Prostitutiebeleid in Den Haag

Inklappen
X
 • Filter
 • Tijd
 • Toon
Clear All
nieuwe berichten

 • Prostitutiebeleid in Den Haag

  Positie prostituees moet beter

  Prostituees moeten weerbaarder worden en beter op de hoogte worden gebracht van hun rechten en plichten. Tegelijkertijd moeten criminele vormen van prostitutie, zoals mensenhandel, harder worden aangepakt.

  Dat staat in de Kadernota Prostitutiebeleid 2009-2012, die vandaag door het college van B&W is vastgesteld.

  “Respect voor de keuzes van mensen staat centraal in deze nota. Wie uit vrije wil legaal in de prostitutie wil werken, krijgt steun en hulp om dat gezond en veilig te doen. Wie ermee wil stoppen krijgt hulp bij het vinden van een nieuw bestaan,” aldus wethouder Bert van Alphen (Welzijn, Volksgezondheid en Emancipatie).

  Sinds de prostitutie in 2000 is gelegaliseerd zijn gemeenten verantwoordelijk voor de veiligheid, gezondheid en hulpverlening aan prostituees. Via exploitatievergunningen bepalen gemeenten hoeveel bedrijven zich op welke plaatsen in de stad mogen vestigen. Ook eisen op het gebied van bijvoorbeeld arbeidsvoorwaarden worden in een vergunning geregeld.

  Geen nieuwe vergunningen
  Het gemeentebestuur heeft besloten dat de raamprostitutie de komende jaren geconcentreerd blijft in de Geleenstraat/Hunsestraat en de Doubletstraat. Hoewel het aantal vergunningen (41 raamprostitutie-bedrijven, 30 clubs en 12 escortbedrijven) is gedaald tot onder het eerder vastgestelde maximum van 100, komen er voorlopig geen nieuwe vergunningen bij. De gemeente wacht de uitkomst af van een nieuwe wet voor de vestiging van prostituees, waar de Tweede Kamer binnenkort over beslist.

  Positieverbetering prostituees
  Om de bedrijfstak verder te normaliseren is het noodzakelijk om de positie van de prostituees verder te verbeteren. Zij moeten meer inzicht krijgen in hun rechten en plichten en beter worden ondersteund in hun economisch functioneren. Maar prostituees moeten ook beter toegang krijgen tot publieke en commerciële voorzieningen zoals het afsluiten van verzekeringen. Om dit te bereiken wordt een laagdrempelig informatie- en dienstencentrum ingericht. Verder krijgen prostituees een eigen stem in het beleid. Een nieuw op te richten klankbordgroep gaat de gemeente gevraagd en ongevraagd adviseren. Prostituees die de branche willen verlaten, krijgen hulp bij het opbouwen van een nieuw bestaan.

  Hardere aanpak mensenhandel
  Mensenhandel en uitbuiting worden harder aangepakt, omdat deze vormen van criminaliteit een verdere normalisering van de bedrijfstak in de weg staat. Zo verdubbelt de gemeente de boetes die zij kan opleggen aan seksbedrijven zonder vergunning (van 2500 per overtreding naar 5000 Euro per overtreding, tot een maximum van 50.000 euro). Verder wordt de vergunning van een seksbedrijf ingetrokken als er mensenhandel is geconstateerd. Voor een extra opvangvoorziening van slachtoffers van mensenhandel heeft de gemeente een beroep gedaan op het Rijk. Eind juli wordt hier meer over bekend.

  Kwetsbare groepen
  Tenslotte wordt speciale hulp- en dienstverlening ontwikkeld voor kwetsbare en moeilijk bereikbare groepen als mannen, jongens en transgenders. Deze mensen werken vaak in niet vergunde prostitutiebedrijven, omdat zij zo min mogelijk willen opvallen. Later dit jaar wordt een onderzoek naar deze kwetsbare groepen afgerond, zodat duidelijk is aan wat voor soort hulpverlening behoefte is.

  De nota wordt nu vrijgegeven voor inspraak. In dat kader zullen ook de ondernemers in de prostitutiesector worden geïnformeerd. Behandeling in commissie en raad (inclusief inspraakrapport) zal plaatsvinden na het zomerreces.

  Bron: residentie.net
  And lead us not into temptation, but deliver us from evil.

