Politie verliest zicht op legale seksmarkt

Inklappen
X
 • Filter
 • Tijd
 • Toon
Clear All
nieuwe berichten

 • Politie verliest zicht op legale seksmarkt

  Politie verliest zicht op legale seksmarkt

  18 januari 2010

  Raamprostitutie (ANP)
  ZEIST - De aanpak van mensenhandel in Nederland door de politie schiet ernstig tekort. Dat blijkt uit de Korpsmonitor 2008, een grootschalig onderzoek dat de politie zelf heeft uitgevoerd.

  Van de 25 regiokorpsen voldoen er slechts zes aan de meeste interne politierichtlijnen. De meeste politieregio’s scoren matig. Vijf korpsen krijgen zelfs een onvoldoende voor de bestrijding van mensenhandel.

  De aanpak van uitbuiting en gedwongen prostitutie is een prioriteit van het kabinet. Maar in de praktijk geeft de politie vaak voorrang aan het bestrijden van andere misdrijven, zoals overvallen.

  Toezicht verslechterd

  Met name het toezicht op legale seksbedrijven is verslechterd. Om illegale praktijken tegen te gaan moet de politie ieder seksbedrijf minstens zes keer per jaar controleren. In 2006, het jaar van de vorige Korpsmonitor, haalden 18 regio’s deze norm, in 2008 waren dat er nog maar 13. ‘Het gevaar bestaat dat korpsen het zicht op de vergunde seksbranche verliezen’, stellen de auteurs van het rapport.

  Voorzitter Ruud Bik van de Raad van Hoofdcommissarissen is teleurgesteld. ‘Het toezicht moet beter. We draaien te weinig opsporingsonderzoeken op het gebied van mensenhandel. In 2008 hebben we maar 239 verdachten aangeleverd bij het Openbaar Ministerie. Dat moet beter.’

  'Dit kan niet'

  Bik heeft het rapport onlangs gepresenteerd aan leidinggevenden van de recherche. ‘We hebben met elkaar gezegd: jongens, dit kan niet. Stel mensenhandel aan de orde in het overleg met de hoofdofficier van justitie en de burgemeester. Gebruik dit als stimulans voor politiemensen en andere organisaties. We moeten er samen meer prioriteit aan geven.’

  Er zijn ook veel punten waarop de politie vooruit is gegaan, zegt Bik. ‘We hebben meer gespecialiseerde medewerkers en er is beter zicht op de escortsector en prostituees die werken vanuit hotels.’

  Bron: www.volkskrant.nl

 • #2
  Re: Politie verliest zicht op legale seksmarkt

  "Om illegale praktijken tegen te gaan moet de politie ieder seksbedrijf minstens zes keer per jaar controleren."

  Zou de politie dat dan ookniet bij andere bedrijven moeten doen: 6 maal per jaar controleren of er niets illegaals gebeurd.
  Natuurlijk is politieactie tegen illegale vrouwenhandel heel nodig. Maar is het dan niet logischer dat ze zich echt meer richten op die ilegale praktijken, en niet al hun tijd verdoen aan bedrijven die geen problemen opleveren, of aan mensen die thuis iets bijverdienen?
  Zo blijven ze achter de feiten aanhobbelen.....

  Commentaar


  • #3
   Re: Politie verliest zicht op legale seksmarkt

   Vreemd bericht.

   De titel suggereert dat men zich concentreert op de legale bedrijven, en de illegale wereld met rust laat. Maar de inhoud toont ronduit het tegendeel aan.

   Als de inhoud klopt, dan ben ik daar erg blij om.
   Het is in de voorgaande jaren sinds de legalisering duidelijk zo geweest dat men zich beperkte tot het op de huid zitten van de bona fide ondernemers, waardoor er ongestoord een bloeiende illegale industrie ontstond.
   Dit werkte averechts op de bedoeling van de wet.
   De verschuiving naar het opsporen van werkelijke misstanden is dus toe te juichen.

