
  Er is ook een derde telling in jaarrapport 2008: één per nationaliteit. Vreemd genoeg komt die op een totaal van 49 voor Groningen uit.

  Mogelijk ontstaan deze merkwaardige verschillen doordat sommige meldingen zo summier zijn dat COMENSHA niet eens kan vaststellen welk beroep of nationaliteit het slachtoffer had. Dit blijkt bijvoorbeeld ook uit de tellingen voor Zaanstreek-Waterland over 2008: 2. Maar de telling per sector geeft 0 aan.
  Een andere politieregio IJsselland geeft juist een opmerkelijke teruggang te zien van 76 ( waarven 60 in de prostitutie! Bijna meer dan het aantal aldaar werkzame prostituees en meer dan twee keer zoveel als de grootste politieregio Amsterdam-Amstelland waar men in 2008 27 prostitutieslachtoffers telde) naar 12 in 2009.
  Kortom de meest zonderlinge fluctuaties in tellingen van jaar tot jaar en slachtofferaantallen die op geen enkele wijze lijken samen te hangen met de grootte van de prostitutieactiviteit in de betreffende regio.

  In 2009 bedroeg volgens COMENSHA het totale aantal mensenhandelslachtoffers 909. Trots vermeldt men dat er een stijging van 10% t.o.v. 2008 is maar wat lezen we op we op blz. 8 van het jaarrapport? Het aantal prostitutieslachtoffers (naar comensha-maatstaven) is van 480 naar 427 teruggegaan. Dit opmerkelijke gegeven wordt niet becommentarieerd maar betekent wel dat het bij dit totaal van mensenhandelslachtoffers slechts in 47% van de gevallen om de prostitutie gaat. Herhaaldelijk wordt groei bijna jubelachtig benadrukt maar teruggang en twijfelachtigachtige zaken krijgen geen expliciete aandacht.
  Deze club kickt onmiskenbaar op de jaarlijkse groei van slachtoffers en doet er alles aan de de balk van het besproken jaar in de staafdiagrammen hoger dan zijn voorganger te maken; zo verdwijnen o.a. de aspergestekers van Someren - eigenlijk gewoon een zaak van de arbeidsinspectie - ook al in de statistieken. Mensenhandel wordt zo wel een erg inflatoir begrip. Deze praktijken doen me af en toe denken aan de omzet verhogende boekhoudtrucs van bepaalde grote bedrijven om de hieraan gerelateerde bonussen voor de directie zo groot mogelijk te laten worden.

  En dat werkt met politie en justitie samen en levert de slachtoffertellingen voor het Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel aan, terwijl het weet of zou moeten weten dat veel wat het aan registraties binnen krijgt niet kan deugen. Maar het is menigeen hier al bekend dat als het om mensenhandel gaat, niet al te hoge eisen aan de waarheid gesteld worden. Alles wat aan het turven en scoren kan bijdragen, lijkt bij rapporteren en bestrijden van mensenhandel welkom.

  Nog even ter aanvulling: Comensha telt per politieregio maar dat betekent niet dat allle aanmeldingen van slachtoffers door de politie gedaan worden.
  Hou je van mensen, hou je van handel, probeer het dan eens in de mensenhandel!
Aan het werk...
X