 • #2
  Re: Prostitutiebeleid in Den Haag

  Dus de dames die niet bij clubs, escortbureau's welkom zijn belanden nog steeds buiten de boot in gemeente den haag.
  Jammer had gehoopt dat door pasjes in te voeren ik uiteindelijk toch in mijn eigen plaats zou kunnen blijven werken thuis.

  Commentaar


  • #3
   Re: Prostitutiebeleid in Den Haag

   Toch een redelijk evenwichtig beleid t.o.v. van vele andere beleidsnotities die we de afgelopen tijd hebben gezien..
   Lik me een weg naar boven

   Commentaar


   • #4
    Zogenaamde positieverbetering

    Zogenaamde positieverbetering van prostituees die nagestreefd wordt maar ondertussen wordt de raamprostitutie stelselmatig terugedrongen(aantal zit immers ver onder een al behoorlijk laag vastgesteld maximum). Juist deze biedt de beste kansen voor vrij en zelfstandig ondernemerschap, winstgevendheid en een sterke positie door directe nabijheid van andere zelfstandige collega's. Bovendien is de veiligheid van de raamprostituee beter dan die van andere sekswerkers gegarandeerd omdat de lijntjes naar de politie korter zijn en een dvp zelfstandig door haar benaderd kan worden.
    Op papier krijgt een dvp in het nieuwe prostitutiebeleid van de gemeente Den Haag en soortgelijke plannen elders er voordelen bij in de vorm van advies, verzekeringen en hulp, in de praktijk verliest zij echter de vele ingebakken voordelen van de raamprostitutie die veel groter zijn.
    Steeds vaker zal het onmogelijk zijn in een sfeervolle straat te werken met landgenoten waar zij zelf haar tijd kan indelen. Steeds vaker zal dat moeten gebeuren in een club, hotelkamer of in een soort hofje met neukbatterijen waar geen daglicht doordringt en met opgelegde werktijden, of thuis met een veel kleinere kans op geheimhouding en navenant hoger risico op sociale uitstoting.
    Steeds vaker zal ze met exorbitant hoge huren te maken krijgen omdat het aantal legale bordelen kunstmatig laag gehouden wordt en gedwongen worden, of in de verleiding komen, voor de een of andere vorm van illegaliteit te kiezen. Steeds vaker zal het onmogelijk blijken na een bezoek aan het land van herkomst naar dezelfde kamer of zelfs naar dezelfde stad terug te keren. Steeds vaker zal ze in een isolement aan de rand van de samenleving vertoeven.

    Het janusgezicht van de moderne fatsoensrakker: betrokken en behulpzaam ogend richting samenleving m.b.t. prostitutie maar in werkelijkheid kil, betuttelend en pesterig richting de dvp's.
    Hou je van mensen, hou je van handel, probeer het dan eens in de mensenhandel!

    Commentaar


    • #5
     Re: Prostitutiebeleid in Den Haag

     Ik hoop dat ze het rapport z.s.m. openbaar maken dan kunnen we precies lezen hoe alles is geregeld tot op de details. Tot dan is het moeilijk om diverse conseclusies te trekken. Ik ben al blij dat ze aangeven dat de Doubletstraat in ieder geval nog blijft bestaan. Er was namelijk sprake dat ze alles naar de Geleenstraat wilde concentreren en de Doubletstraat sluiten.
     And lead us not into temptation, but deliver us from evil.

     Commentaar


     • #6
      Re: Prostitutiebeleid in Den Haag

      Oorspronkelijk geplaatst door The Sorrow Bekijk bericht
      Ik ben al blij dat ze aangeven dat de Doubletstraat in ieder geval nog blijft bestaan. Er was namelijk sprake van dat ze alles naar de Geleenstraat wilde concentreren en de Doubletstraat sluiten.
      Dat de Doubletstraat voorlopig blijft bestaan wisten we natuurlijk al lang.
      Nee hoor, er is bij het Haagse gemeentebestuur nooit sprake van geweest dat ze de Doubletstraat wilden sluiten.
      Het begint inmiddels irritant te worden dat dergelijke geruchten steeds weer opnieuw worden verspreid.