   Pokey

   Commentaar


   • #4
    Re: Politie verliest zicht op legale seksmarkt

    Voorzitter Ruud Bik van de Raad van Hoofdcommissarissen is teleurgesteld. ‘Het toezicht moet beter. We draaien te weinig opsporingsonderzoeken op het gebied van mensenhandel. In 2008 hebben we maar 239 verdachten aangeleverd bij het Openbaar Ministerie. Dat moet beter.’
    Stemmingmakerij. Dat zijn zeker niet minder verdachten dan in voorgaande jaren. Hij had er misschien ook nog even bij moetern vertellen hoeveel er uiteindelijk door de rechter veroordeeld zijn . Bovendien is zes keer per jaar controleren aan de hoge kant. Niets mis mee als een korps dat aantal niet altijd haalt.

    Waar kan de de korpsmonitor gedownload worden?
    Hou je van mensen, hou je van handel, probeer het dan eens in de mensenhandel!

    Commentaar


    • #5
     Re: Politie verliest zicht op legale seksmarkt

     'Controle op prostitutie moet beter'

     22 januari 2010
     ARNHEM - De politie Gelderland- Midden heeft de laatste jaren te weinig grip gehad op legale en illegale prostitutie. Door betere samenwerking tussen verschillende politieonderdelen en met partijen als gemeenten en GGD moet dat verbeteren.

     Begin deze week werd duidelijk dat Gelderland-Midden er in een door de politie zelf uitgevoerd landelijk onderzoek slecht vanaf komt bij de bestrijding van mensenhandel en uitbuiting. Er is te weinig zicht op illegale prostitutie.

     In de regio zijn negen legale prostitutiebedrijven gevestigd in Arnhem en in Duiven. Die zijn niet vaak genoeg gecontroleerd.

     Volgens het onderzoek had de politie in Arnhem na 2006 niet meer gecontroleerd. Dat blijkt een misverstand. Er is wel gecontroleerd, alleen wist het speciale mensenhandelteam daar niet van. De politie geeft toe dat het afgesproken aantal controles niet is uitgevoerd.

     Bron: www.gelderlander.nl

     Commentaar


     • #6
      Re: Politie verliest zicht op legale seksmarkt

      Oorspronkelijk geplaatst door Giovanni_Camminatore
      Politie en justitie hebben niet zoveel op met de wet openbaarheid van bestuur dat ze uit eigen beweging volledig transparant gaan opereren. Dat maakt het liegen veels te ingewikkeld. Immers: leugen + ambtseed = FEIT

      G.C.
      Eerdere korpsmonitoren konden en kunnen via het documentatiesysteem van de Tweede Kamer gedownload worden. Misschien dat dit alsnog daar ter beschikking komt. Het komt wel eens voor dat openbare rapporten alleen aan de (politie welgevallige) media verstuurd worden. Het is niet duidelijk of dat dit maal gebeurd is. De media kunnen zich ook alleen baseren op een persbericht van de raad van hoofdcommissarissen.
      De politie heeft inderdaad de neiging met een sturende toebedeling van nieuws de media een beetje te "controleren".
      Hou je van mensen, hou je van handel, probeer het dan eens in de mensenhandel!

      Commentaar


      • #7
       Re: Politie verliest zicht op legale seksmarkt

       Hier staat de korpsmonitor.

       In 2008 werden 2454 signalen van mensenhandel geregistreerd en vonden er 625 intakes plaats. In totaal werden er 315 aangiften ter zake mensenhandel opgenomen. Het aantal onderzoeken in 2008 betrof 350. Dat jaar registreerde de politie 239 verdachten, van wie er 173 aan het OM werden doorgegeven. In totaal 277 onderzoeken werden in 2008 gestopt, bijv. wegens het ontbreken van voldoende opsporingsindicatie of de overdracht van de zaak
       aan een ander korps. In hetzelfde jaar werden 133 dossiers naar het OM gezonden. Van de overige vormen van uitbuiting werden in 2008 totaal 56 onderzoeken geregistreerd, waarvan 27 dossiers naar het OM werden gezonden.
       In de vorige korpsmonitor wordt het aantal verdachten niet eens genoemd. Dus ik begrijp niet helemaal waarom meneer Bik zich in het krantenartikel zo druk maakt. Lichtgewicht Kamerlid Arib (PvdA) heeft echter al weer aanleiding gevonden tot het stellen van kamervragen.

