De Amsterdamse h.oerenloper ontrafeld

Inklappen
X
 • Filter
 • Tijd
 • Toon
Clear All
nieuwe berichten

 • De Amsterdamse h.oerenloper ontrafeld

  De Amsterdamse ****enloper ontrafeld
  AMSTERDAM Wie is toch die man die schimmig over de Amsterdamse Wallen struint en opeens besluit om bij een raamprostituee naar binnen te stappen? Is het die typische ietwat morsige man die diep weggedoken in zijn lange regenjas eerst een paar keer voor zo'n raam heen en weer loopt? Of is het juist de stomdronken Engelse lad die met zijn maten een vrijgezellenfeest viert en met het shirt van zijn favoriete voetbalclub nog aan een poging doet om aan seks te komen?

  De gemeente wil de oude binnenstad (postcodegebied 1012) in de komende jaren een ander aanzicht geven. Onderdeel van de plannen is het halveren van het aantal ramen voor prostitutie in de binnenstad. Om meer te weten te komen over de gevolgen van de sluiting heeft de Directie Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente het onderzoek 'Klanten van raamprostitutie – de vraag naar raamprostitutie in Amsterdam' laten uitvoeren.

  Meer inzicht in de klanten is nuttig om de vraag naar commerciële seks te kunnen reguleren en beïnvloeden. Zij hebben rechtstreeks contact met prostituees en weten dus welke gevolgen het gevoerde beleid heeft.

  Profielschets van de bezoeker van raamprostituees
  Het aantal klanten van raamprostituees in Amsterdam ligt waarschijnlijk rond de 200.000 klanten per jaar. En als gekeken wordt naar demografische kenmerken zoals leeftijd, opleiding, burgerlijke staat en inkomen, blijken prostitutieklanten nauwelijks af te wijken van de gemiddelde man. Hun leeftijd ligt gemiddeld meestal tussen de 25 en 45 jaar en ze zijn afkomstig uit alle lagen van de bevolking. Inkomen, opleiding en arbeidsparticipatie van prostitutieklanten wijken ook nauwelijks af van het gemiddelde.

  Ruim de helft van de klanten op de Wallen komt uit het buitenland. In het Singelgebied en de Pijp is de ruime meerderheid van de klanten Nederlands. De voertaal op de Wallen is Engels, ook bij de Nederlandse klanten. Er zijn op dit moment nauwelijks klanten jonger dan 20 jaar. Daarom ligt het niet voor de hand de minimumleeftijd voor prostitutiebezoek te verhogen. Een extra reden om dit niet te doen, is dat een minimumleeftijd zeer moeilijk te handhaven is.

  Vraag zal nauwelijks afnemen
  Indien het aantal ramen op de Wallen gehalveerd wordt, zal de vraag naar raamprostitutie volgens het rapport waarschijnlijk nauwelijks afnemen. De meeste klanten die raamprostituees bezoeken doen dit omdat ze daar van binnenuit behoefte aan hebben. Zelfs als wordt besloten tot een halvering van het aanbod, blijft Amsterdam aantrekkelijk in vergelijking met andere steden.

  Klanten van raamprostitutie hebben een sterke voorkeur voor deze vorm van prostitutie boven bijvoorbeeld escort of seksclubs. Zij zullen dus waarschijnlijk eerder overstappen naar andere gebieden waar raamprostitutie is, dan dat ze overstappen naar andere vormen van prostitutie.

  De groep klanten die wel gevoelig is voor veranderingen in het aanbod zal wel kleiner worden. Maar deze groep klanten vormt maar een zeer beperkt deel van alle bezoekers en is verantwoordelijk voor een zeer klein deel van de bezoeken.

  Misstanden
  De meeste klanten zijn volgens het rapport goed op de hoogte van de misstanden die spelen in de prostitutiewereld en keuren deze af. Prostitutie door minderjarigen bijvoorbeeld wordt unaniem veroordeeld. Over gedwongen prostitutie denken de klanten genuanceerder: de meeste klanten erkennen wel dat dit probleem bestaat, maar zeggen zelf bijna nooit signalen op te pikken.

  Als klanten wél signalen van gedwongen prostitutie oppikken, komen ze meestal niet in actie. De meeste klanten vinden het de taak van de politie, toezichthouders en hulpverleners om gedwongen prostitutie te herkennen en er tegen op te treden. Het strafbaar stellen van klanten van illegale prostitutie zal er volgens de klanten toe leiden dat er minder meldingen van misstanden worden gedaan bij de autoriteiten.