      Commentaar


      • #7
       Re: Prostitutiebeleid in Den Haag

       Oorspronkelijk geplaatst door hitsige man Bekijk bericht
       Dat de Doubletstraat voorlopig blijft bestaan wisten we natuurlijk al lang.
       Nee hoor, er is bij het Haagse gemeentebestuur nooit sprake van geweest dat ze de Doubletstraat wilden sluiten.
       Het begint inmiddels irritant te worden dat dergelijke geruchten steeds weer opnieuw worden verspreid.
       Zou mooi zijn als de VVD het heeft opgegeven
       And lead us not into temptation, but deliver us from evil.

       Commentaar


       • #8
        Rosse buurt in Den Haag in gevaar !!!!!

        Zoals bekend heeft de VVD in een coalite-akkoord laten vastleggen dat er een onderzoek komt naar sluiting van de Doubletstraat.
        Men vreest als de Doubletstraat dicht gaat dat de overlast na sluiting van de tippelzone Waldorpstraat en Poeldijksestraat zich verplaatst naar de Geleenstraat en Hunzestraat.
        Men overdenkt nu dan ook maar deze straten te sluiten met de gedachte dat er dan geen overlast meer in Den Haag zal zijn.

        Nee helaas VVD er onstaat gewoon een gehele wildgroei over de hele stad.
        Een hele domme gedachte VVD, oke er is wel eens overlast.maar je kan beter ergens een enkele keer overlast hebben waar je als politie overzicht hebt dan men in parken ect deze dames hun beroep gaan uitoefenen.

        Wat is de gedachte van de wandelaars hiervan.

        Mijn gedachte is gewoon de VVD op te knopen en met de reiniging mee te geven.

        Sjaka


        Bron...?
        Laatst gewijzigd door OldAmsterdam; 18-08-10, 20:11. Reden: ...

        Commentaar


        • #9
         Re: Rosse buurt in Den Haag in gevaar !!!!!

         Oorspronkelijk geplaatst door sjaka Bekijk bericht
         Zoals bekend heeft de VVD in een coalite-akkoord laten vastleggen dat er een onderzoek komt naar sluiting van de Doubletstraat.
         Was dat in Arnhem niet de PvdA (salon socialisten) die het Spijkerkwartier heeft geloten ?
         Geeft niet hoor, we gaan gewoon lekker naar Duitsland.
         (Freiheid ist meine name)
         Daar is het veel gezelliger en goedkoper !
         Laatst gewijzigd door OldAmsterdam; 18-08-10, 21:45. Reden: Quote ingekort

         Commentaar


         • #10
          Re: Rosse buurt in Den Haag in gevaar !!!!!

          Ik kan niks op het internet vinden hierover. Zelfs niet op de VVD site. Volgens mij heb je de oude nieuwsberichten van 2008 te pakken, want die lijken sterk op wat jij beschrijft.

          En anders graag een bronvermelding posten.


          Zie ook: http://www.hookers.nl/showthread.php?t=185883
          Laatst gewijzigd door OldAmsterdam; 18-08-10, 21:44.

          Commentaar


          • #11
           Re: Prostitutiebeleid in Den Haag

           'Geleenstraat ook dicht!'

           Den Haag - "Niet nog meer overlast!" Jose Mendels woont om de hoek van de Geleenstraat. Ze is bang dat de overlast van prostitutie erger wordt. De VVD heeft in het coalitie-akkoord laten vastleggen dat er een onderzoek komt naar de sluiting van de Doubletstraat. "Als de Doubletstraat dichtgaat, moeten de Geleenstraat en Hunsestraat ook dicht. De mannen die de prostituees bezoeken komen onze kant op en daarmee alle randverschijnselen. Dat hebben we met de sluiting van de tippelzone en Poeldijksestraat ook meegemaakt."
           En dat terwijl de Rivierenbuurt al een kwetsbare wijk is. Mendels: "Je zou met dit plan het krachtwijkenbeleid onderuit halen. Er wordt hard gewerkt om de wijk op te knappen, we zijn een brede school aan het bouwen. Dat is dan voor niets geweest." Mendels is lid van de kadergroep -actieve bewoners, ondernemers, de gemeente, woningbouwcorporaties en politie- die al vijftien jaar bijeen komt om de problemen rond prostitutie te bespreken. Je kan niet al die overlast over één wijk heengooien, vindt ze. "Er zijn hier vaak bendes actief die de autoruiten van de mannen die prostituees bezoeken inslaan. Maar dat betekent ook dat onze auto's worden leeggehaald. Er zijn regelmatig drugsrunners actief. En dan nog de parkeeroverlast, het plassen in de portieken, soms zelfs door je brievenbus en die herrie die we ervan hebben."

           bron: De Posthoorn d.d. 18 augustus 2010

           And lead us not into temptation, but deliver us from evil.