       In deze kamervragen wordt ook het interview met deze Bik in de Volkskrant aangehaald waarin deze man suggereert dat de politie het beter weet dan de rechters als het om mensenhandel gaat.

       In de korpsmonitor worden de aantallen aangetroffen slachtoffers behendig weggelaten. Het ziet er allemaal heel gewichtig uit maar echt consistent informeren doet het niet. Met als gevolg dat wij als samenleving met de "elk-telefoontje-is-een-slachtoffer"-tellingen van Comensha opgescheept zitten.
       Hou je van mensen, hou je van handel, probeer het dan eens in de mensenhandel!

       Commentaar


       • #8
        Re: Politie verliest zicht op legale seksmarkt

        Politie Noord-Holland Noord scoort hoog in monitor mensenhandel

        29 januari 2010
        NOORDKOP - De politie Noord-Holland Noord behoort tot een van de zes korpsen die goed scoorden op de landelijke politiemonitor mensenhandel (2008). Samen met de korpsen Twente en Holland Midden behoorde Noord-Holland Noord tot de drie korpsen die slechts één aandachtpunt hadden.

        Voor Noord-Holland Noord houdt dit in, dat kennis over het thema mensenhandel meer onder de aandacht van medewerkers gebracht moet worden. Hierin is inmiddels voorzien door een in 2009 ontwikkelde opleidingsmodule die dit jaar tijdens trainingen gegeven gaat worden.

        Aangepast
        Sinds 1 oktober 2000 is de Nederlandse wetgeving aangepast en is prostitutie toegestaan. Dat betekent dat gemeenten, die tot dan toe een bordeelverbod hadden, over moesten gaan op een vergunningenstelsel voor bordelen en escortservices. Ook voor de politie betekende het een verandering van beleid. Legale prostitutie wil immers niet zeggen dat iedereen die daarin werkzaam is dat ook vrijwillig doet. Beleid en aanpak van mensenhandel moesten daarom opnieuw worden geformuleerd. Daar komt nog bij dat mensenhandelaren steeds professioneler opereren en zich beter organiseren. De aanpak wordt daardoor complexer en moet steeds op de actualiteit worden aangepast.

        Stand van zaken in 2008
        De politiemonitor mensenhandel wordt in principe jaarlijks uitgebracht en geeft een actuele stand van zaken op het gebied van bestrijding van mensenhandel. De huidige monitor geeft een beeld over de situatie van 2008. Het onderzoek richt zich minder op het aantal zaken of aangehouden verdachten, maar gaat voornamelijk over het organisatorische deel van de aanpak van mensenhandel. Hoe de aanpak is ingebed in de organisatie, op welke wijze toezicht op prostitutie en opsporing van misdrijven worden geregeld en hoe de organisatie met informatie om gaat. Daarnaast gaat een belangrijk deel van de monitor over de samenwerking met partners, zoals het Openbaar Ministerie, het bestuur (de gemeenten), Belastingdienst, het Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel, SIOD enz.

        Samenwerking
        In 2009 werden forse stappen gezet in de verdere samenwerking met de partners. Met het openbaar ministerie werden afspraken gemaakt over de aanpak van mensenhandel en met gemeenten werd informatie gedeeld over de situatie in de betreffende gebieden. In monitor wordt een appel gedaan op de gemeenten om de integrale aanpak van mensenhandel verder vorm te geven.

        Beroepstraining
        Hoewel de politie Noord-Holland Noord in de rapportage nergens onvoldoende scoorde, was er een punt van aandacht. Het ging hierbij om de overdracht van kennis op het gebied van mensenhandel aan medewerkers op straat. Hoe zij de signalen van mensenhandel kunnen herkennen, hier actie op kunnen ondernemen en hoe zijn om moeten gaan met slachtoffers. Besloten werd het thema als vast onderdeel op te nemen in de voor politiemensen verplichte beroepstraining. In 2009 werd hiervoor een speciale module ontwikkeld. In 2010 maakt deze module onderdeel uit van de trainingen.