  Veel klanten vinden vermindering van het aantal ramen geen goede manier om gedwongen prostitutie aan te pakken. Raamprostitutie is een vorm van prostitutie die zich juist bij uitstek leent voor het tegengaan van misstanden, aldus de klanten, omdat het veel zichtbaarder is dan bijvoorbeeld escort of privéontvangst. Raamprostituees zijn relatief makkelijk bereikbaar voor de overheid, politie, toezichthouders en hulpverleners. Als de ramen worden gesloten, zullen sommige prostituees ondergronds gaan, waardoor misstanden zullen toenemen, is de verwachting van veel klanten. Ook verwachten de klanten dat de concurrentie tussen de vrouwen zal toenemen, de prijzen zullen stijgen en de ontspannen sfeer op straat zal verdwijnen.

  Aanbeveling
  Een aanbeveling van het rapport is dan ook om klanten meer bij het beleid te betrekken en adviseert de gemeente een panel op te bouwen waar klanten anoniem aan kunnen deelnemen. De communicatie kan twee kanten op lopen: klanten kunnen de gemeente informatie geven over wat ze meemaken en de gemeente kan klanten informatie geven die zij weer mondeling of via internet aan andere klanten kunnen doorgeven.

  De gemeente zou daar gebruik van kunnen maken door ze serieus te nemen en ze te voorzien van relevante informatie. Ook kunnen ze worden gestimuleerd om vaker anoniem misstanden te melden.

  •Project 1012
  •Klanten van raamprostitutie en seksclubs
  •Klanten van raamprostituees op de Wallen

  bron www.rtvnh.nl

  Suggestie? Ze zouden eens vaker op ons forum kunnen kijken, dan weten ze meteen wat er bij de klanten leeft.
  Dick31
  EX-Moderator Alkmaar / Haarlem / Europa / SOA Hoekje

 • #2
  Re: De Amsterdamse h.oerenloper ontrafeld

  Het complete rapport is nu te downloaden via:
  http://www.dsp-groep.nl/index.cfm?pa...rt&id=1969&p=1

  Commentaar


  • #3
   Re: De Amsterdamse h.oerenloper ontrafeld

   Leuke praatjes en plaatjes maar wat voegt het toe. Verder erg arbitrair en speculatief: bijvoorbeeld dat het beeld van de prostituant van de klant verslechterd zou zij zijn sinds de sexuele revolutie in de jaren 60/70 wordt gedaan op literatuuronderzoek. Zo fraai zal dit beeld in de jaren vijftig niet zijn geweest. Ook de berekening van het totale aantal klanten jaarlijks vind ik uit de lucht gegrepen.
   M.i. ook te negatief over meldingsbereidheid van klanten met een rare stigmatiserende opsomming van klantentypetjes:"de onbekommerde klant","bewust blind" en de "moraalridder":"Een kleine minderheid van de klanten erkent dat gedwongen prostitutie
   bestaat én voelt zichzelf medeverantwoordelijk voor het fenomeen"

   Of op pagina 6:
   Het strafbaar stellen van klanten van illegale prostitutie zal er volgens de
   klanten toe leiden dat er minder meldingen van misstanden worden gedaan
   bij de autoriteiten. De vraag is echter gerechtvaardigd of daarmee
   veel verloren gaat: het aantal klanten dat momenteel wel in actie komt bij
   misstanden is immers beperkt.

   Over het algemeen weet een klant dat je bij de politie - terecht m.i. want een vermoeden is vaak ook het zwartmaken van een ander- niet met vermoedens moet aankomen maar met concrete informatie. Een betere meting zou zijn geweest in hoeverre klanteninformatie in strafrechtelijke onderzoeken een rol heeft gespeeld. Vermoedens heeft de politie overigens zelf al zat want volgens het Sneep-onderzoek ziet zij wel 70% dwang terwijl nog geen 1% van de dvp's als slachtoffer bij de rechter in beeld komt.

   Of dit:
   De vraag is echter gerechtvaardigd in hoeverre klanten momenteel wel in
   actie komen als ze misstanden signaleren. Er komen enkele tientallen meldingen per jaar binnen bij Meld Misdaad Anoniem, maar dat zijn natuurlijk
   geen overweldigende aantallen. Dit zou kunnen betekenen dat het wel meevalt
   met gedwongen prostitutie, maar opsporingsonderzoek door de politie
   laat het tegendeel zien. Het ligt meer voor de hand te concluderen dat klanten
   – ook als ze niet strafbaar zijn – nauwelijks misstanden doorgeven aan
   de autoriteiten. Dat pleit op zich dus niet tegen de strafbaarstelling van klanten.


   De opmerking over Meld Misdaad Anoniem is eigenlijk komisch omdat een zekere Frankkinky alhier schrijft dat hij wel 30-40 meldingen heeft gedaan.

   Met spanning wacht ik het dsp-onderzoek over bezoekers van pizzeria's af waarover veel te weinig bekend is terwijl deze wel vaak getuige zijn van zwartwerken en vermoedens (zouden moeten kunnen) hebben van mafia-activiteiten, zoals gedwongen afdracht beschermingsgelden, die zij vaak niet melden.
   Hou je van mensen, hou je van handel, probeer het dan eens in de mensenhandel!

   Commentaar

   Aan het werk...
   X