           Commentaar


           • #12
            Re: Prostitutiebeleid in Den Haag

            Als de Doubletstraat dichtgaat, moeten de Geleenstraat en Hunsestraat ook dicht. De mannen die de prostituees bezoeken komen onze kant op en daarmee alle randverschijnselen.
            In plaats van dat ze alleen de randverschijnselen wilt aanpakken maar nee, ze gooit iedereen op een brandstapel. Dat schijnt wel zo makkelijk te zijn...

            Je kan niet al die overlast over één wijk heengooien, vindt ze. "Er zijn hier vaak bendes actief die de autoruiten van de mannen die prostituees bezoeken inslaan.
            Dit moet een rechtstreekse quote uit het grootmoeders sprookjesboek zijn want hier heb ik nog nooit van gehoord. Ik heb tot op heden geen wandelaar horen klagen over een kapotte ruit of schade aan de auto en zelf heb ik het ook niet gezien.

            Maar dat betekent ook dat onze auto's worden leeggehaald. Er zijn regelmatig drugsrunners actief. En dan nog de parkeeroverlast, het plassen in de portieken, soms zelfs door je brievenbus en die herrie die we ervan hebben."
            En dat is allemaal te verwijten aan de prostitutie? Het wordt hoog tijd dat mevrouw d'r oogkleppen opendoet en verder kijkt en gaat dan haar neus lang is waardoor er een wereld voor haar opengaat! Het is haar gegund!

            En laat mevrouw eerst maar met harde bewijs komen voordat ze verder gaat met die praatjes van d'r. Al vrees ik voor haar dat het haar niet gaat lukken.

            Commentaar


            • #13
             Re: Prostitutiebeleid in Den Haag

             Op bladzijde 12 van het Coalitieakkoord 2010-2014 staat onder het kopje "Uitvoeren planstudie Oude Centrum" de afspraak over de Doubletstraat.

             http://www.denhaag.nl/home/bewoners/...an-de-slag.htm

             Verder bestaan er geen ingrijpende plannen aangaande de Geleen/Hunsestraat en het is voorlopig ook niet waarschijnlijk dat die er gaan komen.

             Buurtbewoners hebben vaak een eigen agenda. Ik denk dat veel van dergelijke verhalen die de wereld in worden geslingerd, sterk zijn overdreven of zelfs gewoonweg verzonnen.
             Het lijkt mij teveel eer om daarop uitgebreid te reageren.

             Ik vind het altijd vreemd wanneer iemand er voor kiest om direct naast een prostitutiestraat te gaan wonen om er vervolgens tegenaan te schoppen.

             Commentaar


             • #14
              Re: Prostitutiebeleid in Den Haag

              Ja zo'n figuur hadden ze ook in A'dam zitten die naar Arnhem vertrok en zie wat er met het spijkerkwartier gebeurt is Ik kwam heel veel in het spijkerkwartier en heb daar zelden wat van overlast gemerkt zowel overdag of in de avond. Het is wel altijd zo dat hier een vrouw achter zit om dit soort buurten te sluiten. Als ik naar het zandpad in Utrecht rijd zie ik in de omgeving er omheen dat de bewoners 90 % buitenlands is dus ook voor het zandpad vrees ik in de toekomst het ergst. We zijn er mooi klaar mee
              lickmaster of the hookers universe

              Commentaar


              • #15
               Re: Prostitutiebeleid in Den Haag

               Waar rook is is vuur.

               Ik heb dit liever ook niet,maar je moet er toch rekening meehouden.

               Zeker nu die asbakken partij de grootste zijn zowel landelijk en in de gemeeteraad.