        Bron: www.echo.nl

        Commentaar


        • #9
         Re: Politie verliest zicht op legale seksmarkt

         Oorspronkelijk geplaatst door Marty McFly Bekijk bericht
         Politie Noord-Holland Noord scoort hoog in monitor mensenhandel

         De politiemonitor mensenhandel wordt in principe jaarlijks uitgebracht en geeft een actuele stand van zaken op het gebied van bestrijding van mensenhandel. De huidige monitor geeft een beeld over de situatie van 2008. Het onderzoek richt zich minder op het aantal zaken of aangehouden verdachten, maar gaat voornamelijk over het organisatorische deel van de aanpak van mensenhandel. Hoe de aanpak is ingebed in de organisatie, op welke wijze toezicht op prostitutie en opsporing van misdrijven worden geregeld en hoe de organisatie met informatie om gaat. Daarnaast gaat een belangrijk deel van de monitor over de samenwerking met partners, zoals het Openbaar Ministerie, het bestuur (de gemeenten), Belastingdienst, het Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel, SIOD enz.

         [/url]
         Hier wordt een krant als bron afgehaald maar het is gewoon een bericht van de politie zelf. Korpsen die een voldoende hebben gehaald, vestigen hierop nog eens trots de aandacht in hun berichtgeving.
         Zoals het vetgedrukte gedeelte aangeefte gaat het meer om het organisatorisch voorbereid zijn op het herkennen en aanpakken dan om de concrete resultaten die in de monitor worden gemeten. Een korps kan dus een succesvol opsporingsonderzoek hebben gedaan maar toch een onvoldoende scoren.
         Hou je van mensen, hou je van handel, probeer het dan eens in de mensenhandel!

         Commentaar


         • #10
          officieren hebben geen last van hun fouten!

          'Officieren hebben geen last van hun fouten' -HILVERSUM - Officieren van justitie die in hun werk ernstige fouten maken, worden daardoor niet in hun carrière belemmerd. Ook niet als zij meer dan eens de fout in gaan. Zij worden niet ontslagen of in functie teruggezet. Wel maken zij nogal eens promotie of worden rechter.

          Dat concluderen de makers van het VARA-programma Zembla in de uitzending van zondagavond, 'Officieren van justitie in de fout'. Aan de hand van negentig strafzaken legden zij een lijst aan van evenzoveel officieren, die ondanks gemaakte fouten hun werk konden blijven doen. Door die fouten liepen zaken stuk of belandden mensen onschuldig in de cel. OM-topman Harm Brouwer spreekt in de uitzending tegen dat falende officieren van justitie in alle gevallen vrijuit gaan.

          Brouwer: „Als de fout ernstig is, zullen wij een intern onderzoek gelasten. Als er aanleiding is om op te treden, dan gebeurt dat, op de officier gericht.” Volgens Brouwer worden er disciplinaire maatregelen opgelegd binnen het OM, „als dat aan de orde is”. Brouwer voelt er niet voor om publiek te maken welke disciplinaire maatregel er in individuele gevallen wordt getroffen.

          Het Openbaar Ministerie kwam dit weekeinde al met een reactie op de uitzending van Zembla, waarin wordt gesteld dat de programmamakers niet zorgvuldig zijn geweest. Bij het aanleggen van de lijst met falende officieren zouden zij rechterlijke uitspraken onjuist hebben geïnterpreteerd, waardoor onterechte verwijten aan het OM en individuele officieren worden gemaakt. „Iets wat in de media als een verwijtbare fout wordt beschreven, hoeft dat in de praktijk nog niet te zijn”, aldus het OM.

          De door Zembla aangelegde lijst is onevenwichtig samengesteld, aldus een woordvoerster van het parket-generaal zondag. „Het is rijp en groen door elkaar.” De lijst bevat zaken die nog lopen in hoger beroep en zaken waarin „puur juridische discussies” aan de orde zijn.
          http://www.telegraaf.nl/binnenland/5...___.html?p=9,2

          Commentaar


          • #11
           Re: Politie verliest zicht op legale seksmarkt

           'Fouten officieren van
           justitie niet aangepakt'
           Zeker honderdvijftig verdachten van moord, vrouwenhandel en kinderporno zijn de afgelopen tien jaar door fouten van justitie vrijgelaten. Maar de officieren van justitie die in hun werk ernstige fouten maken, krijgen nogal eens promotie. •

           Commentaar

           Aan het werk...
           X