               Sjaka

               Commentaar


               • #16
                Re: Prostitutiebeleid in Den Haag

                Ik vind het altijd vreemd wanneer iemand er voor kiest om direct naast een prostitutiestraat te gaan wonen om er vervolgens tegenaan te schoppen.
                Precies hitsige man. Als bewoner weet je waar je naar toe gaat verhuizen dus waarom nu moeilijk gaan doen denk ik dan? En volgens mij is het nu stukken beter dan voorheen met meer camerabeelden en meer politie in de straat. En ik heb ook het gevoel dat een aantal zaken overdreven worden zoals pissen door een brievenbus.

                En ik wil wel graag met ze ruilen, ik bedoel zo ver ik me kan herinneren heb ik altijd dichtbij een wandelstraat willen wonen
                And lead us not into temptation, but deliver us from evil.

                Commentaar


                • #17
                 Re: Prostitutiebeleid in Den Haag

                 Oorspronkelijk geplaatst door The Sorrow Bekijk bericht
                 En ik heb ook het gevoel dat een aantal zaken overdreven worden zoals pissen door een brievenbus.
                 Mijns inziens is dit geen vorm van overdrijven maar pure stemmingmakerij!

                 En dat is een vorm van politiek bedrijven die je her en der wel meer tegenkomt!

                 groet,

                 HL 69.
                 In de beperking toont zich de meester!

                 Commentaar


                 • #18
                  Re: Prostitutiebeleid in Den Haag

                  En wat de politiek met beide handen aangrijpt om een wit voetje te halen.

                  Wees nu eerlijk de meeste willen dit dus niet in hun buurt hebben maar ze gaan wel zwaar vermont dagelijk wandelen door de straten.

                  Hoe schijnhelig kan een boontje zijn.

                  sjaka


                  Oorspronkelijk geplaatst door ****eloper1969 Bekijk bericht
                  Mijns inziens is dit geen vorm van overdrijven maar pure stemmingmakerij!

                  En dat is een vorm van politiek bedrijven die je her en der wel meer tegenkomt!

                  groet,

                  HL 69.

                  Commentaar


                  • #19
                   Re: Prostitutiebeleid in Den Haag

                   Ze hebben juist prostitutie gelegaliseerd om o.a. overlast te bestrijden. Dat is ze ook naar mijn redelijk goed gelukt. Als ik de Doubletstraat nu vergelijk met bijvoorbeeld 10 jaar geleden dan zeg ik prima. Die weg moeten ze verder inslaan en niet alles gaan sluiten want wat is het alternatief, dat we allemaal onze heil moeten zoeken in clubs en zo? Dat zie ik zeker niet zitten!
                   And lead us not into temptation, but deliver us from evil.

                   Commentaar


                   • #20
                    Re: Prostitutiebeleid in Den Haag

                    Jij en ik en vele andere niet,maar het zal de VVD een worst zijn wat wij ervan denken.

                    Het is gewoon zieltjes winnen.

                    Sjaka

                    Oorspronkelijk geplaatst door The Sorrow Bekijk bericht
                    Ze hebben juist prostitutie gelegaliseerd om o.a. overlast te bestrijden. Dat is ze ook naar mijn redelijk goed gelukt. Als ik de Doubletstraat nu vergelijk met bijvoorbeeld 10 jaar geleden dan zeg ik prima. Die weg moeten ze verder inslaan en niet alles gaan sluiten want wat is het alternatief, dat we allemaal onze heil moeten zoeken in clubs en zo? Dat zie ik zeker niet zitten!

                    Commentaar


                    • #21
                     Re: Prostitutiebeleid in Den Haag

                     Oorspronkelijk geplaatst door stef de bef Bekijk bericht
                     Ja zo'n figuur hadden ze ook in A'dam zitten die naar Arnhem vertrok en zie wat er met het spijkerkwartier gebeurt is Ik kwam heel veel in het spijkerkwartier en heb daar zelden wat van overlast gemerkt zowel overdag of in de avond. Het is wel altijd zo dat hier een vrouw achter zit om dit soort buurten te sluiten. Als ik naar het zandpad in Utrecht rijd zie ik in de omgeving er omheen dat de bewoners 90 % buitenlands is dus ook voor het zandpad vrees ik in de toekomst het ergst. We zijn er mooi klaar mee
                     Burgemeester Krikke van Arnhem is geloof ik van de VVD, maar zij was het die het spijkerkwartier deed sluiten. Werd haar huis, dat in dezelfde buurt stons ook meteen meer waard.

                     Groet,
                     Krukkie